Ett brett parti av Mieån vid en fördämning vid Granefors i Karlshamns kommun
Mieåns utlopp i Karlshamn
Mieåns utlopp sett utifrån

Mieån är ett vattendrag i Blekinge och i södra Småland. Källflödet rinner ut i Yttre Arasjön, passerar Mien (95 m ö.h) och fortsätter söderut till mynningen i Östersjön vid Karlshamn. Total längd inklusive källflöden är 47,6 km.

Mieån fungerade tdigare som viktig transportled för varor från norra Halland ned till Bodekull. Från 1600-talet börjar dock åns betydelse som transportled att minska. Mieån har även använts som flottningsled.[1]

I januari 1994 läckte dieselolja från en tankbil ut i Mieån, som sedan rinner ut i Långasjön, Karlshamns vattentäkt. Fjärde dagen efter olyckan var vattenverket i Karlshamn tvungen att stoppa sitt inflöde på grund av att vattnet var kontaminerat. Man lyckades med hjälp av 2,4 km långa provisoriska ledningar få fram reservvattnet från en reservvattentäkt i tid och Karlshamnsborna märkte aldrig av något stopp i kranarna. Tre månader efter olyckan var vattnet rent igen och Långasjön kunde åter användas som vattentäkt.

KällorRedigera

  1. ^ Sveriges inre vattenvägar band I s. 129-131.

Se ävenRedigera

Externa länkarRedigera