Erfurter Enchiridion (Eyn Enchiridion oder Handbüchlein) är en tidig psalmbok från reformationen och källa för ett antal koraler till de svenska psalmböckerna.

Eyn Enchiridion oder Handbüchlein
eynem ytzlichen Christen fast nutzlich bey sich zuhaben/ zur stetter vbung vnd trachtung geystlicher gesenge und Psalmen/ Rechtschaffen vnd kunstlich verteutscht
första sidan ur Loersfelds utgåva
första sidan ur Loersfelds utgåva
GenreKoralbok
Utgivningsår1524

Tryck redigera

Under konkurrens trycktes den i Erfurt i två nästan identiska utgåvor, båda under 1524. Den förmodat första utgåvan av Johannes Loersfeld (gedruckt in der Permentergasse / zum Färbefass) och den andra av Mathes Maler (gedruckt zu Erffordt zcum Schwartzen Horrn / bey der Kremer brucken). Psalmböckerna innehåller 26 psalmtexter varav 16 (respektive 15) med melodi.[1]

Etliche Christliche Gesenge redigera

Ett år senare (1525) gav Johannes Loersfeld ut ett komplement till Enchiridion med titeln ETliche Christliche Gesenge vnd psalmen/ wilche vor bey dem Enchiridion nicht gewest synd/ mit hohem fleyss verdeutscht vnnd gedruckt/ .... Den innehåller 7 psalmtexter varav 5 med melodi, samt en ny översättning av psaltaren 114/115. Melodierna i detta tillägg är alla från Walters Chorgesangbuch som trycktes året innan.[1]

Innehåll[2] redigera

En lista över sånger och texter i boken. Titlar med tysk text saknar en svensk artikel.

Nr Titel Titel på svenska Författare Övrigt
1 Dies sind die heilgen zehn Gebot Desse äro de tio bud Martin Luther
2 Nun freut euch, lieben Christen g’mein Var man må nu väl glädja sig Martin Luther
3 Es ist das Heil uns kommen her O Gud, du av barmhärtighet Paul Speratus
4 Mitten wir im Leben sind Vi på jorden leva här Martin Luther
5 In Gott gelaub ich, dass er hat Paul Speratus
6 Hilf Gott, wie ist der Menschen Not Paul Speratus
7 Gott sei gelobet und gebenedeiet Gud vare lovad, han som i sin godhet Martin Luther
8 Gelobet seist du, Jesu Christ Dig vare lov, o Jesus Krist Martin Luther
9 Ich glaube an einen Gott (Trosbekännelsen)
10 Herr Christ, der einig Gotts Sohn Kristus, den rätte Herren Elisabet Cruciger
11 Jesus Christus unser Heiland, der von uns Jesus Kristus är vår hälsa Martin Luther
12 Wohl dem, der in Gottes Furcht steht Martin Luther Från Davids 127 psalm
13 Ach Gott, vom Himmel sieh darein O Herre Gud af Himmelrik, vi må det alle klaga Martin Luther Från Davids 11 psalm
14 Wo Gott der Herr nicht bei uns hält Justus Jonas Från Davids 124 psalm
15 Es spricht der Unweisen Mund wohl Then ogudachtige säger så Martin Luther Från Davids 13 psalm
16 Es wollt uns Gott genädig sein O Herre Gud, oss nådig var Martin Luther Från Davids 66 psalm
17 Aus tiefer Not schrei ich zu dir Ur djupen ropar jag till dig Martin Luther Från Davids 129 psalm De profundis
18 Erbarm dich mein, o Herre Gott Förbarma tigh, Gudh, öfwer migh Erhard Hegenwald Från Davids 50 psalm Miserere
19 Christ lag in Todesbanden Martin Luther
20 Jesus Christus, unser Heiland, der den Tod überwand Martin Luther
21 Nun komm, der Heiden Heiland Världens Frälsare kom här Martin Luther Från hymnen Veni redemptor gentium
22 Komm, Heiliger Geist, Herre Gott Kom, helge Ande, Herre Gud Martin Luther Från pingstantifonen, Veni Sancte Spiritus, reple
23 Christum wir sollen loben schon Martin Luther Från hymnen A solis ortus cardine
24 Komm, Gott Schöpfer, heiliger Geist Kom, Skaparande, Herre god Martin Luther Från pingsthymnen Veni creator spiritus
25 Ein neues Lied wir heben an Martin Luther
26 In Jesus Nam'n heben wir an Okänd

I svenska psalmböcker redigera

Via Mönsteråshandskriften 1640 hämtades minst en melodi för 1819 års psalmbok till psalm nr 103.

Ur samlingen, som betecknas som "världslig", kom också melodin till 1819 års psalmbok för psalmen "Förlossningen är vunnen" (nr 50) vars melodi även används till nr 105 och 110. Dessutom hämtades melodin för psalm nr 134 här.

Även melodin till psalmen Ur djupen ropar jag till dig i 1819 års psalmbok publicerades först i denna skrift.

Psalmer redigera

Titelrad Alternativ titelrad Nr i 1695 Nr i 1819 Nr i 1986 Kommentar
Förlossningen är vunnen Kristus, den rätte Herren 119 50 36 "Melodins huvudtext" Finns på Wikisource.
Du segern oss förkunnar 105 150
* Låt oss nu Jesus prisa 172 110 468
* Kom, Helge Ande, Herre Gud 181 134 51 Finns på Wikisource.
Sitt öga Jesus öppnat har 163 103
Ur djupen ropar jag till dig 99 182 537 annan tonsättning i nr 670 Finns på Wikisource.

Referenser redigera

  1. ^ [a b] Förord av Konrad Ameln i faksimilutgåva 1983: Das Erfurter Enchiridion : gedruckt in der Permentergassen zum Ferbefass 1524 und der Ergänzungsdruck Etliche Christliche Gesenge vnd psalmen wilche vor bey dem Enchiridion nicht gewest synd, [Erfurt] 1525 : Faksimiledruck / mit einem Geleitwort hrsg. von Konrad Ameln, Kassel : Bärenreiter, 1983, Serie: Documenta musicologica. Erste Reihe, Druckschriften-Faksimiles 36 (Google Books)
  2. ^ https://de.wikisource.org/wiki/Eyn_Enchiridion_oder_Handbuchlein

Externa länkar redigera