Ett hertigdöme är ett förvaltningsområde styrt av en hertig eller hertiginna. Historiskt har vissa hertigdömen i Europa varit suveräna, medan andra varit underordnade provinser i ett kungarike.

Suveräna hertigdömen räknas som monarkier. Hertigdömen som är underordnade provinser var under feodaltiden en form av län, medan de i våra dagar snarare utgör en form av titulära hedersutnämningar. De hertigdömen som har tilldelats svenska kungligheter under modern tid motsvarar historiska landskap och hör till den senare, titulära formen av hertigdömen.

Se ävenRedigera