En beskrivning eller deskription är ett logiskt begrepp som innebär framställning av någonting.

Det är även en av progymnasmata-övningarna inom retoriken.