Lista över svenska brigader

Wikimedia-listartikel

Detta är en lista över svenska infanteribrigader, mekaniserade brigader och pansarbrigader. I samband med försvarsbeslutet 1948 omorganiserades den svenska fältarmén från tidigare fältregementen till brigader. Som mest bestod fältarmén av 37 brigader, vilka i sin tur tillhörde ett utbildningsregemente. Vissa regementen utbildade två brigader, där den ena brigaden kom under 1980-talet utvecklas till en så kallad anfallsbrigad.[1]

Pansarbrigaderna tillkom genom att Armén tillfördes ett nytt truppslag genom 1942 års försvarsförordning – pansartrupperna. Detta för att möta nya hot som uppstod under andra världskriget. Under 1980-talet och fram till slutet av 1990-talet omorganiserades pansarbrigaderna av ekonomiska skäl till mekaniserade brigader. Brigaderna som helhet avvecklades i samband med försvarsbeslutet 2000.

Kavalleriet hade dock satt upp en brigad, 1. kavalleribrigaden, redan 1937.[2]

1914–1927

redigera
Brigad nr Brigad Brigadtyp Arméfördelning Ingående infanteriregementen Aktiv Kommentar
1. 1. infanteribrigaden lättinfanteri I. arméfördelningen Kronobergs regemente
Hallands regemente
1914–1927
2. 2. infanteribrigaden lättinfanteri I. arméfördelningen Norra skånska infanteriregementet
Södra skånska infanteriregementet
1914–1927
3. 3. infanteribrigaden lättinfanteri II. arméfördelningen Första livgrenadjärregementet
Andra livgrenadjärregementet
1914–1927
4. 4. infanteribrigaden lättinfanteri II. arméfördelningen Jönköpings regemente
Kalmar regemente
1914–1927
5. 5. infanteribrigaden lättinfanteri III. arméfördelningen Skaraborgs regemente
Älvsborgs regemente
1914–1927
6. 6. infanteribrigaden lättinfanteri III. arméfördelningen Västgöta regemente
Bohusläns regemente
1914–1927
7. 7. infanteribrigaden lättinfanteri VI. arméfördelningen Svea livgarde
Göta livgarde
1914–1927
8. 8. infanteribrigaden lättinfanteri VI. arméfördelningen Livregementets grenadjärer
Södermanlands regemente
1914–1927
9. 9. infanteribrigaden lättinfanteri V. arméfördelningen Upplands infanteriregemente
Västmanlands regemente
1914–1927
10. 10. infanteribrigaden lättinfanteri V. arméfördelningen Dalregementet
Värmlands regemente
1914–1927
11. 11. infanteribrigaden lättinfanteri VI. arméfördelningen Hälsinge regemente
Jämtlands fältjägarregemente
1914–1927
12. 12. infanteribrigaden lättinfanteri VI. arméfördelningen Västerbottens regemente
Västernorrlands regemente
1914–1927

1928–1936

redigera
Brigad nr Brigad Brigadtyp Arméfördelning Ingående infanteriregementen Aktiv Kommentar
Östra brigaden lättinfanteri Östra arméfördelningen Livgrenadjärregementet
Jönköpings-Kalmar regemente
1928–1936

1937–1949

redigera
Brigad nr Brigad Brigadtyp Mobiliseringsmyndighet Aktiv Kommentar
1. 1. kavalleribrigaden Kavalleribrigad Livregementet till häst 1937–1941 Ombildad 1941 till 8. motorbrigaden
1. 1. cykelbrigaden Cykelskyttebrigad Svea livgarde 1943–1949
2. 2. cykelbrigaden Cykelskyttebrigad Värmlands regemente Ej uppsatt
4. 4. cykelbrigaden Cykelskyttebrigad Livgrenadjärregementet Ej uppsatt
7. 7. motorbrigaden Motoriserad brigad Södra skånska infanteriregementet 1943–1949
8. 8. motorbrigaden Motoriserad brigad Livregementet till häst 1941–1943 Ombildad 1943 till 8. pansarbrigaden
8. 8. pansarbrigaden Pansarbrigad Skånska dragonregementet 1943–1949
9. 9. pansarbrigaden Pansarbrigad Skaraborgs regemente 1943–1949
10. 10. pansarbrigaden Pansarbrigad Södermanlands regemente 1943–1949
14. 14. jägarbrigaden Jägarbrigad Hälsinge regemente Ej uppsatt
19. 19. jägarbrigaden Jägarbrigad Norrbottens regemente Ej uppsatt
20. 20. jägarbrigaden Jägarbrigad Västerbottens regemente Ej uppsatt
31. 31. cykelbrigaden Cykelskyttebrigad Svea livgarde 1943–1949
34. 34. cykelbrigaden Cykelskyttebrigad Livgrenadjärregementet Ej uppsatt
35. 35. jägarbrigaden Jägarbrigad Jämtlands fältjägarregemente Ej uppsatt
51. 51. jägarbrigaden Jägarbrigad Västernorrlands regemente Ej uppsatt

