Polisens grader i Italien visar den hierarkiska ordningen vid Italiens fem statliga poliskårer samt ger en översikt över densamma vid den lokala polisen, Polizia municipale och Polizia provinciale.

De statliga poliskårernaRedigera

PolischefskarriärenRedigera

 
Carabinieri
 
Guardia di Finanza
 
Polizia di Stato
 
Polizia Penitenziaria
 
Corpo Forestale dello Stato [1]
Generalspersoner och vederlikar
 
Generale di Corpo d’Armata (i.s.)
Chef för karabinjärkåren
 
Generale di Corpo d’Armata (i.s.)
Chef för finanspolisen
Bär inte uniform
Direttore Generale Pubblica Sicurezza - Capo della Polizia
Chef för statspolisen
Rikspolischef
Bär inte uniform
Capo Dipartimento Amministrazione Penitenziaria
Chef för kriminalvården
saknar motsvarighet
 
Generale di Corpo d’Armata
Stf chef för karabinjärkåren
 
Generale di Corpo d’Armata
Generallöjtnant
 
Generale di Corpo d’Armata
Bär inte uniform
Vice capo vicario della polizia di Stato
Stf chef för statspolisen

Vice Direttore generale
saknar motsvarighet Bär inte uniform
Dirigente Generale (B)
Chef för skogspolisen
 
Generale di Divisione
Generalmajor
 
Generale di Divisione
 
Dirigente Generale
Polisdirektör
saknar motsvarighet  
Dirigente Generale
 
Generale di Brigata
Brigadgeneral
 
Generale di Brigata
 
Dirigente Superiore
Biträdande polisdirektör
 
Dirigente Superiore
 
Dirigente Superiore
Regementsofficerare och vederlikar
 
Colonello
Överste
 
Colonello
 
Primo Dirigente
Polismästare
 
Primo Dirigente
 
Primo Dirigente
 
Tenente Colonello
Överstelöjtnant
 
Tenente Colonello
 
Vice Questore Aggiunto
Polisintendent
 
Commissario Coordinatore
 
Vice Questore Aggiunto Forestale
 
Maggiore
Major
 
Maggiore
Kompaniofficerare och vederlikar
 
Primo capitano
 
Capitano
Kapten
 
Capitano
 
Commissario Capo
Polissekreterare
 
Commissario Capo
 
Commissario Capo Forestale
 
Tenente
Löjtnant
 
Tenente
 
Commissario (ruolo ordinario)
Polischefsaspirant vid polishögskolan
 
Commissario (ruolo direttivo speciale)
Internrekryterad polischefaspirant efter genomgången polishögskola
 
Commissario
 
Commissario Forestale (ruolo ordinario)
Polischefsaspirant vid polishögskolan

 
Commissario Forestale
(ruolo direttivo speciale)

Internrekryterad polischefaspirant efter genomgången polishögskola
 
Sottotenente
Fänrik
 
Sottotenente
 
Vice Commissario (ruolo direttivo speciale) Internrekryterad polischefaspirant vid polishögskolan
 
Vice Commissario
 
Vice Commissario Forestale
 
Allievo ufficiale
Officersaspirant
yrkesofficer
 
Allievo ufficiale in ferma prefissata
Officersaspirant
kontraktsanställning

PoliskommissariekarriärenRedigera

 
Carabinieri
 
Guardia di Finanza
 
Polizia di Stato
 
Polizia Penitenziaria
 
Corpo Forestale dello Stato
Specialistofficerare och vederlikar
 
Maresciallo Aiutante Luogotenente
Regementsförvaltare
 
Maresciallo Aiutante Luogotenente
 
Ispettore Superiore - Sostituto Commissario
..
Ispettore Superiore - Sostituto Commissario
..
Ispettore Superiore Scelto
 
