Stora Bält (danska: Storebælt) är ett danskt sund i Bälthavet, avgränsat av Fyn och Langeland i väster samt Själland och Lolland i öster.

"Belter" och andra sund i Danmark.

Stora Bält, som på det djupaste stället är drygt 60 meter djupt, står för hälften av vattenutbytet mellan Östersjön och Kattegatt/Nordsjön. Stora Bältbron, som numera förbinder NyborgFyn med KorsörSjälland via Sprogø, har ersatt de tidigare bil- och tågfärjorna över sundet.

Den smalaste delen av Stora Bält är 12 kilometer i Langelands Bält mellan Langeland och Lolland. Det var Langelands Bälts isbelagda vatten som Karl X Gustav i spetsen för de svenska trupperna gick över i det berömda tåget över Bält den 5–6 februari 1658.

Farlederna på var sin sida om Sprogø kallas Vesterrenden och Østerrenden.

På östra sidan bildar Stora Bält två vida bukter. Den norra, Jammerland Bugt, ligger mellan halvöarna Asnæs och Reersø. Den södra, Musholm Bugt, ligger mellan Reersø och Svenstrup.

Se ävenRedigera