Lista över runristare

Wikimedia-listartikel

Nedan återfinnes en alfabetisk förteckning över runristare och deras respektive verk. Den upptar namn på personer som ristat runor på runstenar, i berghällar, i stenblock och liknande. Sentida runristare och ristare av dalruneinskrifter upptas ej.

ARedigera

 
Sö 233, en typisk Amundesten.
 • Adil, Aþil, felaktig återgivning av namnet katil, Kättil, på runsten U 97.
 • Alrik:
Signerade[1]: U 654 ("troligen", signering skadad)
Attribuerade[1]: U 644, U 661, U 990, U 992
 • Alrik Lumber:
Signerade: Sparlösastenen[2]
 • Alver:
Signerade: Hs 11, tillsammans med Brand
 • Amunde:
Signerade: Sö 215, Sö 233
Attribuerade: Sö 217, Sö 224, Sö 226, Sö 229, Sö 240, Sö 254, Sö 263 †, Sö 271, Sö 273
 • Andor:
Signerade: U 219
 • Anund,Anundr:
Signerade: Ög 186
Attribuerade: Ög 122 †[3]
Signerade: U 652, U 682 †, U 688
Attribuerade[4]: U 459, U 630, U 646, U 651, U 653, U 655, U 667, U 676, U 689, U 812, U 817 †, U 845, U 864 †, U 865, U 891
 • Asbjörn:
Signerade: Sö 213, Sö 266
Attribuerade: Sö 241, Sö 265
 • Audvald:
Signerade: G 200

BRedigera

Signerade: Sö 92, Sö 203, Sö 210, Sö 214, U 647, U 699, U 705, U 707, U 721, U 726, U 729, U 740, U 744, U 750, U 753, U 756, U 770, U 819, U 829, U 873, U 1161 (en av flera ristare), Vs 15, Vs 24
Attribuerade:[5] Sö 175, Sö 187, Sö 192, Sö 193, Sö 194, Sö 197, Sö 198, Sö 200, Sö 207, Sö 209, Sö 212, Sö 321, U 2 †, U 34, U 38, U 650, U 690, U 693 (en av två), U 695, U 696, U 697 †, U 703, U 706, U 708, U 712, U 713 †, U 714 †, U 722, U 723, U 724, U 725 †, U 727, U 730 †, U 731 †, U 735, U 737, U 739, U 747, U 748, U 749, U 751, U 757, U 781 (delvis omtvistat), U 784, U 792, U 807, U 808, U 810, U 815, U 820, U 832 †, U 833 †, U 834 †, U 838, U Fv1993;235, Gs 9 (en av två).
 • Björn:
Signerade: Nolingestenen, "Bjorn hiogg"
 • Blidgund
 • Boso
 • Brand:
Signerade: Öl 28
 • Brand:
Signerade: Hs 11, tillsammans med Alver
 • Brune:
Signerade: Sö 178
 • Bruse Åsbjörnsson:
Signerade: Hs 10

DRedigera

 • Dag (DagR):
Signerade: Ög 43 (viss osäkerhet kring det aktuella avsnittets läsning)
 • David:
Signerade: U 220
Signerade: U 216: Drosbui ristade runorna.
Attribuerade: U 214

ERedigera

 • Erik, Eiríkr:
Signerade: U 654? troligen Alrik, namnet skadat[5], U 1165,
Attribuerade[4]: U 732, U 738, U 755, U 762, U 768, U 769, U 774, U 779, U 793, U 798 †, U 857, U 1151, U 1153 †, U 1154, U 1155, U 1156, U 1157, U 1172, U 1173, Vs 30
 • Ernfast, se Ärnfast
 • Eskil:
Signerade: Sö 333
 • Estfarne och Gerfast:
Signerade: Sö 45

FRedigera

 
U 268, signerad "Fot ristade".
 • Fartegn:
Signerade: M1
 • Fast
 • Faste:
Signerade: U 171
 • Fasttegn:
Signerade: U 1139
 • Fastulv:
Signerade: U 170
 • Feha
 • Finn:
Signerade: Sö 139
Signerade: U 167, U 177, U 268 (tillsammans med U 267), U 464, U 605, U 638, U 678 och U 945.
Attribuerade: U 127, Näsbystenen U 455, U 459, U 460, U 463, U 980
Signerade: U 1161, tillsammans med Balle och Livsten

GRedigera

 
U 946, sannolikt ristad av Grim skald
 • Ger
 • Gerfast och Estfarne:
Signerade: Sö 45
 • Grim skald:
Signerade: U 916, U 951, U 994
Attribuerade: U 741, U 909, U 912, U 946, U 988, U 994
 • Grimulv:
Signerade: Ög 8, tillsammans med Viking.
Signerade: U 225, U 226
Attribuerade: U 225, U 328, U 504, U 512
 • Gunnar, Gunnarr:
Signerade: Ög N288 "Oklundaristningen"
Signerade: Hs 21
 • Gunnlev, tillsammans med Rörik, Gudmund och Boe:
Signerade: Sö 159
 • Gylle, se Kjule

