Tavastehusleden (finska Hämeenlinnanväylä) är det avsnitt av Riksväg 3 som går genom huvudstadsregionen i Finland. Leden är en utfartsväg mot norr från Helsingfors och går genom Vanda. Vägen är fyrfilig med planskilda korsningar men har inte motorvägsstaus förrän norr om Ring III på grund av för korta accelerationsfält med snäva kurvor. Vägen utgör också Europaväg 12.

Avfarter Redigera

Avfarter från Helsingfors:

Nr Trafikplats Korsande väg Skyltning
E 123 Stadsmotorväg
  1 100 Skogsbackavägen 120 Vichtisvägen centrum, Böle, Sockenbacka
  2 Haga planskilda anslutning Krämertsskogsvägen Södra Haga, landtrafikcentralen
  3 Norra Haga planskilda anslutning 101 Ring I Ring I
  4 Gamlas planskilda anslutning Kantelevägen Gamlas, Håkansåker
  5 102 Ring II (planerad)
  6 Gruvsta planskilda anslutning Kopparbergsvägen Myrbacka
  7 Mårtensdals planskilda anslutning Mårtensdalsvägen Mårtensdal
  8 Mårtensby planskilda anslutning Mårtenbysvägen Vandadalen
  9 Vandadalens planskilda anslutning E 1850 Ring III Ring III
  E 123 Motorväg
  10 Kivistö planskilda anslutning Ripubyvägen Kivistö
  11 Klövskogs planskilda anslutning 132 Klövskogsvägen Klövskog
  huvudstadsregionens gräns, se Riksväg 3 för fortsättning

Se även Redigera

 

Huvudstadsregionens ringvägar

Huvudstadsregionens utfartsvägar