Guardia di Finanza, finanspolisen, är Italiens fiskala och ekonomiska polis med huvudansvar för bekämpande av ekonomisk brottslighet och smuggling (särskilt av narkotika). Den är en militärt organiserad poliskår som är underställd finansministeriet (Ministero dell'economia e delle finanze) och skiljer sig därmed organisatoriskt från Carabinieri som utgör en självständig del av Italiens militära försvarsmakt.

Heraldiskt vapen för Guardia di Finanza.
Stationsskylt för Guardia di Finanza i Sydtyrolen.
En Guardia di Finanza-bil i Rom i juni 2007.
Helikopter från Guardia di Finanza.
Patrullfartyg från Guardia di Finanza.
Fjällräddningsgrupp från Guardia di Finanza vid nationaldagsparaden i Rom 2007
Sjöbevakare från Guardia di Finanza i trupparaddräkt 2007
De gröna baskrarna deltar i nationaldagsparaden i Rom 2007
Finanspoliser i trupparaddräkt 2007.
Finanspolisens polisinspektörs- och kommissarieskola i paraddräkt 2007
Finanspolisens militärhögskola i paraddräkt 2006.

UppdragRedigera

Fiskal polisRedigera

Ekonomisk polisRedigera

KriminalpolisRedigera

OrdningspolisRedigera

OrganisationRedigera

Finanspolisens organisatoriska struktur liknar karabinjärernas, men medan dessa har sin tyngdpunkt på landsbygden och i de största städerna, har Guardia di Finanza sin organisatoriska tyngdpunkt i gräns- och kustområden, vid flygplatser och i de större städerna.

CentraltRedigera

Finanspolisens centrala organisation utgörs av chefen för finanspolisen, ställföreträdande chefen för finanspolisen och finanspolisens generalstab.

TerritorielltRedigera

Finanspolisen indelas territoriellt i fem nivåer.

 • Sex högre regionala kommandon - Comando Interregionale. Ligger på samma organisatoriska nivå som Italiens militärområden.
 • 20 regionala kommandon - Comando di Regione. Ligger på samma organisatoriska nivå som Italiens regioner.
 • Provinskommandon - Comando Provinciale. Ligger på samma organisatoriska nivå som Italiens provinser (län).
 • Bataljons- eller kompanikommandon - Comando di Gruppo o Compagnia. Motsvarar polisdistrikt.
 • Finanspolistationer/posteringar - Tenenze/Stazione/Brigate.

Flyg- och sjöförbandRedigera

Under centrala flyg- och sjökommandot - Comando Aeronavale Centrale - lyder finanspolisens flygande och sjögående enheter.

SpecialförbandRedigera

Under kommandot för specialenheeterna - Comando dei Reparti Speciali - lyder kommandot för skydd av de offentliga finanserna (Comando Tutela della Finanza Pubblica), kommandot för skydd av ekonomin (Comando Tutela dell’Economia) och kommandot för specialförbanden (Comando Unità Speciali).

Till finanspolisen hör en rad specialenheter, till exempel för bergsräddning i alpområdena. Dit hör även finanspolisens nationella insatsstyrka, AT-PI (AntiTerrorismo Pronto Impiego) eller "de gröna baskrarna", bildad 1983 för att bekämpa inhemsk terrorism. Styrkan har även deltagit i internationella operationer i Albanien, Kosovo och Ungern. Den utbildas vid finanspolisens centrum för specialinsatser i Orvieto.

PersonalRedigera

PolisassistenterRedigera

Det finns ca 28 000 polisassistenttjänster (inklusive aspiranter) i finanspolisen. Polisaspiranterna rekryteras bland män och kvinnor i åldern 18-26 år, med grundskoleexamen och minst ett års militärtjänst.

Tjänstegrader

 • Allievo Finanziere
 • Finanziere
 • Finanziere Scelto
 • Appuntato
 • Appuntato Scelto

PolisinspektörRedigera

Det finns ca 13 000 polisinspektörstjänster i finanspolisen. Polisinspektörsaspiranterna rekryteras bland polisassistenterna. De utbildas vid finanspolisens polisinspektörs- och kommissarieskola i L’Aquila.

Tjänstegrader

 • Vice Brigadiere
 • Brigadiere
 • Brigadiere Capo

PoliskommissarierRedigera

Det finns ca 23 000 poliskommissarietjänster i finanspolisen. De rekryteras antingen direkt från det civila livet bland män och kvinnor i åldern 18-26 år, med studentexamen eller från polisinspektörer med minst sju års tjänst. De utbildas vid finanspolisens polisinspektörs- och kommissarieskola i L’Aquila eller vid finanspolisens sjöbevakningsskola i Gaeta. Utbildningstiden är två år.

Tjänstegrader

 • Maresciallo
 • Maresciallo Ordinario
 • Maresciallo Capo
 • Maresciallo aiutante
 • Maresciallo aiutante luogotenente

PolischeferRedigera

Det finns ca 3 000 polischefstjänster i finanspolisen. Polischefsaspiranterna rekryteras bland män och kvinnor med studentexamen. De genomgår fem års utbildning vid finanspolisens militärhögskola - Accademia della Guardia di Finanza, i Bergamo och Rom. Efter tre år sker befordran till sottotenente (fänrik), efter fem år avläggs magisterexamen i statsvetenskap, juridik eller ekonomi. Polischefsaspiranter som skall utbildas till flygförare och fartygschefer rekryteras i särskild ordning och genomgår en specialutbildning.

Polischefsaspiranter som rekryteras bland poliskommissarierna genomgår 9-12 månaders utbildning inan de befordras till sottotenente. Polischefsaspiranter i teknisk-administrativ tjänst rekryteras bland de som avlagt magisterexamen. De genomgår ett års utbildning och blir sedan befordrade till capitano (kapten).

Tjänstegrader

 • Sottotenente
 • Tenente
 • Capitano
 • Maggiore
 • Tenente Colonnello
 • Colonnello
 • Generale di Brigata
 • Generale di Divisione
 • Generale di Corpo d'Armata

Chefen för finanspolisenRedigera

Chef för finanspolisen är alltid en general från armén.

Tjänstegrad

 • Generale di Corpo d'Armata Comandante Generale

Grader i Guardia di FinanzaRedigera

Generalspersoner
 
Generallöjtnant
(chefen för finanspolisen)
 
Generallöjtnant
(biträdande chefen för finanspolisen)
 
Generallöjtnant
 
Generalmajor
 
Brigadgeneral
Regementsofficer
 
Överste
 
Överstelöjtnant
 
Major
Kompaniofficerare
 
Kapten
 
Löjtnant
 
Fänrik
Poliskommissarier
 
Maresciallo aiutante luogotenente
Regementsförvaltare
 
Maresciallo aiutante
Regementsförvaltare
 
Maresciallo capo
Regementsförvaltare
 
Maresciallo ordinario
Förvaltare
 
Maresciallo
Förvaltare
Polisinspektörer
 
Brigadiere capo
Fanjunkare
 
Brigadiere
Förste sergeant
 
Vice brigadiere
Sergeant
Polisassistenter
 
Appuntato scelto
Korpral
 
Appuntato
Korpral
 
Finanziere scelto
Korpral
 
Finanziere
Korpral
Allievi
Aspiranter
 
Polischefsaspirant
 
Poliskommissarieaspirant
 
Polisinspektörsaspirant

Källa: [1]

ReferenserRedigera

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från italienskspråkiga Wikipedia.

Externa länkarRedigera

Se ävenRedigera