Öppna huvudmenyn

Avvecklade staber/förband/skolorRedigera

Försvarsmaktsgemensamma enheterRedigera

Militärområden
Fördelningar
Försvarsgrensstaber
 • AC - Armécentrum, Enköping
 • FC - Flygvapencentrum, Uppsala
 • MC - Marincentrum, Haninge/Berga

ArménRedigera

Infanteriregementen
Infanteribrigader / Norrlandsbrigader
Kavalleriet
Pansartrupperna
Mekaniserade brigader
Artilleriet
Luftvärnet
Ingenjörstrupperna
Signaltrupperna
Trängtrupperna

FlygvapnetRedigera

MarinenRedigera

FörsvarsområdenRedigera

Upprättade staber/förband/skolorRedigera

FörsvarsmaktenRedigera

ArménRedigera

Artilleriet
Infanteri/Kavalleri
Luftvärnet

MarinenRedigera

Flottan
Amfibiekåren

MilitärdistriktRedigera

Militärdistriktsgrupper

SammanfattningRedigera

Den framtida insatsorganisationen som beslutades genom försvarsbeslutet skulle fram till 2004 innehålla följande viktigare krigsförband:

 • Ett högkvarter, en operativ insatsledning och fyra militärdistriktsstaber.
 • En armédivisionsstab med tillhörande förband, bland dem en NBC-insatsstyrka och två jägarbataljoner.
 • Sex armébrigadledningar, sexton mekaniserade bataljoner, fyra luftvärnsbataljoner, fyra haubitsbataljoner, fyra pionjärbataljoner, fyra underhållsbataljoner, sex stadsskyttebataljoner och en luftburenbataljon.
 • två ytstridsflottiljer med sammanlagt tolv ytstridsfartyg,
 • En ubåtsflottilj med fem ubåtar,
 • En minkrigsflottilj,
 • En amfibiebrigadledning och tre amfibiebataljoner,
 • Åtta JAS 39-Gripendivisioner,
 • Två helikopterbataljoner, varav en med markoperativ inriktning och en med sjöoperativ inriktning och
 • Nationella skyddsstyrkor, inkluderande bland annat tolv markstridsbataljoner och hemvärn.
Försvarets andel av BNP under år täckta av försvarsbeslutet[1]
År Procent av BNP
2001 1,7
2002 1,6
2003 1,6
2004 1,4
2005 1,4

Vidare läsningRedigera

 • Skoglund, Claës (2009). Det bästa försvarsbeslutet som aldrig kom till stånd. Svenskt Militärhistoriskt Biblioteks Förlag. ISBN 978-91-85789-57-3 (inb.) 
 • Agrell, Wilhelm (2009). Fredens Illusioner - Det svenska nationella försvarets nedgång och fall 1988-2009. Atlantis. ISBN 978-91-7353-417-8 (inb.) 
 • Björeman, Carl (2009). År av uppgång, år av nedgång - Försvarets ödesväg under beredskapsåren och det kalla kriget. Svenskt Militärhistoriskt Biblioteks Förlag. ISBN 978-91-85789-58-0 (inb.) 

ReferenserRedigera

Externa länkarRedigera