Öppna huvudmenyn

Mälardalstrafik MÄLAB AB är ett bolag ägt gemensamt av de regionala kollektivtrafikmyndigheterna i Mälardalen. Dess uppdrag är förvaltning och utveckling av regional tågtrafik i Mälardalsregionen.

Mälardalstrafik MÄLAB AB
Org.nr556425-0610
TypAktiebolag
HuvudkontorSverige Stockholm, Sverige
NyckelpersonerMårten Levin (VD)
BranschTransport
TjänsterResor
Historia
Grundat1991 [1]
Övrigt
WebbplatsMälardalstrafik
Ett Mälartåg, typ DOSTO/ER1, på utställning hösten 2018

Innehåll

HistoriaRedigera

Bolaget grundades 1991 under namnet Tåg i Mälardalen AB med syfte att utreda förutsättningarna för ett gemensamt huvudmannaskap för tågtrafik i Mälardalsregionen. 1995 slöt bolaget ett avtal med SJ om regionaltågstrafiken i Mälardalen. Mälardalstrafik och SJ startade ett företag för biljett- och trafiksamverkan, Trafik i Mälardalen AB. Detta samarbete upphörde den 30 september 2017 och ersattes med direkta avtal mellan Mälardalstrafik och SJ om dels trafiken, dels biljettgiltighet för periodkortet Movingo.

ÄgareRedigera

Mälardalstrafik ägs gemensamt av Region Stockholm (35 %), Region Sörmland (13 %), Region Uppsala (13 %), Region Västmanland (13 %), Region Örebro län (13 %) och Region Östergötland (13 %). [1][2]

TrafikavtalRedigera

Mälardalstrafik har tecknat avtal med SJ för perioden 2017-2020 trafiken på de olönsamma regionaltrafiklinjerna i Mälardalen.[3]

Berörda linjer är:

Avtalet innebär att SJ inledningsvis utför trafik åt Mälardalstrafik med SJ:s befintliga tåg, i huvudsak lokdragna personvagnar men även motorvagnar. I slutet av avtalsperioden fasas loktågen och de nu använda motorvagnarna ut ur trafiken och ersätts med Mälardalstrafiks egna fordon.

BiljetterRedigera

Enkelbiljetter för resor på Mälardalstrafiks linjer prissätts och säljs av den operatör som har avtalet för linjer. För närvarande (2017) är det SJ.

Mälardalstrafik ger ut ett periodkort, Movingo, som gäller på SJ:s avgångar med Movingo-giltighet, på Trosabussen, på Tåg i Bergslagen i Örebro, Västmanlands och Östergötlands län samt i all lokaltrafik som bedrivs av SL, Sörmlandstrafiken, UL, VL, Länstrafiken Örebro och Östgötatrafiken.

Förutom de fyra tåglinjer där Mälardalstrafik har tecknat trafikavtal med SJ så gäller Movingo även på två av SJ:s egna linjer:

  • Stockholm – Uppsala (endast regionaltåg)
  • Mälarbanan Stockholm - Västerås - Örebro - Laxå.

Individuella Movingo-kort är dock giltiga och prissatta för en viss tågsträcka som köparen valt, samt på lokaltrafik i de län som just det periodkortet omfattar. Movingo-kort Stockholm – Uppsala gäller alltså SJ-tåg på den sträckan och all trafik hos SL och UL (notera att pendeltåg Uppsala–Arlanda räknas biljettmässigt som UL-trafik och att på och avstigning på Arlanda kräver särskilt tillägg).

FordonRedigera

Mälardalstrafiks trafik utförs för närvarande (2017) med operatören SJ:s fordon. I juni 2016 beställdes 33 dubbeldäckade motorvagnar av typen DOSTO från Stadler Rail [4][5] Fordonen kommer att ägas av Transitio och hyras ut till Mälardalstrafik, och har av dem fått beteckningen ER1.

De planeras att sättas i trafik under hösten 2019.[6] Det ska gå på fyra linjer: Örebro – Eskilstuna – Stockholm, Norrköping – Nyköping – Stockholm, Hallsberg – Katrineholm – Stockholm och Linköping – Eskilstuna – Västerås - Sala. [7] När de nya fordonen sätts i trafik kommer trafiken på dessa linjer att marknadsföras som Mälartåg.[1]

Mälardalstrafik disponerar också fyra Regina-tåg och sju X12:or. De används främst i trafiken på linjen Sala - Västerås - Eskilstuna - Linköping.

KällorRedigera

Externa länkarRedigera