AB Östgötatrafiken ägs av Region Östergötland[1] och ansvarar för bussar, spårvagnar, båtar, svävare och tåg i Östergötlands län. Antal resor som görs per år (2016) är 29,5 miljoner, varav 19,5 miljoner med stadsbuss och spårvagn, samt 10 miljoner med tåg och landsbygdsbuss. Antal turer per vardag är 4500 (år 2016)[3]

Aktiebolaget Östgötatrafiken
Regionala pendeltåg i Östgötatrafikens färger vid lokstallar i Linköping.
Regionala pendeltåg i Östgötatrafikens färger vid lokstallar i Linköping.
Org.nr556038-8950
TypPrivat aktiebolag
HuvudkontorSverige Linköping, Sverige
NyckelpersonerMiko Månsson (S)
Styrelseordförande
Sofia Malander
Vd
BranschTrafikhuvudman
Antal anställda168 – December 2017
Historia
Grundat1980
Ekonomi
Omsättning 1,445 miljarder SEK
Rörelseresultat 6,859 miljoner SEK
Vinst efter skatt 0 SEK
Tillgångar 961,390 miljoner SEK
Eget kapital 96,262 miljoner SEK
Struktur
ÄgareRegion Östergötland[1]
Övrigt
WebbplatsOstgotatrafiken.se
FotnoterSiffror från 2014 års bokslut.[2]

AnsvarsområdeRedigera

Region Östergötland är regional kollektivtrafikmyndighet för Östergötlands län. Frågorna kring kollektivtrafik hanteras av trafik- och samhällsplaneringsnämnden på uppdrag av regionfullmäktige.

AB Östgötatrafiken har ansvaret att sköta den dagliga driften. Östgötatrafiken ansvarar också på myndighetens uppdrag bland annat för planering av trafiken, tidtabeller, marknadsföring och kundtjänst.[4]

HistorikRedigera

 • 1980 bildades ÖstgötaTrafiken. Innan dess drevs länets linjer av olika trafikföretag, med egna tillstånd, tidtabeller och taxor.
 • 1981 infördes ett gemensamt länskort, och tidtabellerna för länets buss- och spårvägstrafik började att samordnas.
 • 1982 infördes gemensamma taxor och mekaniska biljettmaskiner.
 • 1991 infördes de elektroniska period- och rabattkort som var i bruk fram till 2007.
 • 1995 började ÖstgötaTrafiken köra regionala pendeltåg. I och med detta öppnas de nedlagda stationerna i Linghem, Vikingstad och Mantorp för trafik igen.
 • 2005 meddelades att ett nytt, kontaktlöst biljettsystem har upphandlats och kommer att driftsättas tidigast 2009.
 • 2007 infördes metoder för att minska kontanthanteringen ombord på fordonen. Kontantbiljetter och periodkort som säljs ombord på fordonen fördyras. Antalet ombud som säljer periodkort har istället ökats drastiskt, och resenärerna ges även möjlighet att köpa SMS-biljetter.
 • 2008 las linjerna om i Linköping.
 • 2009 började pendeltågen göra uppehåll i Kimstad. Stopp för kontanter införs ombord på tätortstrafikens bussar och spårvagnar i Linköping, Norrköping och Motala.
 • 2010 förlängdes i Norrköping spårvägslinje 2 från Ljura till Trumpetaregatan. Kontantstopp på alla länets bussar och spårvagnar.
 • 2011 förlängdes i Norrköping spårvägslinje 2 från Trumpetaregatan till Ringdansen.
 • 2012 Aktiebolaget Östgötatrafiken blev helägt av Landstinget i Östergötland. Innan 2012 ägde Landstinget i Östergötland 50% och Östergötlands läns kommuner 50%.
 • 2013 började Östgötapendeln trafikera Skänninge och Motala.
 • 2014 slopas SMS-biljetten p.g.a för lite användande och ersätts av möjligheten att kunna köpa biljetter i en app.[5]
 • 2017 Inför man möjlighet att betala med Swish via appen för att göra det enklare att betala.[6]
 • Inför sommaren 2018 bestämmer regeringen att man ska satsa pengar så att alla barn som ska börja 7:an till och med alla som ska börja tredje året på gymnasiet får åka kollektivtrafik helt gratis under sommaren. Då skickar Östgötatrafiken ut Sommarlovsbiljetten till alla berättigade.[7]