HRedigera

 • Hakon:
Attribuerade: Sö 39
 • Hallbjörn:
Signerade: Sö 195
 • Hallvard:
Signerade: G 120
Attribuerade: G 119
Signerade: Sö 270
Attribuerade[5]: Sö SB1965;19, (Sö 235), (Sö 237), (Sö 239), (Sö 244), Sö 245, Sö 247 †, Sö 252, (Sö 256), Sö 262, (Sö 269), (Sö 272), (Sö 274), (Sö 290), Sö 292, Sö 297, Sö 298, (Sö 301). Alla signum inom parentes kan på grund av stilistika skillnader ifrågasättas.
 • Hiriar:
Signerade: U 1144, tillsammans med Åsmund Kåresson
 • Håkon, Hákon:
Signerade: M 7
 • Håvard:
Signerade: Olsbrostenen
 • Hägvid:
Signerade: Sö 219
Attribuerade: Sö 218, Sö 220, Sö 221, Sö 225, Sö 227

IRedigera

 
Kummelbystenen, ristad i Urnesstil av Igulfast.
 • Igulfast:
Signerade: Kummelbystenen, U Fv1953;263
 • Ingulv:
Signerade: U 929, U 1041, U 1052 tillsammans med Tjälve, U 1075
Attribuerade[5]: U 1047? (ifrågasatt), U 1062, U 1065, U 1075 †, U 1097 † (en av två föreslagna)
 • Iurar i Kaum:
Attribuerade: Gökstenen[6]

JRedigera

 • Johan i Brunna

KRedigera

 • Kag, Kahu
 • Kettil, Kättil:
Signerade:U 97, U 334
Attribuerade: U 48
 • Kettilfast:
Signerade: U 49, U 504
Attribuerade: U 18, U 50, U 194, U 335
 • Korp:
Attribuerade: Öl 21

LRedigera

Signerade: U Fv1976;104, U 1074
Attribuerade[7]: U 867, U 905, U 921, U 923, U 1105, U 1038, U 1076, U 1095,
Signerade: U 1152
Signerade: "Balle och Frösten, Livstens följeslagare": U 1161
Attribuerade:
 • Love, Lofi:
Signerade: Ög 64

MRedigera

 • Manne
 • Minge, minki, äldre felaktig läsning för moni dvs. Manne.

NRedigera

 • Näse

ORedigera

 • Olev, Olof (Ulaifr):
Signerade: U 145, U 162
Tillskrivna: U 77, U 78
 • Orökja
 • Otvagen

SRedigera

 • Sawilagar:
Signerade: Lindholmenamuletten
Signerade: G 46, G 69, DR 373
 • Sigvid
 • Skamhals:
Signerade:Sö 40
 • Snare:
Signerade: U Fv1953;266
 • Sten
Signerade: Frösöstenen, U 376
 • Stenkil:
Signerade: Sö 54
 • Styvjald:
Signerade: Sö 374
 • Sune
 • Svart:
Signerade: DR 370
 • Sven (Uppland och Gästrikland):
Signerade: U 45, U 247, U 248, U 321, U 377, U 378, U 382, U 395, U 505, U 913
Attribuerade: Gs 13, U 376, U 1149
 • Sven (Öland):
Signerade: Öl 39,
Attribuerade: Öl 40
 • Särker:
Signerade: Ög 67

TRedigera

 • Tidkume, Tíðkumi:
Signerade: U 759, Sö 205
Signerade: U 379, U 391, U 467,
Attribuerade: U 19, U 385, U 394, U 478
Attribuerade:U 405,
Signerade: Sö 190
Signerade: U 532, parsten till U 533 (A),
Signerade: U 29,
 • Tord, Þorðr:
Signerade: Hybystenen 1 DR 264
 • Tore:
Attribuerade: Sö 2, Sö 3, Sö 8, Sö 9, Sö 10, Sö 13
 • Torer:
Signerade: Sö 35
 • Torir:
Signerade: U 1143
Signerade: U 746, U 958[8] och troligen U 257[9]
Attribuerade: U 58,[10] U 77,[11] U 306,[12] U 694[13]
Osäkra: Hovgårdsstenen, U80,[14] U281,[15] U 643,[16] U 804, U 836
Signerade: U 308,[17]
Signerade: Ög 81 "Högbystenen", Ög 82*[18], Ög 165
Attribuerade: Ög 77[19][20]Ög 83[20], Ög 84 †[21]
 • Torlaif:
Signerade: Hailgairs häll
Signerade: U 209, U 360
Attribuerade: U 190, U 191†, U 325, U 352, U 364(?), U 509, U Fv1975;169, U NOR2003;23, troligen också U 515, samt de försvunna U 361†, U 362†, U 365†, U 366†(?) och U 506†; möjligen också fragmentet U 571.[22]
 • Traen:
Attribuerade: Sö 122, Sö 123, Sö 350, Sö 351, Sö 352
 • Tryn:
Signerade: Frösöstenen
 • Tule:
Signerade: Sö 82
 • Tälve

URedigera

 • Ugge, Uhi
 • Ulv: U 59
 • Ulvkell i Borresta:
Signerade: U 161
Attribuerade: U 328, U 160
 • Ulv på Ekö:
Signerade: Sö 104 (?)

