Stamväg 51

väg i landskapet Nyland i Finland

Stamväg 51 är en av Finlands huvudvägar som går från Helsingfors till Karis i Raseborgs stad. Vägen är även känd som Kustvägen eller Hangövägen. I Helsingfors, Esbo och Kyrkslätt kallas motorvägssträckan Västerleden. Totalt 28 km av stamvägen är motorväg, från Helsingfors centrum västerut.

Stamväg 51 markerad med mörkblått på kartan

Under Porkalaparentesen 1944-1956 tvingades man ändra rutten för vägen till att följa rutten för nuvarande Förbindelseväg 1130 från Köklax via Sjundeå till Riksväg 25.

Stamväg 51 passerar följande kommuner och korsar följande vägar.

Källor

redigera