Ring III

väg i landskapet Nyland i Finland
(Omdirigerad från Stamväg 50)
För andra betydelser, se Ring 3.
KEHÄ
RING
III
103
50 E18

Ring III, finska Kehä III, Stamväg 50, är en 50 km lång omfartsled norr om Helsingfors.

Stamväg
Ring III
Stamväg 50
Basfakta
LandFinland
KlassificeringStamväg
Längd50 km
BeläggningAsfalt
Antal filerHuvudsakligen minst fyrfilig
Geografiska fakta
Börjar iHangövägen
Slutar iÖsterleden (50 km)
Ring III vid Tusbyledens anslutning
Ring III mot Dickursby
Ring III vid Stubbacka
Borgarstrandsvikens tunnel två dagar före ibruktagning i oktober 2007
Ring III från luften. Stambanan i förgrunden, Tusbyledens korsning i mitten

Vägen sträcker sig från Hangövägen (Stamväg 51) 26 km västerom Helsingfors till Österleden (Regionalväg 170) 15 km österom staden och går genom fyra kommuner: Kyrkslätt, Esbo, Vanda och Helsingfors. Ring III binder samman samtliga infartsleder till Helsingfors och började byggas år 1962 som en vanlig landsväg. Idag har stora delar av vägen två körfält, men motorvägsstatus har den inte. E18 som går via Åbo och Helsingfors till Sankt Petersburg löper under 33 km längs Ring III förbi Helsingfors.

Vid Ring III ligger bland annat Helsingfors-Vanda flygplats samt stadscentra och de medeltida kyrkorna i Esbo och Vanda. Vid vägen ligger stormarknader och många bil- och möbelaffärer. Till exempel ligger Helsingfors båda IKEA vid varsin ända av Ring III.

I dagligt tal sägs ofta att landsbygden i Finland börjar utanför "Ring trean", ibland skämtsamt kallad "Varggränsen".

Historia

redigera

Ringvägen byggdes år 1962-1965 mellan Bemböle och Västersundom och fortsättningen till Jorvas blev klar år 1968. Till en början var vägen en tvåfilig landsväg med plankorsningar. Trafiken växte dock mycket kraftigt och speciellt korsningarna med Helsingfors utfartsvägar utgjorde rena dödsfällor. Därför hade alla korsningar med utfartslederna byggts om till planskilda i början av 1970-talet. Ringvägen har under nästan hela sin existens varit föremål för grundförbättringar eftersom trafiken ökat hela tiden.

I mitten av 1970-talet blev vägen fyrfilig mellan Dickursby och Flygfältsvägen och 10 år senare hade vägen fyra filer ända fram till Vichtisvägen. I slutet av 1980-talet fick Ring III en ny linjedragning i Morby då vägen flyttades att gå en kilometer längre västerut. Samma sträcka byggdes om kort senare då ringvägen fick fyra filer fram till Gumböle avtag i medlet av 1990-talet. På 1980-talet blev Ring III fyrfilig fram till Lahtisleden och på 1990-talet till Borgåleden. År 2006 och 2007 blir de sista sträckorna i Ring III:ans östra del fyrfliliga då vägen förlängs till Nordsjö hamn. I början av 2000-talet gjordes stora förbättringsarbeten på sträckan Dickursby–Flygfältsvägen då vägen blev 6-filig och Tusbyledens korsning byggdes om till en enorm systemanslutning.

Då vägen byggdes hette den helt enkelt Ringvägen, men då planeringen av de andra ringvägarna kom igång började namnet orsaka viss förvirring. Därför började man kalla Ringvägen för Ring III från och med 1972. Samtidigt tog man bort skyltar till olika orter och skyltade endast "Ring III västerut" och "Ring III österut". I Europavägsreformen i början på 1990-talet drog man E18 längs med Ring III, då dess föregångare E3 gått längs med Ring I.[1] Den senaste utvidgningen skedde i oktober 2007 då Ring III förlängdes med 2 km i öster, för att nå Helsingfors nya storhamn, Nordsjö hamn. Ring III blev därefter en ännu viktigare led för godstrafiken i Helsingforsregionen.

