Riksfurstar (ty. Reichsfürsten) kallades i det forna tysk-romerska riket ursprungligen de personer som mottagit ett rikslän omedelbart av kejsaren och inte hade någon annan länsherre. Sedermera utdelade kejsaren riksfurstevärdigheten endast som en titel (titulärfurstar). Jfr Furste.

KällorRedigera