Ett flertal religioner har en eller flera klart formulerade trosbekännelser. I trosbekännelsen uttrycks den personliga eller kollektiva tron i en religion och de troende uppmanas att bekänna sig till sin tro offentligt genom att avlägga trosbekännelsen.

En trosbekännelse har olika funktioner:

  • Den är uttryck och bekännelse av gemenskapen som uppstår genom denna tro, till exempel genom kollektivt reciterande inom ramen för gudstjänsten.
  • Den sammanfattar troslärans väsentliga punkter.
  • Den innehåller den talandes löfte att leva i denna tro, särskilt vid invigningen av kyrkliga ämbetspersoner.
  • Den markerar särskilt specifika läror och avgränsar en religion eller övertygelse gentemot andra konfessioner eller trosläror.
  • Den anger rättesnöret för tolkningen av dessa trosläror, som oftast finns stadfästa i Heliga skrifter.

I vissa kampsituationer kan den uttrycka en bekännelse till förmån för den egna tron och till *nackdel för andras tro.

Lista över trosbekännelser

redigera

Se även

redigera

Externa länkar

redigera