Lista över huvudavrinningsområden i Sverige

Wikimedia-listartikel

Detta är en lista över huvudavrinningsområden i Sverige. I Sverige finns definierat totalt 119 huvudavrinningsområden, definierade som avrinningsområden större än 200 km² med mynning i havet. På svenska fastlandet finns 112 sådana och de är numrerade norrifrån (1 är Torneälvens avrinningsområde). Det finns ytterligare ett par (113-116) som dränerar från Sverige till Norge. Gotland har två huvudavrinningsområden (117-118) och hela Öland utgör ett (119). I SMHI:s register över svenska vattendrag anges för varje vattendrag till vilket huvudavrinningsområde det hör.[1]

De största huvudavrinningsområdena i Sverige.

Utöver Sveriges huvudavrinningsområden har SMHI definierat ungefär lika många kustområden (116 stycken). Dessa är mindre avrinningsområden områden inklämda mellan två huvudavrinningsområden. Kustområdena har ingen stor å eller älv som avvattnar avrinningsområdet, utan har istället många små vattendrag som rinner direkt ut i havet. Normalt sett är dessa områden minst 20 kvadratkilometer stora, fast undantag finns. Öar som ligger långt ut i havet tillhör inte något kustområde eller huvudavrinningsområde utan tillhör en egen kategori med nummer noll.[2][3][4]

Lista över Sveriges huvudavrinningsområden redigera

 1. Torneälven
 2. Keräsjoki
 3. Sangisälven
 4. Kalixälven
 5. Töreälven
 6. Vitån
 7. Råneälven
 8. Altersundet
 9. Luleälven
 10. Alån
 11. Rosån
 12. Alterälven
 13. Piteälven
 14. Lillpiteälven
 15. Rokån
 16. Jävreån
 17. Åbyälven
 18. Byskeälven
 19. Kågeälven
 20. Skellefteälven
 21. Bureälven
 22. Mångbyån
 23. Kålabodaåns avrinningsområde
 24. Rickleån
 25. Dalkarlsån
 26. Sävarån
 27. Tavelån
 28. Umeälven
 29. Hörnån
 30. Öreälven
 31. Leduån
 32. Lögdeälven
 33. Husån
 34. Gideälven
 35. Idbyån
 36. Moälven
 37. Nätraån
 38. Ångermanälven
 39. Gådeån
 40. Indalsälven
 41. Selångersån
 42. Ljungan
 43. Gnarpsån
 44. Harmångersån
 45. Delångersån
 46. Nianån
 47. Norralaån
 48. Ljusnan
 49. Skärjån
 50. Hamrångeån
 51. Testeboån
 52. Gavleån
 53. Dalälven
 54. Tämnarån
 55. Forsmarksån
 56. Olandsån
 57. Skeboån
 58. Broströmmen
 59. Norrtäljeån
 60. Åkerström
 61. Norrström
 62. Tyresån
 63. Trosaån
 64. Svärtaån
 65. Nyköpingsån
 66. Kilaån
 67. Motala ström
 68. Söderköpingsån
 69. Vindån
 70. Storån
 71. Botorpsströmmen
 72. Marströmmen
 73. Virån
 74. Emån
 75. Alsterån
 76. Snärjebäcken
 77. Ljungbyån
 78. Hagbyån
 79. Bruatorpsån
 80. Lyckebyån
 81. Nättrabyån
 82. Ronnebyån
 83. Vierydsån
 84. Bräkneån
 85. Mieån
 86. Mörrumsån
 87. Skräbeån
 88. Helge å
 89. Nybroån
 90. Sege å
 91. Höje å
 92. Kävlingeån
 93. Saxån
 94. Råån
 95. Vege å
 96. Rönne å
 97. Stensån
 98. Lagan
 99. Genevadsån
 100. Fylleån
 101. Nissan
 102. Suseån
 103. Ätran
 104. Himleån
 105. Viskan
 106. Rolfsån
 107. Kungsbackaån
 108. Göta älv
 109. Bäveån
 110. Örekilsälven
 111. Strömsån
 112. Enningdalsälven
 113. Glomma
 114. Nean
 115. Vapstälven/Vefsna
 116. Ranälven
 117. Gothemsån
 118. Snoderån
 119. Öland

