Åsmund Kåresson, Asmundr Kara sunn, var en runristare i Uppland och hans verksamhet med centrum kring Uppsala varade från 1020-talet till seklets mitt. Hans arbetsområde sträckte sig uppifrån Gävletrakten i norr och ner till Stockholms regioner i söder.[1]

U 871, en av de stenar som Åsmund Kåresson ristat.

Hans införande av den uppländska runstensstilen var som konstart banbrytande och utfördes med en skicklig elegans, väl anpassad efter stenens form, och med en konstnärlig säkerhet som överträffade de flesta av hans efterföljares. Ett tjugotal ristningar är signerade av Åsmund Kåresson och minst lika många osignerade kan tillskrivas honom.[1]

Vissa teorier hävdar att han är samme person som den hos Adam av Bremen omnämnde engelske klerken Osmundus, vilken installerades som biskop av kung Emund den gamle i strid med ärkebiskop Adalbert av Bremen. Teorin anses dock dåligt underbyggd[2].

Nyare studier av språket och ristningstekniken i Åsmunds stenar tyder på att han vuxit upp i vad som idag är Medelpad, flyttat till Uppland och därefter gått som lärling i Gästrikland, innan han sedan verkade som självständig mästare.[3]

Ristningar av Åsmund Kåresson Redigera

 • U 22, osignerad
 • U 194, osignerad
 • U 203, osignerad
 • U 301, signerad: aosmuntr kla markaþi
 • U 343, osignerad
 • U 344, Orkestastenen, osignerad
 • U 356, signerad: in osmuntr markaþi
 • U 409, osignerad[4]
 • U 442, Odensala, parstenen till den nyfunnet fragment i Odensala kyrkas bogårdsmur, osignerad.[5]
 • U 446 Försvunnen runsten, Droppsta, Odensala.[5]
 • U 824, signerad: osmuntritsi runaʀ
 • U 847, signerad: ' osmun[tr '] h[iu] ru[n]a(r)| |(r)itaʀ þim ' raþa skal ¶ ia ' osmuntr ---aþi risti
 • U 859, signerad: osmunrt risti runoR, tillsammans med parsten U 860
 • U 871, signerad: in osmuntr hiu
 • U 875, osignerad
 • U 884, signerad osmuntr ' s--- ... ...ʀ markaþu þisaʀ runo
 • U 901, osignerad[6]
 • U 904, osignerad[6]
 • U 932, signerad: osmuntr inkialt
 • U 956, signerad: asmuntr karasun markaþi
 • U 969, signerad: in osmunrthiu
 • U 981, vid Gamla Uppsala prästgård, signerad osmunrt risti
 • U 998, signerad: [osmun](r)t ' markaþi
 • U 1003, osignerad
 • U 1009, osignerad
 • U 1031, osignerad
 • U 1043, osignerad
 • U 1142, signerad: ' osmuntristi ['] uk uihmar +
 • U 1144, signerad: ' osmuntristi ' uk hiriaʀ '
 • U 1145, osignerad
 • U 1149 'suain ouk osmunrt markaþu stin þino
 • Gs 11, Järvsta i Gävle kommun, signerad osmuntr ' kara sun ' markaþi
 • Gs 13, Trefaldighetskyrkan i Gävle, signerad [' suain ' uk osmunrt ' þaiʀ markaþu] +
 • U SD2013;24 fragment i Odensala kyrkas bogårdsmur, hittad i juni 2012, signerad: + osmunt … runaʀ þisaʀ [5]

Bildgalleri Redigera

Referenser och fotnoter Redigera

 1. ^ [a b] Vikingatidens ABC, red. Carin Orrling, Statens Historiska Museum, 1995, ISBN 91-71-92-984-3
 2. ^ Nationalencyklopedin.
 3. ^ Magnus Källström (2008). ”Åsmund hämtade trenden från norr”. Språktidningen (Stockholm) (4): sid. 24-29. ISSN 1654-5028. http://spraktidningen.se/artiklar/2008/08/asmund-hamtade-trenden-fran-norr. 
 4. ^ Elias Wessén, Sven B.F. Jansson, red (1943-1946). Sveriges runinskrifter. Bd 7, Upplands runinskrifter, del 2. Stockholm: KVHAA. http://www.raa.se/runinskrifter/sri_uppland_b07_h02_text_1.pdf 
 5. ^ [a b c] Magnus Källström 'Nyfunnen runsten vid Odensala kyrka' SITUNE DEI Arkiverad 16 januari 2014 hämtat från the Wayback Machine., Årsskrift för Sigtunaforskning och historisk arkeologi 2013, Utgiven av Sigtuna Museum. Redaktion: Elisabet Claesson, Rune Edberg (samordnare), Magnus Källström
 6. ^ [a b] ”Litteraturbanken | Svenska klassiker som e-bok och epub”. litteraturbanken.se. https://litteraturbanken.se/f%C3%B6rfattare/Wess%C3%A9nE/titlar/UpplandsRuninskrifter3/sida/631/faksimil. Läst 11 juni 2022. 

Vidare läsning Redigera

Se även Redigera