Svenskt vattenarkiv (Svar) är en databas som beskriver Sveriges avrinningsområden, vattendrag, sjöar och havsområden. Databasen innehåller information som position och flödesriktning av vattendragen samt mynningen av dessa till havsområdena. Den används inom Sveriges vattenförvaltning för att definiera områden för vilka miljökvalitetsnormer kan beskrivas. Databasen förvaltas av SMHI och innehåller [1] [2]

  • Havsområdesregistret
  • Sjöregistret
  • Vattendragsregistret
  • Avrinningsområdesregistret

KällorRedigera

  1. ^ ”Svenskt vattenarkiv”. SMHI. https://www.smhi.se/klimatdata/hydrologi/svenskt-vattenarkiv. Läst 30 april 2019. 
  2. ^ ”Svenskt vattenarkiv faktablad 53”. SMHI. https://www.smhi.se/polopoly_fs/1.17832!/webbFaktablad_53.pdf. Läst 30 april 2019.