Lista över Sveriges kustområden redigera

Sveriges kustområden enligt SVAR 2016[5]
Nummer Namn Yta (Km²)
1/2 Mellan Torneälven och Keräsjoki 65
2/3 Mellan Keräsjoki och Sangisälven 225
3/4 Mellan Sangisälven och Kalixälven 95
4/5 Mellan Kalixälven och Töreälven 205
5/6 Mellan Töreälven och Vitån 142
6/7 Mellan Vitån och Råneälven 57
7/8 Mellan Råneälven och Altersundet 200
8/9 Mellan Altersundet och Luleälven 221
9/10 Mellan Luleälven och Alån 114
10/11 Mellan Alån och Rosån 123
11/12 Mellan Rosån och Alterälven 70
12/13 Mellan Alterälven och Piteälven 134
13/16 Mellan Piteälven och Jävreån 72
16/17 Mellan Jävreån och Åbyälven 104
17/18 Mellan Åbyälven och Byskeälven 153
18/19 Mellan Byskeälven och Kågeälven 318
19/20 Mellan Kågeälven och Skellefteälven 119
20/21 Mellan Skellefteälven och Bureälven 81
21/22 Mellan Bureälven och Mångbyån 303
22/23 Mellan Mångbyån och Kålabodaån 107
23/24 Mellan Kålabodaån och Rickleån 78
24/25 Mellan Rickleån och Dalkarlsån 12
25/26 Mellan Dalkarlsån och Sävarån 236
26/27 Mellan Sävarån och Tavelån 227
27/28 Mellan Tavelån och Umeälven 48
28/29 Mellan Umeälven och Hörnån 402
29/30 Mellan Hörnån och Öreälven 164
30/31 Mellan Öreälven och Leduån 174
31/32 Mellan Leduån och Lögdeälven 1
32/33 Mellan Lögdeälven och Husån 298
33/34 Mellan Husån och Gideälven 15
34/35 Mellan Gideälven och Idbyån 165
35/36 Mellan Idbyån och Moälven 158
36/37 Mellan Moälven och Nätraån 106
37/38 Mellan Nätraån och Ångermanälven 1104
38/39 Mellan Ångermanälven och Gådeån 907
39/40 Mellan Gådeån och Indalsälven 283
40/41 Mellan Indalsälven och Selångersån 75
41/42 Mellan Selångersån och Ljungan 33
42/43 Mellan Ljungan och Gnarpsån 302
43/44 Mellan Gnarpsån och Harmångersån 112
44/45 Mellan Harmångersån och Delångersån 518
45/46 Mellan Delångersån och Nianån 57
46/47 Mellan Nianån och Norralaån 458
47/48 Mellan Norralaån och Ljusnan 142
48/49 Mellan Ljusnan och Skärjån 202
49/50 Mellan Skärjån och Hamrångeån 66
50/51 Mellan Hamrångeån och Testeboån 276
51/52 Mellan Testeboån och Gavleån 2
52/53 Mellan Gavleån och Dalälven 228
53/54 Mellan Dalälven och Tämnarån 95
54/55 Mellan Tämnarån och Forsmarksån 527
55/56 Mellan Forsmarksån och Olandsån 7
56/57 Mellan Olandsån och Skeboån 334
57/58 Mellan Skeboån och Broströmmen 473
58/59 Mellan Broströmmen och Norrtäljeån 4
59/60 Mellan Norrtäljeån och Åkersström 582
60/61 Mellan Åkersström och Norrström 227
61/62 Mellan Norrström och Tyresån 80
62/63 Mellan Tyresån och Trosaån 1025
63/64 Mellan Trosaån och Svärtaån 320
64/65 Mellan Svärtaån och Nyköpingsån 10
65/66 Mellan Nyköpingsån och Kilaån 0,13
66/67 Mellan Kilaån och Motala ström 534
67/68 Mellan Motala ström och Söderköpingsån 559
68/69 Mellan Söderköpingsån och Vindån 604
69/70 Mellan Vindån och Storån 162
70/71 Mellan Storån och Botorpsströmmen 723
71/72 Mellan Botorpsströmmen och Marströmmen 65
72/73 Mellan Marströmmen och Virån 233
73/74 Mellan Virån och Emån 258
74/75 Mellan Emån och Alsterån 247
75/76 Mellan Alsterån och Snärjebäcken 113
76/77 Mellan Snärjebäcken och Ljungbyån 334
77/78 Mellan Ljungbyån och Hagbyån 37
78/79 Mellan Hagbyån och Bruatorpsån 156
79/80 Mellan Bruatorpsån och Lyckebyån 452
80/81 Mellan Lyckebyån och Nättrabyån 181
81/82 Mellan Nättrabyån och Ronnebyån 251
82/83 Mellan Ronnebyån och Vierydsån 38
83/84 Mellan Vierydsån och Bräkneån 3
84/85 Mellan Bräkneån och Mieån 260
85/86 Mellan Mieån och Mörrumsån 35
86/87 Mellan Mörrumsån och Skräbeån 394
87/88 Mellan Skräbeån och Helge å 101
88/89 Mellan Helge å och Nybroån 832
89/90 Mellan Nybroån och Sege å 883
90/91 Mellan Sege å och Höje å 26
91/92 Mellan Höje å och Kävlingeån 11
92/93 Mellan Kävlingeån och Saxån 74
93/94 Mellan Saxån och Råån 68
94/95 Mellan Råån och Vege å 235
95/96 Mellan Vege å och Rönne å 1
96/97 Mellan Rönne å och Stensån 153
97/98 Mellan Stensån och Lagan 9
98/99 Mellan Lagan och Genevadån 2
99/100 Mellan Genevadån och Fylleån 5
100/101 Mellan Fylleån och Nissan 7
101/102 Mellan Nissan och Suseån 184
102/103 Mellan Suseån och Ätran 15
103/104 Mellan Ätran och Himleån 310
104/105 Mellan Himleån och Viskan 38
105/106 Mellan Viskan och Rolfsån 309
106/107 Mellan Rolfsån och Kungsbackaån 0,17
107/108 Mellan Kungsbackaån och Göta älv 235
108/109 Mellan Göta älv och Bäveån 1318
109/110 Mellan Bäveån och Örekilsälven 253
110/111 Mellan Örekilsälven och Strömsån 949
111/112 Mellan Strömsån och Enningdalsälven 157
112/301 Mellan Enningdalsälven och Haldenvassdraget 85
114/115 Mellan Glomma och Vefsna 439
115/116 Mellan Vefsna och Rana 740
117/118 Mellan Gothemån och Snoderån 1027
118/117 Mellan Snoderån och Gothemån 1321
267/001 Mellan Liakanjoki och Torneälven 28
301/113 Mellan Glomma och Haldenvassdraget 242

Källor redigera

Noter redigera