Gamla bruksdammen i Hörnefors.

Hörnån är en skogså i norra Ångermanland och södra Västerbotten, cirka 70 kilometer lång. Hörnån rinner upp kring Pålvattsliden i den östligaste delen av Bjurholms kommun, som ligger i Västerbotten. Från Pålvattslidens västra sida (i Ångermanland) rinner en gren ned mot Gåsvattnet och Stor-Armsjön och från östra sidan rinner en annan gren mot Bastuträsket. Det östra tillflödet, som får namnet Hörnån i höjd med Östervik, passerar Braxsele i Västerbotten. Från Stor-Armsjön rinner Armsjöbäcken genom Lill-Armsjön och förenar sig med Hörnån vid gränsen mellan Bjurholms och Nordmalings kommuner. Ån passerar därefter Hörnsjön i Ångermanland och återvänder därefter till Västerbotten för att mynna i Bottenviken vid Hörnefors.

Hörnån kan delas in i två delar: Övre Hörnån de första 3 milen fram till Hörnsjön, och Nedre Hörnån de sista 4 milen mellan Hörnsjön och havet.

EtymologiRedigera

Åns namn kommer horn, syftande på Hörnåns vindlingar.[1]

PåverkanRedigera

Ett järnbruk anlades i Hörnefors 1775 och drevs fram till 1902. För att förse bruket med vattenkraft byggdes en damm invid bruket. Efter brukets nedläggning anlades 1906 en sulfitfabrik utanför åmynningen. Vatten fördes då på åns västra sida i en cirka 3 kilometer lång tub från dammen ned till fabriken. Huvudfåran nedanför dammen har aldrig varit torrlagd. År 1982 lades verksamheten vid fabriken ned.

Bruksdammen i Hörnefors revs 2002 för att underlätta fiskens vandring uppströms. År 2003 revs även kvarndammen i Hörnsjö.

BilderRedigera

ReferenserRedigera

NoterRedigera

  1. ^ Mats Wahlberg, red (2003). Svenskt ortnamnslexikon. Uppsala: Institutet för språk och folkminnen. Libris länk. ISBN 91-7229-020-X