Försvarsmakt

ett lands civila och militära försvar

Försvarsmakt kan syfta på ett lands samlade militära och civila försvar, men kan också användas som beteckning för den militära försvarsmakten. Exempel på detta är Försvarsmakten i Sverige och Finlands försvarsmakt. Japans självförsvarsstyrkor har civil status och utgör exempel på en icke-militär försvarsmakt.

Försvarsmaktens storlek i världens länder 2009, räknat i antal soldater i aktiv tjänst.

Se även

redigera