Höje å är ett cirka 35 kilometer långt vattendrag i Skåne (med källflöden cirka 45 kilometer). Avrinningsområdet är cirka 200 km². Höje å rinner upp i Häckebergasjön, 49 meter över havet, cirka 20 km sydost om Lund.

Höje å
Å
Höje å i Lomma, nära utloppet i Öresund
Höje å i Lomma, nära utloppet i Öresund
Länder Sverige
Världsdel Europa
Mynning Lommabukten
Längd 35 km
Flodbäcken 200 km²
Geonames 2705603
Karta: Map
Karttext: Höje ås sträckning

Höje ås källflöden är dels Björkesåkraån från Björkesåkrasjön vid Sturups flygplats, dels Olstorpsån (Vegarpsån) från Romeleåsen, som båda rinner till Häckebergasjön. Efter denna sjö är tillrinningen till ån obetydlig. Ån ringlar ut på slätten vid Genarp och passerar även Kyrkheddinge tätort innan den passerar Lunds södra del i Höjeådalen mellan Sankt Larsområdet och Värpinge. I Lomma rinner ån ut i Lommabukten och Öresund.

Höje å är en ganska liten å och uppnår inte tio meters bredd förrän nära mynningen (där den till och med blir över 20 meter bred), men torde ändå i sitt nedre lopp ha nyttjats som båtled under vikingatid och vendeltid.

Höje å vattenråd är ett av landets mesta aktiva vattenråd och sedan 1992 har kommunerna inom ramen för " Höjeåprojektet" arbetat med att förbättra vattenkvaliteten, öka den biologiska mångfalden och minska övergödningen i området.

Förekommande fiskar redigera

Följande fiskarter förekommer i Höje å [1]

Källor redigera

Noter redigera

  1. ^ Fiskar och fiske i Lunds kommun, Tekniska förvaltningen, Lunds kommun, 2003

Externa länkar redigera