Öppna huvudmenyn
Gamla bruksdammen i Hörnefors.

Hörnån, skogså i norra Ångermanland och södra Västerbotten, cirka 70 kilometer lång. Hörnån rinner upp kring Pålvattsliden i den östligaste delen av Bjurholms kommun, som ligger i Västerbotten. Från Pålvattslidens västra sida rinner en gren ned mot Gåsvattnet och Stor-Armsjön och från östra sidan rinner en annan gren mot Bastuträsket. Den östra, som får namnet Hörnån i höjd med Östervik, passerar Braxsele i Västerbotten. Från Stor-Armsjön rinner Armsjöbäcken genom Lill-Armsjön och förenar sig med Hörnån vid gränsen mellan Bjurholms och Nordmalings kommuner. Ån passerar därefter Hörnsjön i Ångermanland och återvänder därefter till Västerbotten innan den mynnar i Bottenviken vid Hörnefors i Västerbotten.

Hörnån kan delas in i två delar: Övre Hörnån de första 3 milen fram till Hörnsjön, och Nedre Hörnån de sista 4 milen mellan Hörnsjön och havet.

Innehåll

EtymologiRedigera

Åns namn kommer horn, syftande på Hörnåns vindlingar.[1]

PåverkanRedigera

Ett järnbruk anlades i Hörnefors 1775 och drevs fram till 1902. För att förse bruket med vattenkraft byggdes en damm invid bruket. Efter brukets nedläggning anlades 1906 en sulfitfabrik utanför åmynningen. Vatten fördes då i en tub från dammen ned till fabriken. År 1982 lades verksamheten vid fabriken ned.

Bruksdammen i Hörnefors revs 2002 för att underlätta fiskens vandring uppströms. År 2003 revs även kvarndammen i Hörnsjö.

BilderRedigera

ReferenserRedigera

NoterRedigera

  1. ^ Mats Wahlberg, red (2003). Svenskt ortnamnslexikon. Uppsala: Institutet för språk och folkminnen. Libris 8998039. ISBN 91-7229-020-X