1949–2000

redigera

Infanteribrigader

redigera
Brigad nr Brigad Brigadtyp Mobiliseringsmyndighet Aktiv Kommentar
IB 1 Gula brigaden Infanteribrigad Svea livgarde 1949–1984 1984 avvecklad genom försvarsbeslutet 1982
IB 1 Gula brigaden Infanteribrigad Svea livgarde 1984–1991 1984 betecknings- och namnbyte från IB 38 Upplandsbrigaden
1991 betecknings- och namnbyte till (Mek)IB 1 Livgardesbrigaden
IB 2 Värmlandsbrigaden Infanteribrigad Värmlands regemente 1949–2000 2000 avvecklad genom försvarsbeslutet 2000
IB 3 Livbrigaden Infanteribrigad Livregementets grenadjärer 1949–1992 1992 avvecklad genom försvarsbeslutet 1988
IB 4 Grenadjärbrigaden Infanteribrigad Livgrenadjärregementet 1949–1994 1994 namnbyte till Livgrenadjärbrigaden
IB 4 Livgrenadjärbrigaden Infanteribrigad Livgrenadjärregementet 1994–1997 1994 namnbyte från Grenadjärbrigaden
1997 avvecklad genom försvarsbeslutet 1996
IB 10 Södermanlandsbrigaden Infanteribrigad Södermanlands regemente 1957–1963 1957 beteckningsbyte från PB 10
1963 beteckningsbyte till PB 10
IB 11 Kronobergsbrigaden Infanteribrigad Kronobergs regemente 1949–1992 1992 avvecklad genom försvarsbeslutet 1988
IB 12 Jönköpingsbrigaden Infanteribrigad Norra Smålands regemente 1949–1991 1991 avvecklad genom försvarsbeslutet 1988
IB 12 Smålandsbrigaden Infanteribrigad Norra Smålands regemente 1991–2000 1991 betecknings- och namnbyte från IB 42 Kalmarbrigaden
2000 avvecklad genom försvarsbeslutet 2000
IB 13 Dalabrigaden Infanteribrigad Dalregementet 1949–1984 1984 beteckningsbyte till NB 13
IB 14 Gästrikebrigaden Infanteribrigad Hälsinge regemente 1949–1994 1994 avvecklad genom försvarsbeslutet 1992
IB 15 Västgötabrigaden Infanteribrigad Älvsborgs regemente 1949–1992 1992 avvecklad genom försvarsbeslutet 1988
IB 15 Älvsborgsbrigaden Infanteribrigad Älvsborgs regemente 1994–2000 1994 beteckningsbyte från IB 45
IB 16 Hallandsbrigaden Infanteribrigad Hallands regemente 1949–1958 1958 avvecklad genom försvarsbeslutet 1958
IB 16 Hallandsbrigaden Infanteribrigad Hallands regemente 1949–2000 1994 beteckningsbyte från IB 46
IB 17 Bohusbrigaden Infanteribrigad Bohusläns regemente 1949–1991 1991 avvecklad genom försvarsbeslutet 1988
IB 18 Gotlandsbrigaden IB typ Gotland Gotlands infanteriregemente 1949–1966 1966 beteckningsbyte till PB 18
IB 19 Norrbottensbrigaden Infanteribrigad Norrbottens regemente 1949–1964 1964 beteckningsbyte till NB 19
IB 20 Västerbottensbrigaden Infanteribrigad Västerbottens regemente 1949–1964 1964 beteckningsbyte till NB 20
