Lahtisleden (finska Lahdenväylä) är den delsträcka av Finlands Riksväg 4, som går genom huvudstadsregionen. Vägen utgör också Europaväg 75. Lahtisleden är en utfartsväg mot norr från Helsingfors och går genom Vanda mot Lahtis. Den första delen av motorvägen blev klar på 1960-talet (Forsby - Vik) och den andra etappen till Träskända på 1970-talet. Motorvägen från Helsingfors till Lahtis blev i sin helhet klar år 1999. Sträckan från Forsby till avfarten till Borgåleden har 3 filer samt vägren i vardera riktning. Detta är Finlands enda sexfiliga motorväg.

Lahtisleden vid Jakobacka
Lahtisleden vid Jakobacka

Avfarter Redigera

Avfarter från Helsingfors:

Nr Trafikplats Korsande väg Skyltning
  E 754 7 Motorväg (2+2)
  Gustav Vasas väg centrum
  1 Forsby planskilda korsning Forsbyvägen, Viksvägen Forsby
  E 754 7 Motorväg (3+3)
  2 Viks planskilda korsning (endast söderut) Rönnbackavägen Vik
  3 Stensböle planskilda korsning 101 Ring I Ring I
  4 Tattaråsens planskilda korsning (endast söderut) 7 Borgåleden Borgå, Kotka
  E 754 Motorväg (2+2)
  5 Fagersta planskilda korsning E 1850 Ring III Ring III
  6 Kungsbacka planskilda korsning 1375 Kungsbacka
  7 Korso planskilda korsning 152 Jokivarsi
  8 Kervo södra planskilda korsning 148 Kervo
  huvudstadsregionens gräns, se Riksväg 4 för fortsättning

Se även Redigera

 

Huvudstadsregionens ringvägar

Huvudstadsregionens utfartsvägar