Åboleden är den delsträcka av Finlands Riksväg 1 som går genom huvudstadsregionen. Motorvägen är en utfartsväg från Helsingfors som går genom Esbo mot Åbo. Sträckan från Munksnäs till Ring III är Finlands äldsta motorväg, som togs i bruk år 1962. Då kallades vägen för Tarvovägen, eftersom den löper förbi holmen Tarvo på gränsen mellan Esbo och Helsingfors.

Åboleden korsas av Ring II
Åboleden vid Smedsby

Historia redigera

Åboleden är Finlands äldsta motorväg och togs i bruk 1962 mellan Munksnäs och nuvarande Ring III. Vägens förbättringsprojekt hänger främst ihop med ringvägarna. På 1990-talet flyttades anslutningen mellan Åboleden och Ring III 1 km västerut och den gamla anslutningen ändrades till gata med anslutning till Åboleden österut. År 2000 togs den nya ringvägen Ring II i bruk, vilket innebar en ny anslutning och att Knektbrons anslutning breddades. Åren 2008–2011 byggdes anslutningen mellan Åboleden och Ring I om. I samma projekt fick Åboleden 3+3 filer mellan Ring I och Ring II och en ny anslutning byggdes vid Vermo öster om Ring I.

Projekt redigera

En ny anslutning planeras mellan Ring I och Ring II. En utökning till 3+3 filer från Ring II ända till Hista är också under planering. Dessa projekt har ingen fastslagen tidtabell.

Avfarter redigera

Avfarter från Helsingfors

Nr Trafikplats Korsande väg Skyltning
  1 Motorväg (2+2) Åboleden
  Hoplaksvägen centrum, Böle, Sockenbacka
  46 Vermoknuten (endast österut) Tarvaspäävägen Vermo, Bruksstranden
  45 Alknuten 101 Ring I Ring I, Hagalund, Alberga
  44 Torvknuten Torvbanevägen Grankulla, Kilo, Mankans
  43 Knektbro 114 Grankulla, Kilo, Mankans
  42 Smedsknuten 102 Ring II Ring II
  41 Domsbyknuten (endast österut) Domsbyvägen Esbo centrum, Domsby
  40 Stenkyrkoknuten (endast österut) Esbovägen Gloms, Morby
  E 181 Motorväg (2+2) E18
  29 Esboknuten E 1850 Ring III Ring III
  28 Histaknuten 110 Nupurböle
  huvudstadsregionens gräns, se Riksväg 1 för fortsättning

Se även redigera

 

Huvudstadsregionens ringvägar

Huvudstadsregionens utfartsvägar