Hagbyån är ett vattendrag i östra Småland. Det sträcker sig från Slamphult i Emmaboda kommun till Kalmarsund. Uppströms Boda börjar Hagbyån som Kärraån. Vattnet rinner sydöst, övergår i Örsjöån och passerar Örsjösjön och Krokstorpasjön. Tillflödet från systemets största sjö, Hultebräan, ansluter vid Anebo. Kring Hultebräan finns omväxlande natur med inslag av lövskogar och värdefulla odlingsmarker. Vid Runtorp ansluter Svartabäcken innan vattnet mynnar i Östersjön söder om Hagby. Vid Hagbyåns mynning i havet har ån med omgivningar höga naturvärden och är riksintresse för naturvården. Avrinningsområdet karakteriseras av relativt flacka skogs (76 %)- och jordbruksmarker (11 %) påverkade av sjösänkningar och dikningar. Andelen sjöyta är 3 %. Vattensystemet rinner genom Emmaboda, Nybro och Kalmar kommuner och har en total yta på 468km².[1]

Referenser

redigera