Maresciallo Aiutante
Regementsförvaltare
 
Maresciallo Aiutante
 
Ispettore Superiore
..
Ispettore Superiore
..
Ispettore Superiore
 
Maresciallo Capo
Förvaltare
 
Maresciallo Capo
 
Ispettore Capo
..
Ispettore Capo
..
Ispettore Capo
 
Maresciallo Ordinario
Förvaltare
 
Maresciallo Ordinario
 
Ispettore
..
Ispettore
..
Ispettore
 
Maresciallo
Förvaltare
 
Maresciallo
 
Vice Ispettore
..
Vice Ispettore
..
Vice Ispettore
 
Allievo maresciallo
Specialistofficersaspirant

PolisinspektörskarriärenRedigera

 
Carabinieri
 
Guardia di Finanza
 
Polizia di Stato
 
Polizia Penitenziaria
 
Corpo Forestale dello Stato
Underofficerare och vederlikar
 
Brigadiere Capo
Fanjunkare
 
Brigadiere Capo
 
Sovrintendente Capo
..
Sovrintendente Capo
..
Sovrintendente Capo
 
Brigadiere
Förste sergeant
 
Brigadiere
 
Sovrintendente
..
Sovrintendente
..
Sovrintendente
 
Vice Brigadiere

Sergeant
 
Vice Brigadiere
 
Vice Sovrintendente
..
Vice Sovrintendente
..
Vice Sovrintendente
 
Allievo sottufficiale
Underofficersaspirant

PolisassistentkarriärenRedigera

 
Carabinieri
 
Guardia di Finanza
 
Polizia di Stato
 
Polizia Penitenziaria
 
Corpo Forestale dello Stato
Gruppchefer och vederlikar
 
Appuntato Scelto
Korpral
 
Appuntato Scelto
 
Assistente Capo
..
Assistente Capo
..
Assistente Capo
 
Appuntato
Korpral
 
Appuntato
 
Assistente
..
Assistente
..
Assistente
 
Carabiniere Scelto
Korpral
 
Finanziere Scelto
 
Agente Scelto
..
Agente Scelto
..
Agente Scelto
 
Carabiniere
Korpral
 
Finanziere
 
Agente
..
Agente
..
Agente

Den lokala polisenRedigera

Den lokala polisens grader fastställs genom regional lagstiftning. De ser alltså olika ut i Italiens 20 regioner.

ApulienRedigera

Den lokala polisen i regionen Apulien har följande grader och gradbeteckningar.[2]

CampaniaRedigera

Den lokala polisen i Campania har följande grader.[3]

Rangordning Nr Grad Motsvarande grad i den svenska polisen Anmärkning
1 dirigente dirigente generale comandante Länspolismästare Polischef i kommun som är regionhuvudstad
2 dirigente dirigente superiore comandante
dirigente superiore
Polismästare
Polisöverintendent
Polischef i kommun som är residensstad
Polisöverintendent i regionhuvudstaden
3 dirigente dirigente comandante Polisintendent Polischef i kommun som inte är residensstad
4 D3 commissario capo Poliskommissarie Poliskommissarie som är polischef
4 D3 commissario capo Poliskommissarie Efter fyra års tjänst i graden
5 D3 commissario Poliskommissarie Vid anställning i graden
6 D1 vice commissario Polisinspektör Polisinspektör som är polischef
6 D1 vice commissario Polisinspektör Efter 10 års tjänst i graden
7 D1 ispettore Polisinspektör Vid anställning i graden
8 C sovrintendente Polisassistent Efter 20 års tjänst
9 C assistente capo Polisassistent Efter 10 års tjänst
10 C assistente Polisassistent Efter fem års tjänst
11 C agente Polisassistent Vid anställning

Emilia-RomagnaRedigera

Den lokala polisen i Emilia-Romagna har följande grader.[4][5]

