Vichtisvägen

väg i landskapet Nyland i Finland

Vichtisvägen, Regionalväg 120, är en landsväg i Finland i huvudstadsregionen och går genom Helsingfors, Esbo och Vanda vidare till Vichtis. Tidigare var Vichtisvägen huvudväg från Helsingfors mot Björneborg ända tills början av Riksväg 2 byggdes på 1970-talet.

Vichtisvägen i Kånala

Början av vägen är en fyrfilig landsväg med trafikljusstyrning. Från Ring III norrut är vägen normal landsväg tills den möter Riksväg 2 i Vichtis. Vägen är mycket backig och krokig från Ring III:an mot Vichtis, vilket var en av orsakerna till att man byggde nuvarande Riksväg 2 fastän det blev 7 km längre att köra från Helsingfors till Björneborg.

På 1940-talet planerade man att bygga en järnväg mellan Helsingfors och Åbo längs med Vichtisvägen runt Porkalaområdet som hade hyrts till Sovjetunionen efter andra världskriget. Planerna övergavs i och med att Sovjetunionen återlämnade Porkala på 1950-talet.

RuttRedigera

Nr Trafikplats Korsande väg Skyltning
120 Landsväg (2+2)
  E 123 Tavastehusleden, 100 Skogsbackavägen Tammerfors, Böle, centrum
  Haga rondell 110 Åbovägen, Eliel Saarinens väg, Hoplaxvägen Södra Haga, Sockenbacka, Munkshöjden
  Krämarvägen Sockenbacka, Norra Haga
  101 Ring I Ring I
  Kånalavägen, Malmgårdsvägen Kånala, Malmgård
  Råtorpsvägen Tavastberga, Myrbacka
  Ainovägen, Mårtensbyvägen Varistorna
  E 1850 Ring III Ring III
120 Landsväg (1+1)

från Ring III

Se ävenRedigera

Huvudstadsregionens ringvägar

Huvudstadsregionens utfartsvägar