Lista över Danmarks regenter

Wikimedia-listartikel

Lista över Danmarks regenter upptar de personer som har varit regenter (kungar, regerande drottningar och riksföreståndare) i kungariket Danmark sedan början av 900-talet. Listan inleds traditionellt med Gorm den gamle, då han är den förste danske kung, om vilken man har någorlunda säkra källor. Gorm avled omkring år 958 eller 964. Helt säkra källor finns dock först från Knut den stores tid, då en krönika tillkommer i skånska Lund. Alla tidigare upplysningar kommer från utländska källor och sju eller åtta runstenar. Upplysningar om när Knut I levde saknas, om han över huvud taget har funnits. Emellertid kallade sig Knut den helige själv Knut IV och därför är det numera tradition att räkna bakåt från honom. Det finns flera teorier om vem Knut I var. I några handskrifter, som utgår från Adam av Bremens verk, finns en Hardeknut före Gorm den gamle, medan vissa krönikor översätter namnet Gnupa med Knut. Detta kan stämma, eftersom g och k motsvaras av samma runa. I alla händelser finns i slutet av 900-talet en kung som i Danelagen låter slå mynt med namnet Knut. Numreringen av regenter beror på vilka kungar som tas med och när listans början sätts. I denna lista används den numrering som finns på det danska hovets hemsida.

Knytlingaätten redigera

Namn
Svenska · Danska
Bild Födelse Tillträde Frånträde Död Källor
Gorm den gamle
(Gorm den Gamle)
  Slutet av 800-talet
son till Knut I
Kung 934 958/64
Harald Blåtand
(Harald Blåtand)
  932
son till Gorm den gamle
och Tyra Danebot
Kung 958/64
vid Gorm den gamles död
985 eller 986
Sven Tveskägg
(Svend Tveskæg)
  17 april 963
son till Harald Blåtand
och Tove av Danmark
Kung 985 eller 986
vid Harald Blåtands död
3 februari 1014
i Gainsborough i England
Harald II
(Harald 2.)
  Omkring 996/97
son till Sven Tveskägg
och Sigrid Storråda
Kung 1014
vid Sven Tveskäggs död
1018
Knut den store
(Knud den Store)
  Troligen omkring 995
son till Sven Tveskägg
och Sigrid Storråda
Kung 1018
vid Harald II:s död
12 november 1035
i Shaftesbury i England
Hardeknut
(Hardeknud)
  1018 i England
son till Knut den store
och Emma av Normandie
Kung 1035
vid Knut den stores död
8 juni 1042
i England
Namn
Svenska · Danska
Bild Födelse Tillträde Frånträde Död Källor

Hårfagreätten redigera

Namn
Svenska · Danska
Bild Födelse Tillträde Frånträde Död Källor
Magnus den gode
(Magnus den Gode)
  1024 i Norge
son till Olof den helige av Norge
och frillan Alvhild
Kung 1042
vid Hardeknuts död
25 oktober 1047
på danska Själland
Namn
Svenska · Danska
Bild Födelse Tillträde Frånträde Död Källor