Kollektivtrafik inom ÖstgötatrafikenRedigera

Trafikslag Juridisk status Spårinnehavare Trafik-
huvudman
Operatör Biljetter Energimatning Maxhastighet Största tåglängd Trafikstart


Uven-tåget Järnväg Trafikverket Östgötatrafiken, Sörmlandstrafiken och VL via Mälardalstrafik SJ SJ 15 000 V AC 200 km/h ? ?
Kustpilen Järnväg Trafikverket Östgötatrafiken/Kalmar Läns Trafik Transdev Östgötatrafiken/Kalmar Läns Trafik Diesel 120 km/h 56 m ?
Östgötapendeln Järnväg Trafikverket Östgötatrafiken Arriva Östgötatrafiken 15 000 V AC 160 km/h ? 1995
Spårväg (Norrköping) Spårväg Norrköpings kommun Östgötatrafiken Transdev Östgötatrafiken 600-800 V DC 60 km/h (egen banvall) 30 m 1904
Regionbuss Buss - Östgötatrafiken Transdev med flera Östgötatrafiken Diesel 100 km/h 15 m? ?
Stadsbussar Buss - Östgötatrafiken Transdev med flera Östgötatrafiken Biogas ? ? ?

TågRedigera

Östgötatrafiken organiserar tågtrafik inom länet.

Norrköping-Mjölby-TranåsRedigera

 
Länståget Östgötapendeln

Länstågssystemet Östgötapendeln går på huvudsakligen på Södra stambanan med täta turer mellan Motala och Norrköping. En del turer från Norrköping går istället till Tranås, den största delen av trafiken till Tranås från Norrköping eller Motala sker med byte i Mjölby.

Huvudartikel: Östgötapendeln

Mjölby-MotalaRedigera

Sedan den 8 april 2013 körs Östgötapendeln till Skänninge och Motala via Mjölby. Dessutom kör Tåg i Bergslagen tåg mellan Mjölby och Gävle. Östgötatrafikens biljetter gäller ej.

 
Motorvagn som trafikerar Stångådalsbanan

Linköping C-Kalmar/VästervikRedigera

Trafikkonceptet Kustpilen organiseras av Kalmar Läns Trafik och Östgötatrafiken medfinansierar. Det är dieselmotorvagnar Linköping-Kalmar på Stångådalsbanan och Linköping-Västervik på Tjustbanan. Vid resa inom Östergötlands län på dessa järnvägar gäller Östgötatrafikens färdbevis.

Huvudartikel: Kustpilen
Tabell Sträcka
53 (Gävle - Borlänge - Örebro - Hallsberg -) Motala - Mjölby - Motala C[8]
82 Norrköping C - Kimstad - Linghem - Linköping C - Vikingstad - Mantorp - Mjölby - Skänninge - Motala / Mjölby - Boxholm - Tranås ( - Aneby - Nässjö)[8]
83 Linköping C - Tannefors - Basthagen - Åtvidaberg - Falerum
84 Linköping C - Tannefors - Rimforsa - Kisa

SpårvagnarRedigera

 
Spårvagn i Norrköping
Huvudartikel: Norrköpings spårväg

Östgötatrafiken ansvarar för kollektivtrafik med spårvagn i Norrköping. Staden har två spårvägslinjer.

Linje Sträcka
1 Museilinje som sommartid trafikeras av Svenska Spårvägssällskapet. I folkmun Gamla ettan.
2 Fridvalla - Resecentrum - Rådhuset - Östra Promenaden - Söder tull - Ljura - Hageby - Ringdansen - Kvarnberget
3 Vidablick - Resecentrum - Rådhuset - Söder tull - Klockaretorpet

BussarRedigera

Östgötatrafiken bedriver omfattande busstrafik. Linjenätet indelas i tätortstrafik, landsbygdstrafik och expresstrafik.

Tätortstrafik finns i Finspång, Linköping, Mjölby, Motala, Norrköping, och Åtvidaberg. Till detta kommer stadsdelsbussen, som är en liten buss som rymmer ca 8-10 personer. Stadsdelsbussen måste bokas via telefon.

Finspångs tätortstrafikRedigera

Tätortstrafiken i Finspång är uppbyggd av en vanlig lokalbusslinje och två anropsstyrda.

