Bäveån rinner från källan MjövattnetHerrestadsfjället, igenom Uddevalla och ut i Byfjorden. Halvannan kilometer söder om Lane-Ryrs kyrka rinner Risån, vilken avvattnar Öresjö, samman med Bäveån.

Bäveån som rinner mellan Södra och Norra Hamngatan i Uddevalla
Karta av Bäveåns avrinningsområde.

Två områden runt Bäveån öster om Uddevalla utgör naturreservatet Bäveån nedre. Reservatet inrättades 1987 och omfattar cirka 70 hektar.

Externa länkarRedigera