Estridska ätten redigera

Namn
Svenska · Danska
Bild Födelse Tillträde Frånträde Död Källor
Sven Estridsson
(Sven Estridsen)
  Omkring 1019
son till Ulf Torgilsson
och Estrid Svensdotter
Kung 1047
vid Magnus den godes död
28 april 1076
på gården Søderup nära Åbenrå
Harald Hen
(Harald Hen)
  1041
illegitim son till
Sven Estridsson
Kung 1076
vid Sven Estridssons död
Utropad till kung 1076
på landstinget på Själland
17 april 1080
Knut den helige
(Knud den Hellige)
  Omkring 1043
illegitim son till
Sven Estridsson
Kung 17 april 1080
vid Harald Heins död
10 juli 1086
mördad i Odense
Olof Hunger
(Oluf Hunger)
  Omkring 1050
illegitim son till
Sven Estridsson
Kung 10 juli 1086
vid Knut den heliges död
18 augusti 1095
Erik Ejegod
(Erik Ejegod)
  Omkring 1056
illegitim son till
Sven Estridsson
Kung 18 augusti 1095
vid Olof Hungers död
10 juli 1103
Cypern
Nils Svensson
(Niels Svendsen)
  Omkring 1064
illegitim son till
Sven Estridsson
Kung 1104
vid budet om
Erik Ejegods död
25 juni 1134
i Slesvig
Erik Emune
(Erik Emune)
  Omkring 1090
illegitim son
till Erik Ejegod
Kung 25 juni 1134
vid kung Nils död
18 september 1137
dödad på landstinget
i Urnhoved nära Ribe
Erik Lamm
(Erik Lam)
  Början av 1100-talet
son till Håkan Sunnivasson
och Erik Ejegods dotter Ragnhild
Kung 18 september 1137
vid Erik Emunes död
1146
abdikerad på
grund av sjukdom
27 augusti 1146
i Odense
Knut V
(Knud 5.)
  Omkring 1129
son till Nils son Magnus
och Rikissa av Polen
Kung på Jylland 1146
vid Erik Lamms abdikation i
opposition mot Sven Grate
9 augusti 1157
mördad av Sven Grate
i Roskilde
Sven Grate
(Svend Grathe)
  Omkring 1125
illegitim son till
Erik Emune
Kung på Själland 1146
vid Erik Lamms abdikation i
opposition mot Knut V
och Valdemar den store (från 1154)
23 oktober 1157
stupad på Grate hed
i strid mot Valdemar den store
Valdemar den store
(Valdemar den Store)
  14 januari 1131
son till Erik Emunes son Knut Lavard
och Ingeborg av Kiev
Samkung med Knut V 1154
i opposition mot Sven Grate
Kung över hela Danmark
23 oktober 1157
vid Sven Grates död
12 maj 1182
i Vordingborg
Knut VI
(Knud 6.)
  1163
son till Valdemar den store
och Sofia av Minsk
Kung 12 maj 1182
vid Valdemar den stores död
12 november 1202
Valdemar Sejr
(Valdemar Sejr)
  9 maj eller 28 juni 1170
son till Valdemar den store
och Sofia av Minsk
Kung 12 november 1202
vid Knut VI:s död
28 mars 1241 i Vordingborg
Erik Plogpenning
(Erik Plovpenning)
  1216
son till Valdemar Sejr
och Berengaria av Portugal
Kung 28 mars 1241
vid Valdemar Sejrs död
9 eller 10 augusti 1250
mördad (halshuggen) av Abel
Abel
(Abel)
  1218
son till Valdemar Sejr
och Berengária av Portugal
Utropad till kung
1 november 1250
på landstinget i Viborg
efter Erik Plogpennings död
29 juni 1252
dödad på Eiderstedt
Kristofer I
(Christoffer 1.)
  1219
son till Valdemar Sejr
och Berengária av Portugal
Kung 29 juni 1252
vid Abels död
29 maj 1259
Erik Klipping
(Erik Klipping eller Glipping)
  1249
son till Kristofer I
och Margareta Sambiria
av Pommerellen
Kung 29 maj 1259
vid Kristofer I:s död
22 november 1286
mördad av samman-
svurna i Finderup
Erik Menved
(Erik Menved)
  1274
son till Erik Klipping
och Agnes av Brandenburg
Kung 22 november 1286
vid Erik Klippings död
13 november 1319
Kristofer II
(Christoffer 2.)
  29 september 1276
son till Erik Klipping
och Agnes av Brandenburg
Kung 25 januari 1320
hylland på landstinget i Viborg
efter Erik Menveds död
7 juni 1326
avsatt av greve
Gerhard III av Holstein
Valdemar III
(Valdemar 3.)
  1314
son till hertig Erik II av Slesvig
och Adelheid av Holstein
Kung 7 juni 1326
vid Kristofer II:s avsättning
23 februari 1329
abdikerad efter diverse uppror
1364
Kristofer II
(Christoffer 2.)
  Kung 23 februari 1329
vid Valdemar III:s abdikation
2 augusti 1332
Ålholms slottLolland
Danmark är vid denna tid bortpantat till utländska herrar
(bland annat har den svenske kungen Magnus Eriksson köpt Skånelandskapen)
och kungariket har därmed i praktiken upphört att existera.
Under perioden 1332-1340 (som i Danmarks historia är känd som den kungalösa tiden)
har landet därför ingen regent, utan styrs istället av den holsteinske greven Gerhard III som riksföreståndare.
Valdemar Atterdag
(Valdemar Atterdag)
  Omkring 1320
son till Kristofer II
och Eufemia av Pommern
Utropad till kung 24 juni 1340
på landstinget i Viborg
24 oktober 1375
Gurres slott
Namn
Svenska · Danska
Bild Födelse Tillträde Frånträde Död Källor

