Upplands runinskrifter 356

gravfält i Uppland (Lunda 91:1)

Runinskrift U 356 är en runsten som står på ett gravfält i Ängby, Lunda socken och Sigtuna kommun i Uppland.

Upplands runinskrifter 356
Runristning
Landskap Uppland
Kommun Sigtuna kommun
Socken Lunda socken
Plats Ängby
Koordinater 59°39′23″N 18°03′03″Ö / 59.65631°N 18.05087°Ö / 59.65631; 18.05087
Tillkomsttid Vikingatid: V
Signum U 356
Runristare Åsmund Kåresson
Stil Urnesstil: Pr 3


Stenen redigera

Runstenen, som står på sin ursprungliga plats mitt i ett gravfält, omnämndes redan på 1600-talet av Johan Peringskiöld. Vid den tiden ska det ha funnits flera bautastenar i runstenens närhet. Ornamentiken går i Urnesstil: Pr 3, vilket ger stenen en relativ datering till åren 1045-1075. Ortnamnet Virland som står i texten syftar på Wierland, ett historiskt landskap i nordöstra delen av nuvarande Estland, som finns omnämnt på ytterligare två uppländska runstenar. Ristningen är signerad av Åsmund Kåresson och den från runor översatta inskriften följer nedan:

Inskriften redigera

Runsvenska: ra(h)nfriþr ' lit rasa stain þino ' aftiR biurn * sun þaiRa * kitilmun(t)aR ' kuþ mialbi hons (a)nt auk| |kuþs (m)uþiR hon fil a uirlanti * in osmuntr markaþi

Normaliserad: Ragnfriðr let ræisa stæin þenna æftiR Biorn, sun þæiRa KætilmundaR. Guð hialpi hans and ok Guðs moðiR. Hann fell a Virlandi. En Asmundr markaði.

Nusvenska: "Ragnfrid lät resa denna sten efter Björn, hennes och Kättilmunds son. Gud hjälpe hans ande och Guds moder. Han föll i Virland. Och Åsmund ristade."


Se även redigera


Källor redigera