Östgötatrafiken

lokaltrafikbolag i Östergötland

AB Östgötatrafiken ägs av Region Östergötland[1] och ansvarar för bussar, spårvagnar, båtar, svävare och tåg i Östergötlands län. Antal resor som görs per år (2021) är 31,5 miljoner, varav 20,5 miljoner med stadsbuss och spårvagn, samt 11 miljoner med tåg och landsbygdsbuss. Antal turer per vardag är 4 500 (år 2016)[3]

Aktiebolaget Östgötatrafiken
Regionala pendeltåg i Östgötatrafikens färger vid lokstallar i Linköping.
Regionala pendeltåg i Östgötatrafikens färger vid lokstallar i Linköping.
Org.nr556038-8950
TypPrivat aktiebolag
HuvudkontorSverige Linköping, Sverige
NyckelpersonerMiko Månsson (S)
Styrelseordförande
Sofia Malander
Vd
BranschTrafikhuvudman
Antal anställda168 – December 2017
Historik
Grundat1980
Ekonomi
Omsättning 1,445 miljarder SEK
Rörelseresultat 6,859 miljoner SEK
Vinst efter skatt 0 SEK
Tillgångar 961,390 miljoner SEK
Eget kapital 96,262 miljoner SEK
Struktur
ÄgareRegion Östergötland[1]
Övrigt
WebbplatsOstgotatrafiken.se
FotnoterSiffror från 2014 års bokslut.[2]

Ansvarsområde redigera

Region Östergötland är regional kollektivtrafikmyndighet för Östergötlands län. Frågorna kring kollektivtrafik hanteras av trafik- och samhällsplaneringsnämnden på uppdrag av regionfullmäktige.

AB Östgötatrafiken har ansvaret att sköta den dagliga driften. Östgötatrafiken ansvarar också på myndighetens uppdrag bland annat för planering av trafiken, tidtabeller, marknadsföring och kundtjänst.[4]

Historik redigera

 • 1980 bildades Östgötatrafiken. Innan dess drevs länets linjer av olika trafikföretag, med egna tillstånd, tidtabeller och taxor.
 • 1981 infördes ett gemensamt länskort, och tidtabellerna för länets buss- och spårvägstrafik började att samordnas.
 • 1982 infördes gemensamma taxor och mekaniska biljettmaskiner.
 • 1991 infördes de elektroniska period- och rabattkort som var i bruk fram till 2007.
 • 1995 började Östgötatrafiken köra regionala pendeltåg. I och med detta öppnades de nedlagda stationerna i Linghem, Vikingstad och Mantorp för trafik igen.
 • 2007 infördes ekonomiska incitament för att minska kontanthanteringen ombord på fordonen - dyrare biljetter vid köp ombord och en drastisk ökning av antalet försäljningsombud samt införande av SMS-biljetter.
 • 2009 infördes stopp för kontanter ombord på tätortstrafikens bussar och spårvagnar i Linköping, Norrköping och Motala och åter därefter på alla länets bussar och spårvagnar.
 • 2012 Aktiebolaget Östgötatrafiken blev helägt av Landstinget i Östergötland. Innan dess ägde landstinget 50 procent och länets kommuner 50 procent.
 • 2013 började Östgötapendeln trafikera Skänninge och Motala.
 • 2014 ersattes SMS-biljetten av möjligheten att kunna köpa biljetter i en app.[5]
 • 2017 Införde man möjlighet att betala med Swish via appen för att göra det enklare att betala.[6]
 • Inför sommaren 2018 bestämde regeringen att alla barn som efter sommaren skulle få i högstadiet eller gymnasiet skulle få åka kollektivtrafik helt gratis under sommaren. Då skickade Östgötatrafiken ut Sommarlovsbiljetten till alla berättigade.[7]
 • 2020 Östgötatrafiken bytte ut sitt biljettsystem då avtalet med den gamla leverantören ATRON gick ut, istället blev man nu delägare i samma biljettsystem som används av bland annat Skånetrafiken (Region Skåne).