VRedigera

 
U 1011, ristad av Vigmund och Åfrid.
 • Varin, Varinn:
Signerade: Ög 136 Rökstenen
 • Vidbjörn:
Signerade: U 524
Attribuerade: U 579
Signerade: U 1011, tillsammans med Åfrid. Stilen påminner dock alltför mycket om Öpirs.
 • Viking:
Signerade: Ög 8, tillsammans med Grimulv.
 • Visäte, uppländsk runristare verksam under 1000-talet. Sju runstenar bär hans namn, men ytterligare tjugo stenar tros vara ristade av Visäte:
Signerade: U 207 hör ihop med U 208, U 236, U 337, U 669, tillsammans med Öpir
Attribuerade: U 281, U 293, U 613, U 614, U 668, tillsammans med Öpir
 • Vred, Vreiðr:
Signerade: Vs 13
 • Värmund
Signerade: U Fv1912;8

ÅRedigera

 • Åfrid, Afrid, kvinnlig ristare:
Signerade: U 1011, tillsammans med Vigmund. Stilen påminner dock alltför mycket om Öpirs.
 • Åke, Aki: Ög 183* (Enligt tolkningar som framlagts sedan Östergötlands runinskrifter gavs ut, av Arthur Nordén[23] och Carl Larsson [24], kan verbet i inskriften vara ræisa ("resa") i stället för rista. Åke blir då mindre sannolik som ristare.)
 • Åsbjörn
 • Åsmund Kåresson, Asmund Karason:
Signerade: U 343, U 1144
Attribuerade: U 344
 • Åsgot:
Sigenerade: Sö 122

ÄRedigera

 • Ärnfast, Ernfast:
Sigenerade: U 41, U 43, U 79, U 123, U 503
Attribuerade: U 47, U 51,[25] U 52, U 90, U 300, U 317, U 445,
 • Ärnmund
 • Äsbjörn:
Signerade: Sö 205, "Äsbjörn och Tidkume höggo runorna. Örökja målade."
 • Äskil:
Signerade: U 778

ÖRedigera

 
U 229 ristad av Öpir
 • Öbber, se Öpir
 • Ödbjörn:
Signerade: U 692
Signerade: Sö 344, Holmfastristningen, Bornhuvudristningen, U 6
Attribuerade: U 8 (fragment av U 6)

KällorRedigera

 1. ^ [a b] Samnordisk runtextdatabas, datum för textfilen 2008-03-01
 2. ^ Vikingatidens ABC, sid. 220, red Carin Orrling, Statens Historiska Museum, 1985, ISBN 91-7192-984-3
 3. ^ Erik Brate, 1911-1917, Östergötlands runinskrifter
 4. ^ [a b] Samnordisk runtextdatabas, Rundata (2009-03-01)
 5. ^ [a b c d] Samnordisk runtextdatabas, Rundata (2008-03-01)
 6. ^ Runstenar i Södermanland, Södermanlands museum, red Ingegerd Wachtmeister, 1984, sid 91, ISBN 91-85066-52-4
 7. ^ Samnordisk runtextdatabas
 8. ^ Samnordisk runtextdatabas – U958
 9. ^ Samnordisk runtextdatabasU257
 10. ^ Samnordisk runtextdatabas – U58
 11. ^ Samnordisk runtextdatabas – U77
 12. ^ Samnordisk runtextdatabas – U306
 13. ^ Samnordisk runtextdatabas – U694
 14. ^ Samnordisk runtextdatabas – U80
 15. ^ Samnordisk runtextdatabas – U281
 16. ^ Samnordisk runtextdatabas – U643
 17. ^ Samnordisk runtextdatabas – U308
 18. ^ Erik Brate, 1911-1917, Östergötlands runinskrifter
 19. ^ Elias Wessén, Skänningebygdens runinskrifter
 20. ^ [a b] Conny L A Petersson, 1982, Runstenar i västra Östergötland
 21. ^ Samnordisk runtextdatabas, Rundata
 22. ^ Magnus Källström Mästare och minnesmärken. Studier kring vikingatida runristare och skriftmiljöer i Norden Acta Universitatis Stockholmiensis, Stockholm Studies in Scandinavian Philology, New Series 43, 2007
 23. ^ Supplement till Östergötlands runinskrifter (manuskript, Antikvarisk-topografiska arkivet)
 24. ^ Uppsala universitets årsskrift 1931, sidan 31
 25. ^ Brate, E. (1925) Svenska runristare, Ärnfast S.78-79.

Externa länkarRedigera