Öppna huvudmenyn

Lillpiteälven är en mindre skogsälv i södra Norrbottens kustland. Längd cirka 90 km och flodområde 618 km².

Lillpiteälven rinner upp i Manjärvträsket i den så kallade Markbygden (Långträsks församling). Älven passerar grannsjöarna Bastaträsket, Mellanträsket och Stavaträsket innan den rinner åt sydost någon mil genom skogs- och myrmarker. Framme vid stambanan gör älven en tvär krök åt norr mot Kolerträsket och Bänkerträsket, den största sjön i flodområdet (274 m ö.h.). Från Bänkerträsket forsar Lillpiteälven ganska brant ca en halvmil rakt österut till Lyckoträsket (228 m ö.h.) och därifrån ytterligare någon halvmil till Häbbersträsket. Via ytterligare några sjöar kommer älven så småningom fram till Stor-Klockarträsket, där den viker rakt söderut förbi byarna Svallfors och Nyfors.

Söder om Åträsket med byn Åträsk tar Lillpiteälven från höger emot sitt största biflöde, Keupån, och rinner sedan huvudsakligen åt ostsydost genom en alltmer bred och bördig dalgång med de stora byarna Lillpite, Sjulnäs och Roknäs. I Lillpite tar älven emot vänsterbiflödet Norrbodbäcken. Slutligen mynnar Lillpiteälven i Svensbyfjärden i Piteälvens vattensystem.