Kollektivtrafik inom Östgötatrafiken redigera

Trafikslag Juridisk status Spårinnehavare Trafik-
huvudman
Operatör Biljetter Energimatning Maxhastighet Största tåglängd Trafikstart


Uven-tåget Järnväg Trafikverket Östgötatrafiken, Sörmlandstrafiken och VL via Mälardalstrafik MTR Mälardalstrafik 15 000 V AC 200 km/h ? ?
Krösatågen Järnväg Trafikverket Östgötatrafiken/Kalmar länstrafik SJ Östgötatrafiken/Kalmar länstrafik Diesel 120 km/h 56 m ?
Östgötapendeln Järnväg Trafikverket Östgötatrafiken VR Sverige Östgötatrafiken 15 000 V AC 160 km/h 74,3+74,3m 1995
Spårväg (Norrköping) Spårväg Norrköpings kommun Östgötatrafiken Transdev Östgötatrafiken 600-800 V DC 60 km/h (egen banvall) 30 m 1904
Regionbuss Buss - Östgötatrafiken Transdev med flera Östgötatrafiken Diesel 100 km/h 15 m? ?
Stadsbussar Buss - Östgötatrafiken Transdev med flera Östgötatrafiken Biogas ? ? ?

Tåg redigera

Östgötatrafiken organiserar pendeltågtrafik inom länet.

Norrköping–Mjölby–Motala/Tranås redigera

 
Länståget Östgötapendeln.

Länstågssystemet Östgötapendeln går på huvudsakligen på Södra stambanan med täta turer mellan Motala och Norrköping. En del turer morgon och eftermiddag går direkt mellan Norrköping och Tranås, majoriteten av resenärer till eller från Tranås till Norrköping sker med byte i Mjölby. Ingen direktlinje finns mellan Tranås och Motala.

Sedan den 8 april 2013 körs Östgötapendeln till Skänninge och Motala via Mjölby.

Huvudartikel: Östgötapendeln

Linköping–Norrköping–Kolmården redigera

Sedan den 19 april 2022 finns möjlighet att resa med Mälartåg mellan stationerna Linköping–Norrköping samt till Kolmårdens station med Östgötatrafikens färdbevis (ej kulturbiljett).[8]

Huvudartikel: Mälartåg

Linköping C–Kalmar/Västervik redigera

 
Motorvagn som trafikerar Stångådalsbanan.

Trafikkonceptet Krösatågen, tidigare Kustpilen organiseras av Kalmar LänsTrafik (KLT) och med Östgötatrafiken som medfinansiär. Det är dieselmotorvagnar Linköping–Kalmar på Stångådalsbanan och Linköping-Västervik på Tjustbanan. Vid resa inom Östergötlands län på dessa järnvägar gäller Östgötatrafikens färdbevis.

Huvudartikel: Kustpilen
Tabell Sträcka
53 (Gävle - Borlänge - Örebro - Hallsberg -) Motala C - Mjölby[9]
82 Norrköping C - Kimstad - Linghem - Linköping C - Vikingstad - Mantorp - Mjölby - Skänninge - Motala / Mjölby - Boxholm - Tranås[9]
83 Linköping C - Tannefors - Basthagen - Åtvidaberg - Falerum (- Västervik)
84 Linköping C - Tannefors - Rimforsa - Kisa (- Vimmerby - Berga - Kalmar)

Spårvagnar redigera

 
Spårvagn i Norrköping
Huvudartikel: Norrköpings spårväg

Östgötatrafiken ansvarar för kollektivtrafik med spårvagn i Norrköping. Staden har två spårvägslinjer.

Linje Sträcka
1 Museilinje som sommartid trafikeras av Svenska Spårvägssällskapet. I folkmun Gamla ettan.
2 Fridvalla - Resecentrum - Rådhuset - Östra Promenaden - Söder tull - Ljura - Hageby - Ringdansen - Kvarnberget
3 Vidablick - Resecentrum - Rådhuset - Söder tull - Klockaretorpet

Bussar redigera

Östgötatrafiken bedriver omfattande busstrafik. Linjenätet indelas i tätortstrafik, landsbygdstrafik och expresstrafik.

