Upplands runinskrifter 981

till vänster om ingången till Gamla Uppsala kyrka

U 981 är troligen samma runsten som U 980. Johannes Bureus är den enda person som rapporterar om U 981. Den angivna fyndplatsen, prästgårdsugnen i bakstugan i Gamla Uppsala, är densamma som för U 980 och mycket tyder på att det egentligen är en och samma sten.[1] Inskriften är enligt Bureus inte helt samma som på U 980, men det kan vara så att Bureus i själva verket begått ett misstag.[2] Någon avbildning av den möjliga stenen U 981 finns inte bevarad.[3] Fot anses ha ristat U 980, som är osignerad, medan Bureus hävdar att U 981 var signerad av Åsmund Kåresson.[2]

Upplands runinskrifter 981
SignumU 981
OmrådeUppland

Inskriften redigera

Inskriften på U 981 lyder enligt Johannes Bureus:

Translitterering av runraden:

ailif raisti stain þinso abtiR kalf buanta ... Í R + uifast + faþur + sin osmunrt risti[3][1]

Normalisering till runsvenska:

Æilif ræisti stæin þennsa ceptin Kalf, ioanda [sinn] . . . [œpt]ÍR Vifast, faöur sinn. Asmundr risti.[3][1]

Översättning till nusvenska:

Eliv reste denna sten efter Kalv, [sin] man .. . efter Vifast, sin fader, Asmund ristade.[3]

Se även redigera

Källor redigera