IB 21 Ådalsbrigaden Infanteribrigad Västernorrlands regemente 1949–1990 1990 avvecklad genom försvarsbeslutet 1988
IB 25 Fältjägarbrigaden Infanteribrigad Jämtlands fältjägarregemente 1949–1958 1958 omorganiserad genom försvarsbeslutet 1958 till tre fjällbataljoner
IB 26 Kristianstadsbrigaden Infanteribrigad Norra skånska infanteriregementet 1949–1963 1963 beteckningsbyte till PB 26
IB 28 Upplandsbrigaden Infanteribrigad Upplands regemente 1949–1984 1957 överförd till Svea livgarde, beteckningsbyte till IB 38
IB 33 Närkebrigaden Infanteribrigad Livregementets grenadjärer 1949–1992 1992 avvecklad genom försvarsbeslutet 1988
IB 34 Östgötabrigaden Infanteribrigad Livgrenadjärregementet 1949–1958 1958 avvecklad genom försvarsbeslutet 1958
IB 35 Härjedalsbrigaden Infanteribrigad Jämtlands fältjägarregemente 1949–1963 1963 betecknings- och namnbyte till NB 35 Jämtlandsbrigaden
IB 37 Skånebrigaden Infanteribrigad Södra skånska infanteriregementet 1949–1963 1963 utgick på grund av regementet omorganiserades till pansar
IB 38 Västmanlandsbrigaden Infanteribrigad Upplands regemente 1949–1957 1958 avvecklad genom försvarsbeslutet 1958
IB 38 Upplandsbrigaden Infanteribrigad Svea livgarde 1957–1984 1957 överfört från Upplands regemente
1984 betecknings- och namnbyte till IB 1 Gula brigaden.
IB 41 Blekingebrigaden Infanteribrigad Kronobergs regemente 1949–1991 1991 avvecklad genom försvarsbeslutet 1988
IB 42 Kalmarbrigaden Infanteribrigad Norra Smålands regemente 1949–1991 1991 betecknings- och namnbyte till IB 12 Smålandsbrigaden
IB 43 Kopparbergsbrigaden Infanteribrigad Dalregementet 1949–1992 1992 utfasning som territorialförsvarsbrigad
IB 44 Hälsingebrigaden Infanteribrigad Hälsinge regemente 1949–1992 1992 avvecklad genom försvarsbeslutet 1988
IB 45 Älvsborgsbrigaden Infanteribrigad Älvsborgs regemente 1963–1994 1951 betecknings- och namnbyte till PB 5 Göingebrigaden
1963 betecknings- och namnbyte från PB 5 Göingebrigaden
1994 betecknings- och namnbyte till IB 15 Älvsborgsbrigaden.
IB 46 Västkustbrigaden Infanteribrigad Hallands regemente 1949–1964 1964 namnbyte till Hallandsbrigaden
IB 46 Hallandsbrigaden Infanteribrigad Hallands regemente 1964–2000 1994 beteckningsbyte till IB 16
IB 47 Göteborgsbrigaden Infanteribrigad Bohusläns regemente 1949–1992 1992 avvecklad genom försvarsbeslutet 1988
IB 50 Lapplandsbrigaden Infanteribrigad Västerbottens regemente 1949–1965 1965 beteckningsbyte till NB 50
IB 51 Ångermanlandsbrigaden Infanteribrigad Västernorrlands regemente 1949–2000 1972 beteckningsbyte till NB 51