Rangordning Grad Motsvarande grad i den svenska polisen Anmärkning
1 comandante Polismästare Polischef i kommun som är residensstad
2 comandante Polisintendent Polischef i kommun eller kommunalförbund med mer än 20 000 invånare
2 dirigente Polisintendent
3 commissario capo Poliskommissarie Efter fem års tjänst i graden
4 comandante Poliskommissarie Polischef i kommun eller kommunalförbund med mindre än 20 000 invånare
4 commissario Poliskommissarie Vid anställning i graden
5 ispettore capo Polisinspektör Efter 10 års tjänst i graden
6 ispettore Polisinspektör Efter fem års tjänst i graden
7 vice ispettore Polisinspektör Vid anställning i graden
8 assistente scelto Polisassistent Efter 15 års tjänst
9 assistente Polisassistent Efter 10 års tjänst
10 agente scelto Polisassistent Efter fem års tjänst
11 agente Polisassistent Vid anställning

KalabrienRedigera

Den lokala polisen i Kalabrien har följande grader.[6]

Rangordning Nr Grad Motsvarande grad i den svenska polisen Anmärkning
1 dirigente comandante Polisintendent Intendent som är polischef
2 D3 ispettore capo comandante Poliskommissarie Kommissarie som är polischef
2 D3 commissario Poliskommissarie
3 D1 ispettore comandante Polisinspektör med högre tjänsteställning Inspektör som är polischef
3 D1 ispettore Polisinspektör med högre tjänsteställning
4 C3 istruttore Polisinspektör Inspektör som polisledare i kommun där borgmästaren är polichef
4 C3 istruttore Polisinspektör
5 C agente Polisassistent

LazioRedigera

Den lokala polisen i Lazio har följande funktioner och funktionsbeteckningar.

LombardietRedigera

2003-2013Redigera

Den lokala polisen i Lombardiet hade 2003 till 2003 följande grader och gradbeteckningar.

Den lokala polisens grader i Lombardiet
Gradbeteckningar                
Tjänstegrader Dirigente Superiore Dirigente Commissario Capo Commissario Commissario Aggiunto Specialista di Vigilanza Agente Istruttore Agente
Polisöverintendent Polisintendent Poliskommissarie
med högre tjänsteställning
Poliskommissarie Biträdande poliskommissarie Polisinspektör
med högre tjänsteställning
Polisinspektör Polisassistent
Grader för kommunala polischefer i Lombardiet
Gradbeteckningar            
Tjänstegrader Dirigente Generale Dirigente Superiore Dirigente Commissario Capo Commissario Commissario Aggiunto
Polismästare
i regionhuvudstaden Milano
Polismästare i
residensstad eller polismästare som är chef för poliskår med mer än 70 polismän.
Polismästare
som är chef för poliskår med färre än 70 polismän.
Poliskommissarie
som är polischef i residensstad eller som är chef för poliskår med minst 30 polismän.
Poliskommissarie
som är chef för poliskår med färre än 30 polismän.
Biträdande poliskommissarie
som är chef för poliskår med färre än 30 polismän.

Källa: [7]

Från 2013Redigera

Polischefer

Gradbeteckning  
Tjänstegrad Dirigente Generale

Comandante di Polizia Locale

Gradbeteckning        
Tjänstegrad Dirigente Superiore

Comandante di Polizia Locale

Dirigente

Comandante di Polizia Locale

Commissario Capo

con più di 10 anni di anzianità in D3 Comandante di Polizia Locale

Commissario Capo

Comandante di Polizia Locale

Ställföreträdande polischefer

Gradbeteckning            
Tjänstegrad Dirigente Superiore

Vice Comandante di Polizia Locale

Dirigente

Vice Comandante di Polizia Locale

Commissario Capo

Vice Comandante di Polizia Locale

Commissario Capo

med tio års anciennitet i lönegrad D3
Vice Comandante di Polizia Locale

Commissario

Vice Comandante di Polizia Locale

Vice Commissario

Vice Comandante di Polizia Locale

Avdelningschefer

Gradbeteckning        
Tjänstegrad Commissario Capo

titolare di Posizione Organizzativa
di Polizia Locale

Commissario Capo

med tio års anciennitet i lönegrad D3
titolare di Posizione Organizzativa
di Polizia Locale

