Lista över runristare

Wikimedia-listartikel

Nedan återfinnes en alfabetisk förteckning över runristare och deras respektive verk. Den upptar namn på personer som ristat runor på runstenar, i berghällar, i stenblock och liknande. Sentida runristare och ristare av dalruneinskrifter upptas ej.

A redigera

 
Sö 233, en typisk Amundesten.

Attribuerade: Ög 122 †[3]

B redigera

D redigera

 • Dag (DagR):
  Signerade: Ög 43 (viss osäkerhet kring det aktuella avsnittets läsning)
 • David:
  Signerade: U 220
 • Disalv
 • Drosboe:
  Signerade: U 216: Drosbui ristade runorna.
  Attribuerade: U 214

E redigera

F redigera

 
U 268, signerad "Fot ristade".

G redigera

 
U 946, sannolikt ristad av Grim skald.

H redigera

I redigera

 
Kummelbystenen, ristad i Urnesstil av Igulfast.

J redigera

 • Johan i Brunna:
  Signerade: U 799

K redigera

L redigera

M redigera

 • Manne
  Signerade: U 1007
  Tillskrivna: U 1006, sannolikt U 1010[8]
 • Minge, minki, äldre felaktig läsning för moni dvs. Manne.

N redigera

 • Näse

O redigera

S redigera

T redigera

U redigera

V redigera

 
U 1011, ristad av Vigmund och Åfrid.

Å redigera

 
U 859, ristad av Åsmund Kåresson.

Ä redigera

Ö redigera

 
U 229 ristad av Öpir.

Källor redigera

 1. ^ [a b] Samnordisk runtextdatabas, datum för textfilen 2008-03-01
 2. ^ Vikingatidens ABC, sid. 220, red Carin Orrling, Statens Historiska Museum, 1985, ISBN 91-7192-984-3
 3. ^ Erik Brate, 1911-1917, Östergötlands runinskrifter
 4. ^ [a b] Samnordisk runtextdatabas, Rundata (2009-03-01)
 5. ^ [a b c d] Samnordisk runtextdatabas, Rundata (2008-03-01)
 6. ^ Runstenar i Södermanland, Södermanlands museum, red Ingegerd Wachtmeister, 1984, sid 91, ISBN 91-85066-52-4
 7. ^ Samnordisk runtextdatabas
 8. ^ Elias Wessén, Sven B.F. Jansson, red (1953-1958). Sveriges runinskrifter. Bd 9, Upplands runinskrifter, del 4. Stockholm: KVHAA. http://www.raa.se/runinskrifter/sri_uppland_b09_h01_text_3.pdf 
 9. ^ Samnordisk runtextdatabas – U958
 10. ^ Samnordisk runtextdatabasU257
 11. ^ Samnordisk runtextdatabas – U58
 12. ^ Samnordisk runtextdatabas – U77
 13. ^ Samnordisk runtextdatabas – U306
 14. ^ Samnordisk runtextdatabas – U694
 15. ^ Samnordisk runtextdatabas – U80
 16. ^ Samnordisk runtextdatabas – U281
 17. ^ Samnordisk runtextdatabas – U643
 18. ^ Samnordisk runtextdatabas – U308
 19. ^ Erik Brate, 1911-1917, Östergötlands runinskrifter
 20. ^ Elias Wessén, Skänningebygdens runinskrifter
 21. ^ [a b] Conny L A Petersson, 1982, Runstenar i västra Östergötland
 22. ^ Samnordisk runtextdatabas, Rundata
 23. ^ Magnus Källström Mästare och minnesmärken. Studier kring vikingatida runristare och skriftmiljöer i Norden Acta Universitatis Stockholmiensis, Stockholm Studies in Scandinavian Philology, New Series 43, 2007
 24. ^ Supplement till Östergötlands runinskrifter (manuskript, Antikvarisk-topografiska arkivet)
 25. ^ Uppsala universitets årsskrift 1931, sidan 31
 26. ^ Brate, E. (1925) Svenska runristare, Ärnfast S.78-79.

Externa länkar redigera