En så kallad snabbförbättring genomfördes 2009–2011 på avsnittet Tavastehusleden–Backas anslutning. Det var frågan om en nerbantad version av en större vägförbättring som snabbt kunde lösa de värsta trafikproblemen. I projektet ingick att bli av med trafikljuskorsningar genom att bygga en ny planskild anslutning vid Bergpassvägen och att bygga om Tavastehusvägens anslutning, som delvis var trafikljusstyrd. Senare utökades projektet med att delvis räta ut ringvägens sträckning och bygga en anslutning vid Kvarnbacka 2010–2012 i samband med byggandet av den nya Ringbanan, som korsar Ring III på denna plats.[2]

Projekt

redigera

Ring III ska uppgraderas till motorvägsstandard på hela E18:s sträckning. Det största resterande projekten gäller sträckorna Gammelgård–Vandaforsen, Vandaforsen–Flygfältsvägen och Lahtisleden–Borgåleden. Kostnaderna är beräknade till 215 miljoner euro enligt Trafikledsverket.[2]

Avfarter

redigera

Avfartsnumrering används på Europaväg 18, men skyltas inte på alla ställen.
Avfarter från väster:

Nr Trafikplats Korsande väg Skyltning
50 Ring III (1+1)
  51 Hangövägen Helsingfors, Hangö
  Sundsbergsvägen Masaby, Sundsberg
  Mankbyknuten 1130 Köklaxleden / Lappbölevägen Esboviken, Sjundeå
  Myntknuten Myntbölevägen Köklax, Myntböle
50 Ring III (2+2)
  Morbyknuten Esboleden Esbo centrum, Finno, Gumböle
E 1850 Ring III (2+2)
  29 Esboknuten E 181 Åboleden   Helsingfors, Åbo
  30 Bemböleknuten 110 Åbovägen Alberga, Veikkola, Grankulla
  31 Träskändaknuten Auroraporten Träskända, Högnäs
  32 Husbondeknuten Kullobron Rödskog, Skrakaby, Gammelgård, Kullobacka
  33 Skrakabyknuten (endast österut) Skrakabybron Skrakaby
  34 Juvaknuten Juva industrigata Juvamalmen, Nipert
  Askisvägen Askis
  Tavastkullavägen Tavastby
  35 120 Vichtisvägen Helsingfors, Vichtis
  36 Rikarlsvägen Petikko, Varistorna ind. område
  37 Skrapbergsvägen Myrbacka, Mårtensdal
  38 under byggnad, klar 2012
  39a Vandaforsens planskilda anslutning E 123 Tavastehusleden   Helsingfors, Tammerfors, Tavastehus
  39b Vandadalens planskilda anslutning 130 Gamla Tavastehusvägen Tavastehus
  40 Stubbacka planskilda anslutning Katrinevägen Stubbacka, Vinikby
  41 Bergpassets planskilda anslutning Bergpassvägen Bergpasset, Brutuby
E 1850 Ring III (3+3)
  42 Backas planskilda anslutning Backasvägen Backas, Tjänstemans
  43 Flygstationsvägens planskilda anslutning Flygstationsvägen Helsingfors-Vanda flygplats  , Backas, Vandaporten, Skattmans
  44 Kyrkbyns planskilda anslutning 45 Tusbyleden   Helsingfors, Tusby
  45 Björkhagens planskilda anslutning Ängsvägen Björkhagen
  46 Skomakarböle planskilda anslutning Skomakarbölevägen Malm, Skomakarböle
  47 Dickursby planskilda anslutning Dickurvägen Dickursby, Stapelstaden
E 1850 Ring III (2+2)
  48 Heidehofvägen Ånäs, Fastböle
  49 Gamla Borgåvägen Haxböle, Furumo, Henriksdal
  50a E 754 Lahtisleden   Helsingfors, Lahtis
  50b 140 Lahtisvägen Lahtis
  51 Håkansbölevägen Håkansböle, Jakobacka, Fagersta
  52 ej byggd
  Fazersvägen Västerkulla
  53 Västersundom planskilda anslutning E 187 Borgåleden   Helsingfors, Borgå, Kotka, Kouvola
50 Ring III (2+2)
  Västersundomvägen Östersundom
  Gubbacka planskilda anslutning 170 Österleden Helsingfors, Borgå
103 Ring III (2+2)
  Borgarstrandsvikens tunnel (Nordsjö vägtunnel) längd 1 520 m öppnad 2007
  Skeppsbyggarvägen Nordsjö
Nordsjö hamn, vägen slutar

Se även

redigera
 

Huvudstadsregionens ringvägar

Huvudstadsregionens utfartsvägar

Källor

redigera