Commissario

titolare di Posizione Organizzativa
di Polizia Locale

Vice Commissario

titolare di Posizione Organizzativa
di Polizia Locale

Intendenter

Gradbeteckning    
Tjänstegrad Dirigente Superiore

di Polizia Locale

Dirigente

di Polizia Locale

Kommissarier

Gradbeteckning        
Tjänstegrad Commissario Capo

di Polizia Locale

Commissario Capo

med tio års anciennitet i lönegrad D3
della Polizia Locale

Commissario

di Polizia Locale

Vice Commissario

di Polizia Locale

Inspektörer

Gradbeteckning  
Tjänstegrad Specialista di Vigilanza

di Polizia Locale

Assistenter

Gradbeteckning          
Tjänstegrad Sovrintendente

di Polizia Locale

Assistente Scelto

di Polizia Locale

Assistente

di Polizia Locale

Agente Scelto

di Polizia Locale

Agente

di Polizia Locale

PiemonteRedigera

Den lokala polisen i Piemonte har sedan 2008 följande grader.[8]

Rangordning Grad Motsvarande grad i den svenska polisen Anmärkning
1 comandante generale Länspolismästare Polismästare i Turin
2 comandante Polismästare Polismästare i kommun som är residensstad
2 vicario del comandante Biträdande länspolismästare Biträdande polismästare i Turin
3 comandante Polisintendent Polismästare i kommun som inte är residensstad
3 dirigente Polisintendent Turin
4 comandante Poliskommissarie med högre tjänsteställning Polischef i kommun med mer än 15 000 invånare
4 commissario capo
Responsabile di Servizio
Poliskommissarie med högre tjänsteställning Polisledare i kommun med mer än 15 000 invånare
där borgmästaren är polichef
4 commissario Poliskommissarie med högre tjänsteställning Avdelningschef i Turin
5 comandante Poliskommissarie Polischef i kommun med mindre än 15 000 invånare
5 commissario Poliskommissarie Efter 10 års tjänst i graden
6 vice commissario
Responsabile di Servizio
Poliskommissarie Polisledare i kommun med mindre än 15 000 invånare
där borgmästaren är polichef
6 vice commissario Poliskommissarie Vid anställning i graden
7 ispettore capo Polisinspektör Efter 10 års tjänst i graden
8 ispettore Polisinspektör Vid anställning i graden
9 assistente Polisassistent Efter 20 års anställning
10 agente scelto Polisassistent Efter 10 års anställning
11 agente Polisassistent Vid anställning

SicilienRedigera

Den lokala polisen på Sicilien har följande grader.[9]

Rang Nr Grad Motsvarande grad i den svenska polisen Anmärkning
1 dirigente dirigente comandante Länspolismästare Polischef i Palermo, Catania eller Messina
2 dirigente dirigente comandante Polismästare Intendent som polischef
2 dirigente dirigente Polisintendent I Palermo, Catania eller Messina; efter fem års tjänst i graden
3 dirigente dirigente Polisintendent Efter fem års tjänst i graden
3 dirigente dirigente Polisintendent I Palermo, Catania eller Messina; vid anställning i graden
4 dirigente dirigente Polisintendent Vid anställning i graden
4 D3 comandante Polisintendent Kommissarie som polischef
5 D3 commissario capo Poliskommissarie
5 D1 comandante Poliskommissarie Inspektör som polischef
6 D commissario Polisinspektör
7 C ispettore capo Polisassistent Efter 17 års tjänst
8 C ispettore principale Polisassistent Efter 14 års tjänst
9 C ispettore Polisassistent Efter elva års tjänst
10 C assistente capo Polisassistent Efter åtta års tjänst
11 C assistente Polisassistent Efter fem års tjänst
12 C agente Polisassistent Vid anställning

SydtyrolenRedigera

I Sydtyrolen fanns det tidigare ingen regional lagstiftning som fastställde den lokala polisens tjänstegrader, utan dessa bestämdes av varje kommun efter eget skön. Från 2014 finns det dock sådana bestämmelser.[10]

