Borgåleden (finska Porvoonväylä) är den delsträcka av Finlands Riksväg 7 som går genom huvudstadsregionen. Leden är en utfartsväg från Helsingfors mot öster som viker av från Lahtisleden och går genom Vanda och Sibbo till Borgå. Motorvägen byggdes i etapper som blev klara år 1972 och 1979, till Sibbo respektive Borgå. Färdigställandet av motorvägen gjorde järnvägstrafiken till Borgå olönsam. Borgåleden utgör en del av Europaväg 18.

Borgåleden vid Jakobacka mot Sibbo.

Avfarter redigera

Avfarter från Helsingfors:

Nr Trafikplats Korsande väg Skyltning
  7 Motorväg Borgåleden
  E 754 Lahtisleden Centrum
  (endast västerut) Råby, Jakobacka
  E 187 Motorväg E18
  53 E 1850 Ring III Ring III
  54 Landbo, Östersundom
  55 170 Söderkulla, Massby, Västerskog
  56 Sibboviken, Eriksnäs
  57 1533 Söderkulla, Kalkstrand
  58 148 Sibbo, Sköldvik
  59 1542 Emsalö, Tolkis
  60 55 Borgå, Hyvinge
  se Riksväg 7 för fortsättningen mot Kotka och ryska gränsen.

Se även redigera

 

Huvudstadsregionens ringvägar

Huvudstadsregionens utfartsvägar