Försvarsbeslutet 2000 (proposition 1999/2000:30) är den största omorganisationen av Försvarsmakten i Sverige sedan försvarsbeslutet 1925. Beslutet var en fortsättning på steget som började tas vid försvarsbeslutet 1996, det vill säga från invasionsförsvar till insatsförsvar. Försvarsbeslutet innebar nedläggning av ett stort antal förband och staber.

Avvecklade staber/förband/skolorRedigera

Försvarsmaktsgemensamma enheterRedigera

Militärområden
Fördelningar
Försvarsgrensstaber
 • AC - Armécentrum, Enköping
 • FC - Flygvapencentrum, Uppsala
 • MC - Marincentrum, Haninge/Berga

ArménRedigera

Infanteriregementen
Infanteribrigader / Norrlandsbrigader
Kavalleriet
Pansartrupperna
Mekaniserade brigader
Artilleriet
Luftvärnet
Ingenjörstrupperna
Signaltrupperna
Trängtrupperna

FlygvapnetRedigera

MarinenRedigera

FörsvarsområdenRedigera

Upprättade staber/förband/skolorRedigera

FörsvarsmaktenRedigera

ArménRedigera

Artilleriet
Infanteri/Kavalleri
Luftvärnet

MarinenRedigera

Flottan
Amfibiekåren

MilitärdistriktRedigera

Militärdistriktsgrupper

SammanfattningRedigera

Den framtida insatsorganisationen som beslutades genom försvarsbeslutet skulle fram till 2004 innehålla följande viktigare krigsförband:

 • Ett högkvarter, en operativ insatsledning och fyra militärdistriktsstaber.
 • En armédivisionsstab med tillhörande förband, bland dem en NBC-insatsstyrka och två jägarbataljoner.
 • Sex armébrigadledningar, sexton mekaniserade bataljoner, fyra luftvärnsbataljoner, fyra haubitsbataljoner, fyra pionjärbataljoner, fyra underhållsbataljoner, sex stadsskyttebataljoner och en luftburenbataljon.
 • två ytstridsflottiljer med sammanlagt tolv ytstridsfartyg,
 • En ubåtsflottilj med fem ubåtar,
 • En minkrigsflottilj,
 • En amfibiebrigadledning och tre amfibiebataljoner,
 • Åtta JAS 39-Gripendivisioner,
 • Två helikopterbataljoner, varav en med markoperativ inriktning och en med sjöoperativ inriktning och
 • Nationella skyddsstyrkor, inkluderande bland annat tolv markstridsbataljoner och hemvärn.
Försvarets andel av BNP under år täckta av försvarsbeslutet[1]
År Procent av BNP
2001 1,7
2002 1,6
2003 1,6
2004 1,4
2005 1,4

Vidare läsningRedigera

 • Skoglund, Claës (2009). Det bästa försvarsbeslutet som aldrig kom till stånd. Svenskt Militärhistoriskt Biblioteks Förlag. ISBN 978-91-85789-57-3 (inb.) 
 • Agrell, Wilhelm (2009). Fredens Illusioner - Det svenska nationella försvarets nedgång och fall 1988-2009. Atlantis. ISBN 978-91-7353-417-8 (inb.) 
 • Björeman, Carl (2009). År av uppgång, år av nedgång - Försvarets ödesväg under beredskapsåren och det kalla kriget. Svenskt Militärhistoriskt Biblioteks Förlag. ISBN 978-91-85789-58-0 (inb.) 

ReferenserRedigera

NoterRedigera

Externa länkarRedigera