Rang Grad Motsvarande grad i den svenska polisen Anmärkning
1 Oberst Polismästare Polischef i Bozen
2 Oberstleutnant Polismästare Polischef i Meran
Polischef i Brixen och Bruneck med 25 års anställning
3 Major Polisintendent Polischef
4 Hauptmann Poliskommissarie Polisbefäl med 11 och fler års anställning
5 Oberleutnant Poliskommissarie Polisbefäl med 6-10 års anställning
6 Leutnant Poliskommissarie Polisbefäl med 0-5 års anställning
7 Oberster Inspektor - Stellvertretender Leutnant Polisinspektör Polisunderbefäl med 21 och fler års anställning
8 Oberinspektor Polisinspektör Polisunderbefäl med 16-20 års anställning
9 Hauptinspektor Polisinspektör Polisunderbefäl med 11-15 års anställning
10 Inspektor Polisinspektör Polisunderbefäl med 6-10 års anställning
9 Vizeinspektor Polisinspektör Polisunderbefäl med 0-5 års anställning
11 Hauptpolizeimeister Polisassistent Polisman med 31 och fler års anställning
12 Polizeimeister Polisassistent Polisman med 26-30 års anställning
13 Vizepolizeimeister Polisassistent Polisman med 21-25 års anställning
14 Hauptpolizeiassistent Polisassistent Polisman med 16-20 års anställning
15 Polizeisistent Polisassistent Polisman med 11-15 års anställning
16 Hauptpolizeibeamter Polisassistent Polisman med 6-10 års anställning
17 Polizeibeamter Polisassistent Polisman med 0-5 års anställning

ToscanaRedigera

Den lokala polisen i Toscana har följande grader.[11]

Rangordning Grad Motsvarande grad i den svenska polisen Anmärkning
1 dirigente della polizia provinciale Polismästare Chef för provinspolisen
1 dirigente Polismästare Polismästare i kommun som är residensstad
2 dirigente Polisintendent Polismästare i kommun som inte är residensstad
3 commisario Kommissarie med högre tjänsteställning
4 ispettore Kommissarie
5 sovrintendente Polisinspektör
6 assistente scelto Polisassistent Efter 15 års tjänst
7 assistente Polisassistent Efter 11 års tjänst
8 agente scelto Polisassistent Efter fyra års tjänst
9 agente Polisassistent Vid anställning
Den lokala polisens gradbeteckningar i Toscana
                 
Dirigente
(Polismästare i kommun
som är residensstad)
Dirigente Commissario Ispettore Sovrintendente Assistente scelto Assistente Agente scelto Agente

Valle d'AostaRedigera

Den lokala polisen i Valle d'Aosta har följande grader.[12]

Rang Nr Grad Motsvarande grad i den svenska polisen Anmärkning
1 C10 comandante di Corpo del Capoluogo della Regione Polismästare Polismästare i regionhuvudstaden
1 C9 comandante Polismästare Polismästare
2 C8 commissario superiore del capoluogo della regione Polisöverintendent I regionhuvudstaden
2 C7 commissario superiore Polisöverintendent Vid kommunal poliskår
3 C6 vice commissario superiore Polisintendent
4 C5 comandante Poliskommissarie i högre tjänsteställning Polischef
4 C4 commissario capo del capoluogo della regione Poliskommissarie i högre tjänsteställning Kommissarie med högre tjänsteställning i regionhuvudstaden
4 C3 commissario capo Poliskommissarie i högre tjänsteställning Kommissarie med högre tjänsteställning vid kommunal poliskår
5 C2 commissario Poliskommissarie Efter 15 års tjänst (utom vid kommunal polistjänst med mindre än tio poliser); kommissarie med högre tjänsteställning vid kommunal polistjänst med mindre än tio poliser
6 C1 vice commissario Poliskommissarie Vid anställning
7 B4 ispettore superiore Polisinspektör Efter 20 års tjänst vid kommunal poliskår; inspektör med högre tjänsteställning vid kommunal polistjänst med mer än tio poliser
8 B3 ispettore capo Polisinspektör Efter 20 års tjänst vid kommunal polistjänst med mer än tio poliser; inspektör med högre tjänsteställning vid kommunal polistjänst med mindre än tio poliser
9 B2 ispettore Polisinspektör Efter tio års tjänst
10 B1 vice ispettore Polisinspektör Vid anställning
11 A4 assistente scelto Polisassistent Assistent med högre tjänsteställning vid kommunal polistjänst med mindre än tio poliser
12 A3 assistente Polisassistent Efter 20 års tjänst
13 A2 agente scelto Polisassistent Efter tio års tjänst
14 A1 agente Polisassistent Vid anställning

