Öppna huvudmenyn
Tavelån strax efter att Fällforsån anslutit till ån norr om Umeå.

Tavelån, kustå i södra Västerbotten, Umeå kommun. Ån är omkring 50 kilometer lång och har ett flodområde på omkring 370 km². Ån rinner upp i Tavelsjön och mynnar i naturreservatet Tavlefjärden, norr om Holmsund. Den passerar på sin väg mot havet byarna Kvarnfors, där vattnet passerar genom ett mindre kraftverk, Hissjö, Håkmark, Ersmark, Anumark och Innertavle.

Tavelån är ett naturligt surt vattendrag, men bedömdes under 1980- och 1990-talet även som försurat. År 1993 inleddes kalkning av Fällforsån, vilket bidragit till en halvering av försurningseffekten.[1]

FiskbeståndRedigera

Tavelåns fiskbestånd har påverkats av ett flertal utsättningar, av bland annat gös, öring, röding och sik – av vilka endast siken etablerat reproducerande bestånd. Dessutom finns abborre, gädda, mört, lake, id, elritsa, stensimpa, bäcknejonöga och harr. Möjligen finns också ett svagt bestånd av havsvandrande öring. I övre delen av Tavelån samt i Österån – ett av Fällforsåns källflöden – finns flodpärlmussla.[1]

VäxtlighetRedigera

I Tavelån finns ishavsrelikterna vitmärla och taggmärla samt massförekomst av den för norra Norrland ovanliga makrofyten strandpryl.[1]

NamnförväxlingRedigera

Tavelån kallas ibland felaktigt för "Tavleån".

BiflödenRedigera

KällorRedigera