Universitetssjukhuset i Linköping

Södra entrén, med bland annat en stor handikapparkering. Här finns även en landningsplats för helikopter
I bakgrunden ser man huvudblocket.
Akutintaget vid norra entrén till US. Även förlossningsintag.
Norra entrén och huvudblocket, Sjukhusets huvudentré.

Universitetssjukhuset i Linköping (US) är ett av Sveriges sju universitetssjukhus och drivs av Region Östergötland. Verksamheten är tätt integrerad med den Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet.

På sjukhuset finns alla medicinska specialiteter utom organtransplantation. Särskilt framstående är till exempel brännskadevården, där man tillsammans med Akademiska sjukhuset i Uppsala innehar uppdraget för rikssjukvård. Högisoleringsenheten, som är en del av infektionskliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping, är en av två i sitt slag i Sverige. Enheten fungerar som nationell resurs vad gäller kunskap och beredskap vid högsmittsamma allvarliga infektioner (HSAI).

Sjukhuset har cirka 6000 anställda och tar varje år emot över 40 000 patientbesök från hela sydöstra Sverige.

År 2011 beslutade dåvarande Landstinget i Östergötland om en ut- och ombyggnad av sjukhuset för 3,8 miljarder kronor. Totalt omfattar projektet nybyggnation av 80 000 m² och ombyggnation av ytterligare 55 000 m². Projektet beräknas vara klart 2024.

Universitetssjukhuset i Linköping har tre gånger utsetts till bästa universitetssjukhus av tidningen Dagens Medicin.

UpptagningsområdeRedigera

Universitetssjukhusets upptagningsområde när det gäller högspecialicerad vård är Region Östergötland, Region Kalmar län och Region Jönköpings län, med totalt cirka en miljon invånare. Sjukhuset ansvarar även för närsjukvård för den centrala delen av Östergötland och för delar av specialistsjukvården för hela länet.

PlaceringRedigera

Universitetssjukhuset i Linköping är beläget nära stadens centrum. Den norra entrén ligger mot Trädgårdsföreningen i Linköping och är en av sjukhusets två huvudentréer. Akutintaget och förlossningsentrén ligger på sjukhusets västra sida, där landningsplats för helikopter också finns.

UtbildningRedigera

Den medicinska fakulteten vid Linköpings universitet är samlokaliserat med Universitetssjukhuset i Linköping. Där finns grund-, vidare- och efterutbildning för de flesta yrkesgrupper inom sjukvården. En av enheterna är Clinicum, som är ett gemensamt utbildningslabb för simulering och färdighetsträning med problembaserat och interprofessionellt lärande.

ForskningRedigera

Universitetssjukhuset i Linköping bedriver medicinsk forskning i nära samverkan med den Medicinska fakulteten vid Linköpings universitet genom gemensamma visioner och satsningar. Det nära samarbetet borgar för en god koppling mellan forskning, såväl pre-klinisk som klinisk, och vård av patienter. Bland uppmärksammade forskningsområden finns bland annat Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering (CMIV) som utvecklar framtida metoder och verktyg för bildanalys och visualisering för tillämpningar inom hälso- och sjukvård och medicinsk forskning, samt Wallenberg centrum för molekylär medicin (WCMM) som fokuserar på forskning i gränsområdet mellan medicin och teknik.

Samverkan i forskningsfrågor sker även med Region Jönköpings län och Region Kalmar län i den Sydöstra sjukvårdsregionen genom bland annat Forskningsrådet i Sydöstra sjukvårdsregionen (FORSS) där även Region Kronoberg finns med.

HistoriaRedigera

Sjukhuset har sina rötter i Linköpings länslasarett, som grundades 1782, och låg mitt i centrala Linköping. År 1895 flyttades verksamheten till ett nybyggt sjukhus, då strax utanför staden, där US ligger än i dag. Till följd av en nationell regionsjukvårdsutredning blev lasarettet 1960 Regionsjukhuset i Linköping ("RiL" i folkmun). Så hette det till 1992, då det bytte namn till Universitetssjukhuset i Linköping (US).

Externa länkarRedigera

NoterRedigera