Tätortstrafik finns i Finspång, Linköping, Mjölby, Motala, Norrköping, och Åtvidaberg. Till detta kommer stadsdelsbussen, som är en liten buss som rymmer cirka 8-10 personer. Stadsdelsbussen måste förbokas via telefon.

Finspångs tätortstrafik redigera

Tätortstrafiken i Finspång är uppbyggd av två tätortslinjer.

Linje Sträcka
181 Torstorp - Högby - Centrum - Grosvad - Östermalm - Viberga - Dunderbacken
182 Mellangrind - Centrum - Grosvad - Östermalm - Hårstorp

Linköpings tätortstrafik redigera

 
En av Östgötatrafikens bussar vid Linköpings Resecentrum 2019-03-09

Tätortstrafiken i Linköping bedrivs helt med busstrafik och består av 6 stomlinjer, 9 lokallinjer samt 4 pendlingslinjer. Utöver detta finns totalt 7 service-, företags- och skollinjer.

Stomlinjer redigera

Linje Sträcka
1 Skäggetorp - Resecentrum - Vidingsjö
2 Resecentrum - US - Lambohov
3 Resecentrum - Stora torget - Ryd
4 Resecentrum - US - Vallastaden - Mjärdevi - Lambohov
5 Skäggetorp - Tornby - Resecentrum - Ekholmen
6 Resecentrum - Stora torget - Malmslätt

Lokallinjer redigera

Linje Sträcka
10 Sturefors - Harvestad - Resecentrum - Ekängen
11 Resecentrum - Tannefors - Johannelund
12 Resecentrum - Universitetet - Mjärdevi - Lambohov
13 Tallboda - Resecentrum - Johannelund
14 Gamla Linköping - Vasastaden - Resecentrum - Centrum - Ekholmen - Hjulsbro
15 Resecentrum - Centrum - Vistvägen - Ullstämma
16 Berga C - US - Resecentrum - Saab - Hackefors - Hjulsbro - Södra Ekholmen
17 Resecentrum - Centrum - US - Berga - Vidingsjö - Södra Ekholmen
18 Resecentrum - US - Östra Valla - Gamla Linköping

Pendlingslinjer redigera

Linje Sträcka
20 Resecentrum - Universitetet - Mjärdevi
21 Resecentrum - Saab
22 Ekholmen - Hjulsbro - Ullstämma - Berga - Garnisonen - Universitetet - Mjärdevi

Servicelinjer redigera

Linje Sträcka
26 Resecentrum - Tornby - Skäggetorp - Ryd - Jägarvallen - Mjärdevi - Vallastaden - Lambohov

Företags-/Skollinjer redigera

Linje Sträcka
232 Resecentrum - Malmen
240 Resecentrum - Länsstyrelsen (Folkungaskolan)
241 Jägarvallen - Länsstyrelsen - Resecentrum
243 Resecentrum - Anders Ljungstedts gymnasium - Linköping Arena
249 Lambohov - Vasavägen - Resecentrum
250 Ryd - Jägarvallen

Mjölby tätortstrafik redigera

Tätortstrafiken i Mjölby består av två linjer (354 och 355) som trafikeras i begränsad omfattning måndag–fredag.

Motala tätortstrafik redigera

Tätortstrafiken i Motala är uppbyggd av tre huvudlinjer (301, 303, och 305). 302 och 304 körs under rusningstid samt 308, 309 och 310 som är ringlinjer som ersätter de ordinarie linjerna på morgnar och kvällar. Det finns även en anropsstyrd stadslinje (322).