Linje Sträcka
187 Mellangrind - Centrum - Arena Grosvad
188/189 Anropsstyrd tätortstrafik. Trafikerar Falla, Finspång och Lotorp efter beställning.

Linköpings tätortstrafikRedigera

 
En av Östgötatrafikens bussar vid Linköpings Resecentrum 2019-03-09

Tätortstrafiken i Linköping bedrivs helt med busstrafik och består av 6 stomlinjer, 9 lokallinjer samt 4 pendlingslinjer. Utöver detta finns totalt 7 service-, företags- och skollinjer.

StomlinjerRedigera

Linje Sträcka
1 Skäggetorp - Resecentrum - Vidingsjö
2 Resecentrum - US - Lambohov
3 Resecentrum - Stora torget - Ryd
4 Resecentrum - US - Vallastaden - Mjärdevi - Lambohov
5 Skäggetorp - Tornby - Resecentrum - Ekholmen
6 Resecentrum - Stora torget - Malmslätt

LokallinjerRedigera

Linje Sträcka
10 Sturefors - Harvestad - Resecentrum - Ekängen
11 Resecentrum - Tannefors - Johannelund
12 Resecentrum - Universitetet - Mjärdevi - Lambohov
13 Tallboda - Resecentrum - Johannelund
14 Gamla Linköping - Vasastaden - Resecentrum - Centrum - Ekholmen - Hjulsbro
15 Resecentrum - Centrum - Vistvägen - Ullstämma
16 Berga C - US - Resecentrum - Saab - Hackefors - Hjulsbro - Södra Ekholmen
17 Resecentrum - Centrum - US - Berga - Vidingsjö - Södra Ekholmen
18 Resecentrum - US - Östra Valla - Gamla Linköping

PendlingslinjerRedigera

Linje Sträcka
20 Resecentrum - Universitetet - Mjärdevi
21 Resecentrum - Saab
22 Ekholmen - Hjulsbro - Ullstämma - Berga - Garnisonen - Universitetet - Mjärdevi
23 Resecentrum - Tornby industriområde

ServicelinjerRedigera

Linje Sträcka
26 Tornby - Skäggetorp - Ryd - Jägarvallen - Mjärdevi - Vallastaden - Lambohov

Företags-/SkollinjerRedigera

Linje Sträcka
232 Resecentrum - Malmen
240 Resecentrum - Länsstyrelsen (Folkungaskolan)
241 Jägarvallen - Länsstyrelsen - Resecentrum
243 Resecentrum - Anders Ljungstedts gymnasium - Linköping Arena
249 Lambohov - Vasavägen - Resecentrum
250 Ryd - Jägarvallen

Mjölby tätortstrafikRedigera

Tätortstrafiken i Mjölby består av tre linjer (354-356) som trafikeras i begränsad omfattning måndag - fredag.

Motala tätortstrafikRedigera

Tätortstrafiken i Motala är uppbyggd av tre huvudlinjer (301, 303, och 305). 302 och 304 körs under rusningstid samt 308, 309 och 310 som är ringlinjer som ersätter de ordinarie linjerna på morgnar och kvällar. Det finns även en anropsstyrd stadslinje (322).

Linje Sträcka Turtäthet
301 Folkets park - Väster 71:an - Stora Torget - Motala C - Västra Lund 30-minuterstrafik
302 Marieberg - Väster 71:an - Stora Torget - Motala C - Torvmossen 30-minuterstrafik
303 Bråstorp Västra - Storgatan - Stora Torget - Motala C - Brinken - Charlottenborg 30-minuterstrafik
304 Motala C - Stora Torget - Lasarettet - Bråstorp C - Lasarettet - Stora Torget - Motala C - Ekenäs - Charlottenborg - Brinken - Motala C 30-minuterstrafik
305 Bråstorp C - Ekön - Lasarettet - Stora Torget - Motala C - Strandvägen - Ekenäs 30-minuterstrafik
308 Centrum - Bråstorp - Väster - Centrum - Borenshult - Charlottenborg - Brinken - Centrum 30-minuterstrafik
309 Centrum - Väster - Bråstorp - Centrum - Strandvägen - Charlottenborg - Borenshult - Centrum 60-minuterstrafik
310 Centrum - Väster - Bråstorp - Centrum - Brinken - Charlottenborg - Ekenäs - Centrum 60-minuterstrafik
322 Anropsstyrd trafik: Centrum - Verkstadsön

Norrköpings tätortstrafikRedigera

Stommen i Norrköpings tätortstrafik är stadens spårvagnar. Dessa kompletteras med 16 busslinjer.