Bjälboätten redigera

Namn
Svenska · Danska
Bild Födelse Tillträde Frånträde Död Källor
Olof II
(Oluf 2. eller Oluf 3.)
  Början av december 1370
son till Valdemar Atterdags
dotter Margareta och den
svensk-norske kungen Håkan Magnusson, sonson till den svenske kungen Magnus Eriksson
Kung 3 maj 1376
efter Valdemar Atterdags död
3 augusti 1387
på slottet Falsterbohus
Namn
Svenska · Danska
Bild Födelse Tillträde Frånträde Död Källor

Estridska ätten redigera

Namn
Svenska · Danska
Bild Födelse Tillträde Frånträde Död Källor
Margareta I
(Margrete 1.)
  Våren 1353
i Søborg
dotter till Valdemar Atterdag
och Helvig av Slesvig
Förmyndare för Olof II 3 maj 1376
10 augusti 1387
vald till regent (riksföreståndare)
efter Olofs död
Januari 1396
samregent med
Erik av Pommern
28 oktober 1412
pestdöd på sitt skepp
i Flensburgs hamn
Namn
Svenska · Danska
Bild Födelse Tillträde Frånträde Död Källor

Gripätten redigera

Namn
Svenska · Danska
Bild Födelse Tillträde Frånträde Död Källor
Erik av Pommern
(Erik af Pommern)
  1382
son till hertig
Vratislav VII av Pommern
och Maria av Mecklenburg
Kung i januari 1396
(samregent med Margareta)
Ensam regent 28 oktober 1412
vid hennes död
23 juni 1439
avsatt och förjagad
3 maj 1459
i polska Darłowo
Namn
Svenska · Danska
Bild Födelse Tillträde Frånträde Död Källor

Pfalzisk-neumarktska ätten redigera

Namn
Svenska · Danska
Bild Födelse Tillträde Frånträde Död Källor
Kristofer av Bayern
(Christoffer af Bayern)
  26 februari 1416
son till hertig Johan av Pfalz
och Eriks av Pommern
syster Katarina av Pommern
Kung 9 april 1440
vald efter kung Eriks avsättning
6 januari 1448
i Helsingborg i Skåne
Namn
Svenska · Danska
Bild Födelse Tillträde Frånträde Död Källor