Linje Sträcka Turtäthet
301 Väster 71:an - Stora Torget - Motala C - Västra Lund 30-minuterstrafik
302 Marieberg - Väster 71:an - Stora Torget - Motala C - Torvmossen 30-minuterstrafik
303 Bråstorp Västra - Storgatan - Stora Torget - Motala C - Brinken - Charlottenborg 30-minuterstrafik
304 Motala C - Stora Torget - Lasarettet - Bråstorp C - Lasarettet - Stora Torget - Motala C - Ekenäs - Charlottenborg - Brinken 30-minuterstrafik
305 Bråstorp C - Ekön - Lasarettet - Stora Torget - Motala C - Strandvägen - Ekenäs 30-minuterstrafik
308 Motala C - Bråstorp - Väster - Motala C - Borenshult - Charlottenborg - Brinken 30-minuterstrafik
309 Motala C - Väster - Bråstorp - Motala C - Strandvägen - Charlottenborg - Borenshult 60-minuterstrafik
310 Motala C - Väster - Bråstorp - Motala C - Brinken - Charlottenborg - Ekenäs 60-minuterstrafik
322 Anropsstyrd trafik: Centrum - Verkstadsön

Norrköpings tätortstrafik redigera

Stommen i Norrköpings tätortstrafik är stadens spårvagnar. Dessa kompletteras med 16 busslinjer.

Spårvägslinjer redigera

Linje Sträcka Turtäthet
2 Fridvalla - Resecentrum - Söder Tull - Ljura - Hageby - Navestad 10-minuterstrafik
3 Vidablick - Resecentrum - Söder tull - Klockaretorpet 10-minuterstrafik

Ordinarie stadsbusslinjer redigera

Linje Sträcka Turtäthet
10 Rambodal - Söder tull - Skarphagen - Himmelstalund 15/20-minuterstrafik
11 Åby - Resecentrum - Söder tull - Lindö 15-minuterstrafik
12 Åby - Jursla - Ingelsta - Resecentrum - Söder Tull - Vilbergen - Vrinnevisjukhuset 30-minuterstrafik
13 Herstaberg - Ingelsta - Resecentrum - Söder tull - Vilbergen - Vrinnevisjukhuset 15/20-minuterstrafik
20 Norr Tull - Resecentrum - Söder tull - Vrinnevisjukhuset 15-minuterstrafik
21 Resecentrum - Skvallertorget - Väster tull - Söder tull 30-minuterstrafik
129 Anropsstyrd trafik Ringdansen C - Åselstad C Några enstaka turer per dag
141 Skollinje Resecentrum - Söder Tull - Himmelstalund Några enstaka turer per dag

Anropsstyrda stadsdelsbussar redigera

Linje Sträcka Turtäthet
190 Haga - Eneby - Sanbyhov (Läs mer) Vid behov
191 Vilbergen - Ektorp - Hageby (Läs mer) Vid behov
192 Oxelbergen - Centrum - Beckershov - Sandbyhov (Läs mer) Vid behov

Åtvidabergs tätortstrafik redigera

Tätortstrafiken i Åtvidaberg är uppbyggd av tre linjer.

Linje Sträcka
284 Berg - Eksätter - Centrum - Villahagen - Nygård - PartnerTech
286 Anropsstyrd
287 Eksätter - Centrum - Östantorp - Centrum - Eksätter

Landsbygdstrafiken redigera

Linje Sträcka
410 Norrköping - Svärtinge - Finspång
412 Norrköping - Svärtinge
413 Finspång - Sonstorp - Grytgöl
414 Finspång - Hällestad - Skönnarbo
415 Finspång - Hällestad - Ljusfallshammar - Grytgöl - Hällestad - Finspång
416 Finspång - Vistinge - Rejmyre - Hävla
417 Finspång - Lotorp - Igelfors
420 Norrköping - Strömsfors - Krokek - Kolmården
429 Norrköping - Händelö - Braviken

Båtar redigera

Östgötatrafiken ansvarar för båtar som går i skärgården. Följande linjer finns.

Valdemarsviks kommun
Söderköpings kommun
Norrköpings/Söderköpings kommun

Utöver dessa finns den privata Skärgårdslinjen.

Källor redigera

Externa länkar redigera