SpårvägslinjerRedigera

Linje Sträcka Turtäthet
2 Fridvalla - Resecentrum - Söder Tull - Ljura - Hageby - Navestad 10-minuterstrafik
3 Vidablick - Resecentrum - Söder tull - Klockaretorpet 10-minuterstrafik

Ordinarie stadsbusslinjerRedigera

Linje Sträcka Turtäthet
115 Ingelsta - Resecentrum - Norr Tull - Söder Tull - Vrinnevisjukhuset 20-minuterstrafik
116 Lindö - Söder tull 15/30-minuterstrafik
117 Herstaberg - Ingelsta - Resecentrum - Söder tull - Vrinnevisjukhuset 20-minuterstrafik
119 Rambodal - Söder tull - Skarphagen - Himmelstalund 20-minuterstrafik
129 Anropsstyrd trafik: Navestad C - Åselstad C Några enstaka turer per dag
146 Ingelsta - Resecentrum - Söder Tull Några enstaka turer per dag

IndustrilinjerRedigera

Linje Sträcka Turtäthet
130 Söder tull - Resecentrum - Händelö Några enstaka turer per dag
131 Söder tull - Risängen Några enstaka turer per dag
152 Fridvalla - Södra Hamnen (Odal) En tur per dag
165 Vrinnevisjukhuset - Skarphagen - Fridvalla - Vidablick - Söder tull - Vrinnevisjukhuset En tur lördag/söndag
166 Kvarnberget - Ringdansen C - Rambodal - Söder Tull - Sandbyhov - Ingelsta - Resecentrum En tur lördag/söndag

Anropsstyrda stadsdelsbussarRedigera

Linje Sträcka Turtäthet
190 Haga - Eneby - Sanbyhov (Läs mer) Vid behov
191 Vilbergen - Ektorp - Hageby (Läs mer) Vid behov
192 Oxelbergen - Centrum - Beckershov - Sandbyhov (Läs mer) Vid behov

Åtvidabergs tätortstrafikRedigera

Tätortstrafiken i Åtvidaberg är uppbyggd av tre linjer.

Linje Sträcka
284 Berg - Eksätter - Centrum - Villahagen - Nygård - PartnerTech
286 Anropsstyrd
287 Eksätter - Centrum - Östantorp - Centrum - Eksätter

BåtarRedigera

Östgötatrafiken ansvarar för båtar som går i skärgården. Följande linjer finns.

Valdemarsviks kommun
Söderköpings kommun
Norrköpings/Söderköpings kommun

Utöver dessa finns den privata Skärgårdslinjen.

KällorRedigera

 1. ^ [a b] ÖstgötaTrafiken – för dig som reser i länet Arkiverad 6 augusti 2012 hämtat från the Wayback Machine.
 2. ^ ”Bokslut & Nyckeltal – Aktiebolaget Östgötatrafiken”. AllaBolag.se. http://www.allabolag.se/5560388950/bokslut. 
 3. ^ https://web.archive.org/web/20171205074401/https://www.ostgotatrafiken.se/globalassets/media/press/pressmeddelanden/2017/resandeutveckling-2016_1.0.pdf
 4. ^ ”Kollektivtrafik”. Region Östergötland. https://www.regionostergotland.se/Om-regionen/Uppdrag-och-ansvar/Kollektivtrafik/. Läst 18 april 2019. 
 5. ^ http://mobil.corren.se/nyheter/linkoping/ostgotatrafiken-tar-bort-sms-biljetter-7044419.aspx
 6. ^ http://mobil.corren.se/nyheter/linkoping/ostgotatrafiken-infor-nytt-betalsatt-om4471519.aspx
 7. ^ http://mobil.folkbladet.se/nyheter/norrkoping/gratis-busskort-for-ungdomar-i-sommar-om5264390.aspx
 8. ^ [a b] ”Tågtidtabeller”. tagtidtabeller.resrobot.se. http://tagtidtabeller.resrobot.se/. Läst 11 juli 2016. 

Externa länkarRedigera