Geystliche gesangk Buchleyn (även känd som Eyn geystlich Gesangk Buchleyn, Geystliche Gesangbuch, Wittenbergisches Chorgesangbüchlein, Wittembergisch geistlich Gesangbuch, Walthersches Gesangbuch) är en koralbok, eller kanske snarare körsångbok, från 1524 tryckt i Wittenberg av Johann Walther i samarbete med Martin Luther. Sannolikt tillsammans med Erfurter Enchiridion 1524 källan för de melodier vars upphov endast anges med årtalet 1524 i de svenska psalmböckerna. Melodierna är satta i tre till fem stämmor med en stämma per bok: sopran, alt, tenor, vagans och bas. Melodin (cantus firmus) ligger i tenorstämman.

Geystliche gesangk Buchleyn
Blad ur Geystliche gesangk Buchleyn (tenorstämman)
Blad ur Geystliche gesangk Buchleyn (tenorstämman)
GenreKoralbok
Utgivningsår1524

Ur koralboken har hämtats minst en melodi som använts i 1695 års psalmbok och enligt 1921 års koralbok med 1819 års psalmer fortfarande till psalm nr 26. Dock anges, till skillnad från hos Sibelius-Akademin, att trots sitt medeltida ursprung har den föga gemensamt med Media vita in morte sumus / Mitten wir im Leben sind efter Luthers och Walthers omarbetning.

I 1819 års psalmbok är minst fyra melodier hämtade härifrån, nr 17, 22 (via Mönsteråshandskriften), 62 och 135.

Innehåll[1] redigera

Nr Titel Titel på svenska Författare Övrigt
1 Nun bitten wir den Heiligen Geist O helge Ande, dig vi ber Martin Luther
2 Komm, Heiliger Geist, Herre Gott Kom, helge Ande, Herre Gud Martin Luther
3 Mitten wir im Leben sind Vi på jorden leva här Martin Luther
4 Aus tiefer Not schrei ich zu dir Ur djupen ropar jag till dig Martin Luther
5 Gott sei gelobet und gebenedeiet Gud vare lovad, han som i sin godhet Martin Luther
6 Ein neues Lied wir heben an Martin Luther
7 Dein armer hauf, Herr, thut klagen Michael Stifel
8 Ach Gott, vom Himmel sieh darein O Herre Gud af Himmelrik, vi må det alle klaga Martin Luther
9 Christ lag in Todesbanden I dödens bojor Kristus låg Martin Luther
10 Christ lag in Todesbanden I dödens bojor Kristus låg Martin Luther
11 Christ lag in Todesbanden I dödens bojor Kristus låg Martin Luther
12 Es woll’ uns Gott genädig sein (Es wolle Gott uns gnädig sein) Martin Luther
13 Erbarm dich mein o herre got Förbarma tigh, Gudh, öfwer migh Erhard Hegenwald
14 Nun freut euch, lieben Christen g’mein Var man må nu väl glädja sig Martin Luther
15 Nun freut euch, lieben Christen g’mein Var man må nu väl glädja sig Martin Luther
16 Durch Adams Fall ist ganz verderbt Lazarus Spengler
17 Durch Adams Fall ist ganz verderbt Lazarus Spengler
18 Dies sind die heilgen zehn Gebot Desse äro de tio bud Martin Luther
19 Mensch, willt du leben seliglich (ewiglich) Martin Luther
20 Nun komm, der Heiden Heiland Världens Frälsare kom här Martin Luther
21 Christum wir sollen loben schon Martin Luther
22 Gelobet seist du, Jesu Christ Dig vare lov, o Jesus Krist Martin Luther
23 Jesus Christus, unser Heiland, der von uns den Gotteszorn wandt Jesus Kristus är vår hälsa Martin Luther
24 Jesus Christus, unser Heiland, der von uns den Gotteszorn wandt Jesus Kristus är vår hälsa Martin Luther
25 Frölich wollen wir Alleluja singen Johann Agricola
26 Wohl dem, der in Gottesfurcht (Gotts Furchte) steht Martin Luther
27 Mit Fried und Freud ich fahr dahin Så får jag nu med frid och fröjd Martin Luther
28 Wär Gott nicht mit uns diese Zeit Martin Luther
29 Herr Christ, der einge Gottessohn Elisabet Cruciger
30 Es spricht der Unweisen Mund wohl Martin Luther
31 Jesus Christus, unser Heiland, der den Tod überwand Martin Luther
32 Jesus Christus, unser Heiland, der den Tod überwand Martin Luther
33 Komm, Gott Schöpfer, heiliger Geist Kom, Skaparande, Herre god Martin Luther
34 Gott der Vater wohn’ (steh) uns bei Martin Luther
35 Wir glauben all an einen Gott Martin Luther
36 Es ist das Heil uns kommen her Paul Speratus
37 Hilf Gott, wie ist der Menschen Not Paul Speratus
38 In Gott gelaub ich, daß er hat Paul Speratus
39 Festum nunc celebre Rabanus Maurus
40 Deus Qui sedes
41 deus misereatur nostri
42 Cottidie apud vos eram
43 Vivo ego dicit Dominus

Psalmer redigera

Referenser redigera

Noter redigera

Externa länkar redigera

  • Tenor- och basstämman från 1524 finns digitaliserad på Bayerische Staatsbibliothek.
  • En utgåva av von Otto Kade från 1878 baserad på första upplagan från Dresden och München (1524) och andra upplagan från Wien och Berlin (1525) med moderniserad notskrift, finns digitaliserad på Bayerische Staatsbibliothek.
  • Hos Sibelius-Akademin återfinns noterna enligt 1695 års melodi till Wij som lefwe i werlden här. Där framgår att förebilden är: Media vita in morte sumus / Mitten wir im Leben sind