Öppna huvudmenyn

Sekundärkommun

Kommun över samma område som andra mindre kommuner

En sekundärkommun är en kommun som består av samma geografiska område som flera "vanliga" kommuner, primärkommuner. De inrättas normalt för att handha ärenden som är för stora för att de enskilda kommunerna skall kunna ta hand om dem själva, men för små för att det skall vara nödvändigt att staten skall ha ansvar för dem.

Precis som primärkommunerna, är sekundärkommunerna inrättade av staten. Om flera kommuner samarbetar på eget initiativ, är det i stället ett kommunalförbund.

Sekundärkommuner i Sverige är landstingen, i Finland de moderna landskapen, i Tyskland Landkreise och Stadtkreise.