Öppna huvudmenyn
Hässleholms rececentrum

Resecentrum är samordning av trafik och service i och omkring en järnvägsstation. Begreppet innefattar tåg, buss, taxi och bilparkering och sker i samarbete mellan tågoperatörer, fastighetsägare, länstrafikföretag och kommuner. Syftet med resecentrum är att underlätta passagerares övergångar mellan olika trafikslag.

Ett resecentrum brukar innehålla järnvägsstation och busstation för fjärrbussar, och ligger ofta något i utkanten av centrum. Knutpunkten för lokalbussar brukar ligga på annan plats, vid stadens centrala torg eller liknande, för att det är mest attraktivt för deras resenärer, butiksanställda eller för att underlätta inköp på vägen hem. Det kan innebära ett extra byte eller ett gångavstånd på ett antal hundra meter vid resa mellan bostad och resecentrum. Åtskilliga lokalbusslinjer brukar dock passera resecentrum. På 1800-talet lades järnvägsstationer i utkanten av dåtidens stad för att slippa riva byggnader. Många exempel finns, såsom Borås, Eskilstuna, Halmstad, Mora och Trollhättan. Efter 1990 har några nya resecentrum byggts i utkanten av nutidens stad, såsom i Södertälje, Falkenberg och Laholm.

Externa länkarRedigera