Oldenburgska ätten redigera

Namn
Svenska · Danska
Bild Födelse Tillträde Frånträde Död Källor
Kristian I
(Christian 1.)
  Februari 1426
son till greve Didrik av Oldenburg
och Hedvig av Holstein
Kung 28 september 1448
vald efter kung Kristofers död
21 maj 1481
Hans
(Hans)
  1 eller 2 februari 1455
son till Kristian I
och Dorotea av Brandenburg
Kung 21 maj 1481
vid Kristian I:s död
20 februari 1513
i danska Ålborg
Kristian II
(Christian 2.)
  1 juli 1481
i Nyborg
son till kung Hans
och Kristina av Sachsen
Kung 20 februari 1513
vid kung Hans död
20 januari 1523
uppsagd tro och lydnad av ett jylländskt uppror
13 april 1523
avseglad från Danmark
25 januari 1559
i fängelse på
KalundborgSjälland
Fredrik I
(Frederik 1.)
  7 oktober 1471
i Haderslev
son till Kristian I
och Dorotea av Brandenburg
26 mars 1523
hyllad som kung i Viborg
10 april 1533
i Gottorp
Kristian III
(Christian 3.)
  12 augusti 1503
i Gottorp
son till Fredrik I
och Anna av Brandenburg
Vald till kung 4 juli 1534
efter Fredrik I:s död
1 januari 1559
på slottet Koldinghus
i Kolding
Fredrik II
(Frederik 2.)
  1 juli 1534
på slottet Haderslevhus
son till Kristian III
och Dorothea av
Sachsen-Lauenburg
Kung 1 januari 1559
vid Kristian III:s död
4 april 1588
i klostret i Antvorskov
Kristian IV
(Christian 4.)
  12 april 1577
Frederiksborgs slott
son till Fredrik II
och Sofia av Mecklenburg
Kung 4 april 1588
vid Fredrik II:s död
28 februari 1648
Rosenborgs slott
Fredrik III
(Frederik 3.)
  18 mars 1609
på slottet Haderslevhus
son till Kristian IV
och Anna Katarina
av Brandenburg
Kung 28 februari 1648
vid Kristian IV:s död
9 februari 1670
Christiansborgs slott i Köpenhamn
Kristian V
(Christian 5.)
  15 april 1646
på slottet Duburg
son till Fredrik III
och Sofia Amalia av
Braunschweig-Lüneburg
Kung 9 februari 1670
vid Fredrik III:s död
25 augusti 1699
i Köpenhamn i sviterna
av en jaktolycka
Fredrik IV
(Frederik 4.)
  11 oktober 1671
på Christiansborgs slott
son till Kristian V
och Charlotta Amalia
av Hessen-Kassel
Kung 25 augusti 1699
vid Kristian V:s död
12 oktober 1730
på slottet i Odense
Kristian VI
(Christian 6.)
  30 november 1699
på Christiansborgs slott
son till Fredrik IV
och Louise av
Mecklenburg-Güstrow
Kung 12 oktober 1730
vid Fredrik IV:s död
6 augusti 1746
Hirschholms slott
Fredrik V
(Frederik 5.)
  31 mars 1723
på Christiansborgs slott
son till Kristian VI
och Sofia Magdalena av
Brandenburg-Kulmbach
Kung 6 augusti 1746
vid Kristian VI:s död
14 januari 1766
på Christiansborgs slott
Kristian VII
(Christian 7.)
  29 januari 1749
på Christiansborgs slott
son till Fredrik V
och Louise av Storbritannien
Kung 14 januari 1766
vid Fredrik V:s död
Avlägsnad från regeringsmakten vid undertecknandet av en fullmakt 13 september 1770, då han led av psykisk sjukdom
Formellt kung till sin död
13 mars 1808
i Rendsburg
Fredrik VI
(Frederik 6.)
  28 januari 1768
på Christiansborgs slott
son till Kristian VII
och Caroline Mathilde
av Storbritannien
Regent 14 april 1784
vid Kristian VII:s sjukdom
Kung 13 mars 1808
vid dennes död
3 december 1839
Amalienborgs slott
i Köpenhamn
Kristian VIII
(Christian 8.)
  18 september 1786
på Christiansborgs slott
son till arvprins Fredrik
och Sofia Fredrika av
Mecklenburg-Schwerin
Kung 3 december 1839
vid Fredrik VI:s död
20 januari 1848
på Amalienborgs slott
Fredrik VII
(Frederik 7.)
  6 oktober 1808
på Amalienborgs slott
son till Kristian VIII
och Charlotta Fredrika av
Mecklenburg-Schwerin
Kung 20 januari 1848
vid Kristian VIII:s död
15 november 1863
i Glücksburg
Namn
Svenska · Danska
Bild Födelse Tillträde Frånträde Död Källor