Norrlandsbrigader

redigera
Brigad nr Brigad Brigadtyp Mobiliseringsmyndighet Aktiv Kommentar
NB 5 Fältjägarbrigaden Norrlandsbrigad Jämtlands fältjägarregemente 1994–2000 1994 beteckningsbyte från NB 35 Fältjägarbrigaden
NB 13 Dalabrigaden Norrlandsbrigad Dalregementet 1984–2000 1984 beteckningsbyte från IB 13
2000 avvecklad genom försvarsbeslutet 2000
NB 19 Norrbottensbrigaden Norrlandsbrigad Norrbottens regemente 1964–1994 1964 beteckningsbyte från IB 19
1994 beteckningsbyte till MekB 19
NB 20 Västerbottensbrigaden Norrlandsbrigad Västerbottens regemente 1964–1972 1972 omorganiseras till tre norrlandsskyttebataljoner Typ F
NB 20 Lapplandsbrigaden Norrlandsbrigad Västerbottens regemente 1994–1997 1994 beteckningsbyte från NB 51
2000 avvecklad genom försvarsbeslutet 2000
NB 21 Ångermanlandsbrigaden Norrlandsbrigad Västernorrlands regemente 1972–2000 1994 beteckningsbyte från NB 51
2000 avvecklad genom försvarsbeslutet 2000
NB 35 Jämtlandsbrigaden Norrlandsbrigad Jämtlands fältjägarregemente 1963–1988 1988 namnbyte till Fältjägarbrigaden
1994 beteckningsbyte till NB 5
NB 35 Fältjägarbrigaden Norrlandsbrigad Jämtlands fältjägarregemente 1988–1994 1994 beteckningsbyte till NB 5
NB 50 Lapplandsbrigaden Norrlandsbrigad Västerbottens regemente 1965–1994 1965 beteckningsbyte från IB 50
1994 namnbyte till NB 20
NB 51 Ångermanlandsbrigaden Norrlandsbrigad Västernorrlands regemente 1972–1994 1972 beteckningsbyte från IB 51
1994 beteckningsbyte till NB 21

Pansarbrigader

redigera
Brigad nr Brigad Brigadtyp Mobiliseringsmyndighet Aktiv Kommentar
PB 5 Älvsborgsbrigaden Pansarbrigad Älvsborgs regemente 1949–1963 1951 betecknings- och namnbyte från IB 45 Älvsborgsbrigaden
1963 betecknings- och namnbyte till IB 45 Älvsborgsbrigaden
PB 6 Blåa brigaden Pansarbrigad Göta Livgarde 1949–1979 1979 avvecklad genom försvarsbeslutet 1977
PB 7 Malmöbrigaden Pansarbrigad Södra skånska infanteriregementet 1949–1994 1994 betecknings- och namnbyte till MekB 7 Södra skånska brigaden
PB 8 Göingebrigaden Pansarbrigad Skånska dragonregementet 1950–1994 1950 namnbyte från 8. pansarbrigaden
1994 namnbyte till Skånska dragonbrigaden
PB 8 Skånska dragonbrigaden Pansarbrigad Skånska dragonregementet 1994–1997 1994 namnbyte från Göingebrigaden
1998 beteckningsbyte till MekB 8
PB 9 Skaraborgsbrigaden Pansarbrigad Skaraborgs regemente 1949–1997 1998 beteckningsbyte till MekB 9
PB 10 Södermanlandsbrigaden Pansarbrigad Södermanlands regemente 1949–1974 1957 beteckningsbyte till IB 10
1963 beteckningsbyte från IB 10
1974 avvecklad genom försvarsbeslutet 1972
1982 återuppsatt som MekB 10
PB 18 Gotlandsbrigaden PB typ Gotland Gotlands regemente 1966–1994 1966 beteckningsbyte från IB 18
1994 beteckningsbyte till MekB 18
PB 26 Kristianstadsbrigaden Pansarbrigad Norra skånska regementet 1963–1994 1963 beteckningsbyte från IB 26
1994 avvecklad genom försvarsbeslutet 1992