VenetoRedigera

Den lokala polisen i regionen Veneto har följande grader och gradbeteckningar.[13]

Se ävenRedigera

ReferenserRedigera

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från tyskspråkiga Wikipedia, tidigare version.
 1. ^ Tyska WP är korrigerad med användning av denna källa: "Funzionari del Corpo Forestale dello Stato (Commissari e Dirigenti)" Ruoli del personale del Corpo Forestale dello Stato (”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 29 juni 2011. https://web.archive.org/web/20110629020234/http://www3.corpoforestale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/297. Läst 30 april 2011. ) 2011-03-30
 2. ^ REGIONE PUGLIA: LEGGE REGIONALE N. 2 DEL 24-01-1989: Norme in materia di Polizia Locale2011-12-23.
 3. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 6 mars 2009. https://web.archive.org/web/20090306034123/http://www.anvu.it/Regionale/campania/del695_07.pdf. Läst 22 maj 2011.  2009-10-05
 4. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 5 maj 2011. https://web.archive.org/web/20110505174259/http://urp.comune.bologna.it/PM/PM.nsf/0a0e87643fac9b2ec1256f780040e0cc/e68069c0b5fdaddcc125714a002e12f4?OpenDocument. Läst 22 maj 2011.  2009-10-02
 5. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 13 augusti 2007. https://web.archive.org/web/20070813131416/http://urp.comune.bologna.it/PM/PM.nsf/0a0e87643fac9b2ec1256f780040e0cc/d2c71b79584be1e3c12571d100440cfe?OpenDocument. Läst 22 maj 2011.  2009-10-02
 6. ^ http://autonomielocali.fpcgil.net/polizia_locale/Calabria/PDL%20modifica%20L.%20R.%2017%20aprile%201990%20n.%2024%20con%20all.pdf 2009-10-05
 7. ^ Regolamento regionale 14 marzo 2003 - n.3 http://db.formez.it/fontinor.nsf/0/DB29D0EFF0C5EEC9C1256F8D0041F771/$file/Programmazione%20regionale%20negoziata.pdf Arkiverad 5 november 2013 hämtat från the Wayback Machine. (2011-04-22)
 8. ^ “SEGNI DISTINTIVI DEL GRADO PER GLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE DELLA REGIONE PIEMONTE” ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 21 oktober 2012. https://web.archive.org/web/20121021015713/http://www.regione.piemonte.it/polizialocale/dwd/segni_dist.pdf. Läst 22 maj 2011.  2009-09-04
 9. ^ http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g06-27/g06-27-b.pdf 2009-10-04
 10. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 23 april 2016. https://web.archive.org/web/20160423032828/http://www.comune.merano.bz.it/de/verwaltung/verordnungen.asp?somepubl_action=300&somepubl_image_id=219589. Läst 9 april 2016.  Dienstordnung des Meraner Stadtpolizeikorps] 2016-04-09
 11. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 7 april 2009. https://web.archive.org/web/20090407134532/http://www.anvu.it/anvu_ce/gradi_toscana.pdf. Läst 22 maj 2011.  2009-09-04
 12. ^ http://www.regione.valle-aosta.it/Enti_locali/allegato_f.asp?id=1369[död länk] 2009-09-04
 13. ^ Disciplina delle caratteristiche delle uniformi, dei distintivi, dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione della Polizia Locale Arkiverad 16 juli 2010 hämtat från the Wayback Machine.2012-01-13.