Oldenburg-Sönderborg-Glücksburgska ätten redigera

Namn
Svenska · Danska
Bild Födelse Tillträde Frånträde Död Källor
Kristian IX
(Christian 9.)
  8 april 1818
i Gottorp
son till hertig
Wilhelm av Beck-Glücksburg
och Louise Karolina
av Hessen-Kassel
Kung 15 november 1863
vid Fredrik VII:s död
29 januari 1906
på Amalienborgs slott
Fredrik VIII
(Frederik 8.)
  3 juni 1843
i Det Gule Palæ i Köpenhamn
son till Kristian IX
och Louise av
Hessen-Kassel
Kung 29 januari 1906
vid Kristian IX:s död
14 maj 1912
i Hamburg
Kristian X
(Christian 10.)
  26 september 1870
Charlottenlunds slott
son till Fredrik VIII
och Louise av Sverige
Kung 14 maj 1912
vid Fredrik VIII:s död
20 april 1947
på Amalienborgs slott
Fredrik IX
(Frederik 9.)
  11 mars 1899
Sorgenfri slott
son till Kristian X
och Alexandrine av Mecklenburg-Schwerin
Kung 20 april 1947
vid Kristian X:s död
14 januari 1972
Kommunehospitalet i Köpenhamn
Margrethe II
(Margrethe 2.)
  16 april 1940
på Amalienborgs slott
dotter till Fredrik IX
och Ingrid av Sverige
Regerande drottning 14 januari 1972
vid Fredrik IX:s död
Abdikerade den 14 januari 2024
Frederik X
(Frederik 10.)
  26 maj 1968 på Rigshospitalet i Köpenhamn, son till Margrethe II och Prins Henrik Kung 14 januari 2024-
Namn
Svenska · Danska
Bild Födelse Tillträde Frånträde Död Källor

Tronpretendenter redigera

  • Olof Haraldsson (Oluf Haraldsen) – Framträdde i Skåne 1138 med krav på tronen och riket. Kämpade mot Erik Lamm i några år, innan han stupade vid Tjuteå i Skåne 1141 eller 1143.

Grafisk tidsaxel över Danmarks regenter redigera

Margrethe II av DanmarkMargrethe II av DanmarkFredrik IX av DanmarkKristian X av DanmarkFredrik VIII av DanmarkKristian IX av DanmarkKristian IX av DanmarkFredrik VII av DanmarkKristian VIII av DanmarkFredrik VI av DanmarkKristian VII av DanmarkKristian VII av DanmarkFredrik V av DanmarkKristian VI av DanmarkFredrik IV av DanmarkFredrik IV av DanmarkFredrik IV av DanmarkKristian V av DanmarkFredrik III av DanmarkKristian IV av DanmarkKristian IV av DanmarkFredrik II av DanmarkKristian III av DanmarkFredrik I av DanmarkKristian IIHans (unionskonung)Erik av PommernHans (unionskonung)Kristian IKristofer av BayernKristofer av BayernDrottning MargaretaErik av PommernDrottning MargaretaOlof av Danmark och NorgeValdemar AtterdagDen kungalösa tidenDen kungalösa tidenKristofer II av DanmarkKristofer II av DanmarkKristofer II av DanmarkValdemar III av DanmarkValdemar III av DanmarkValdemar III av DanmarkKristofer II av DanmarkErik MenvedErik MenvedErik KlippingKristofer I av DanmarkAbel av DanmarkErik PlogpenningValdemar SejrKnut VIKnut VIValdemar den storeKnut VISven GrateErik LammErik EmuneErik EmuneErik EmuneNils av DanmarkErik EjegodErik EjegodErik EjegodKnut VErik EjegodErik EjegodOlof HungerKnut den heligeKnut den heligeHarald HeinSven EstridssonMagnus den godeMagnus den godeHardeknutKnut den storeHarald II av DanmarkHarald II av DanmarkSven TveskäggSven TveskäggHarald BlåtandGorm den gamle

Se även redigera

Externa länkar redigera