Mekaniserade brigader

redigera
Brigad nr Brigad Brigadtyp Mobiliseringsmyndighet Aktiv Kommentar
MekB 7 Södra skånska brigaden Mekaniserad brigad Södra skånska regementet 1994–2000 1994 betecknings- och namnbyte från PB 7 Malmöbrigaden
2000 avvecklad genom försvarsbeslutet 2000
MekB 8 Skånska dragonbrigaden Mekaniserad brigad Skånska dragonregementet 1998–2000 1998 beteckningsbyte från PB 8
2000 avvecklad genom försvarsbeslutet 2000
MekB 9 Skaraborgsbrigaden Mekaniserad brigad Skaraborgs regemente 1998–2000 1997 beteckningsbyte från PB 9
2000 avvecklad genom försvarsbeslutet 2000
MekB 10 Södermanlandsbrigaden Mekaniserad brigad typ Öppen terräng Södermanlands regemente 1982–2000 1982 återuppsatt som MekB 10
2000 avvecklad genom försvarsbeslutet 2000
MekB 18 Gotlandsbrigaden Mekaniserad brigad typ Gotland Gotlands regemente 1994–2000 1994 beteckningsbyte från PB 18
2000 avvecklad genom försvarsbeslutet 2000
MekB 19 Norrbottensbrigaden Mekaniserad brigad Norrbottens regemente 1994–2000 1994 beteckningsbyte från NB 19
2000 avvecklad genom försvarsbeslutet 2000
MekIB 1 Livgardesbrigaden Mekaniserad infanteribrigad Svea livgarde 1991–2000 1991 betecknings- och namnbyte från IB 1 Gula brigaden
2000 avvecklad genom försvarsbeslutet 2000

Kustartilleribrigader

redigera
Brigad nr Brigad Brigadtyp Mobiliseringsmyndighet Aktiv Kommentar
KAB 1 Första kustartilleribrigaden Kustartilleribrigad Vaxholms kustartilleriregemente 1956–1994 Omorganiserades 1994 till Roslagens marinbrigad
KAB 2 Andra kustartilleribrigaden Kustartilleribrigad Vaxholms kustartilleriregemente 1956–2000
KAB 3 Tredje kustartilleribrigaden Kustartilleribrigad Vaxholms kustartilleriregemente 1956–1997 Omorganiserades 1994 till Södertörns marinbrigad
KAB 4 Fjärde kustartilleribrigaden Kustartilleribrigad Karlskrona kustartilleriregemente 1956–2000
KAB 5 Femte kustartilleribrigaden Kustartilleribrigad Älvsborgs kustartilleriregemente 1956–1997 Omorganiserades 1994 till Göteborgs marinbrigad
KAB 6 Sjätte kustartilleribrigaden Kustartilleribrigad Gotlands kustartilleriregemente 1956–1994 Omorganiserades 1994 till Fårösunds marinbrigad
FMB Fårösunds marinbrigad Marinbrigad Gotlands militärkommando 1994–2000
GMB Göteborgs marinbrigad Marinbrigad Västkustens marinkommando 1994–1997
RMB Roslagens marinbrigad Marinbrigad Vaxholms kustartilleriregemente 1994–1997 Omorganiserades 1998 till marinregemente
SMB Södertörns marinbrigad Marinbrigad Vaxholms kustartilleriregemente 1994–1997 Omorganiserades 1998 till marinregemente

2010–

redigera
Brigad nr Brigad Brigadtyp Mobiliseringsmyndighet Aktiv
2. brig Andra brigaden Brigadstab Skaraborgs regemente 2010–2021
3. brig Tredje brigaden Brigadstab Norrbottens regemente 2010–2021
IB 1 Livgardesbrigaden Reducerad motoriserad brigad Livgardet 2022–
MekB 4 Skaraborgsbrigaden Mekaniserad brigad Skaraborgs regemente 2022–
MekB 7 Södra skånska brigaden Mekaniserad brigad Södra skånska regementet 2022–
NMekB 19 Norrbottensbrigaden Mekaniserad norrlandsbrigad Norrbottens regemente 2022–
SG GTL Stridsgrupp Gotland Stridsgrupp Gotlands regemente 2022–

Se även

redigera

Referenser

redigera
  1. ^ Brigadmuseum.se -Omorganisering av armén till brigader Arkiverad 8 februari 2012 hämtat från the Wayback Machine. Läst 12 juli 2011
  2. ^ K1 1928-2000 Del 1, Kungliga Livgardets Dragoners Historiekommitté, Bengt Wallerfelt (red), 2000

Tryckta källor

redigera
  • Braunstein, Christian (2003). Sveriges arméförband under 1900-talet. Skrift / Statens försvarshistoriska museer, 1101-7023 ; 5. Stockholm: Statens försvarshistoriska museer. Libris 8902928. ISBN 91-971584-4-5 
  • Kjellander, Rune (2003). Sveriges regementschefer 1700-2000: chefsbiografier och förbandsöversikter. Stockholm: Probus Förlag HB. ISBN 91-87184-74-5