Österleden (fi. Itäväylä) är en utfartsväg från Helsingfors centrum med numreringen Regionalväg 170. Vägen utgjorde den gamla vägen till Borgå, men sedan Borgåleden blivit klar har Österleden en mera lokal betydelse. Mellan sin början i Sörnäs ända till Östra centrum är Österleden motorvägsaktig, men har inte motorvägsstatus på grund av snäva kurvor och korta accelerationsfält. Österut från Östra centrum till Borgå är vägen en blandning av landsväg och förortsled.

Brändö bro
Österleden vid Östra centrum

Redan på 1960-talet led Österleden av häftiga trafikstockningar, eftersom den var den enda rutten in till Helsingfors centrum från de nya förorterna i öster. Tack vare att Helsingfors metro blev klar år 1982 och byggdes bredvid Österleden har trafikstockningarna minskat betydligt trots att vägen inte har breddats. Man kunde också frigöra Järnvägstorget i Helsingfors centrum, som fungerade som parkeringsplats för bussar, när den direkta busstrafiken på Österleden upphörde och trafiken togs över av metron.

Avfarter

redigera

Avfarter från Helsingfors centrum:

Nr Trafikplats Korsande väg Skyltning
170 Stadsmotorväg (3+3)
  Sörnäs strandväg
  Upplagsgatan
Gasverksgatan
Lahtis, Kotka
  Industrigatan Centrum, Böle, Sumparn
  ' Brändö bro
  (endast västerut) Brändövägen Brändö, Högholmen
  (endast österut) Brändö parkväg Brändö
  (endast västerut) Svetsaregatan Hertonäs strand
  Brobyggarvägen Hertonäs S, Degerö, Oljehamn
  Igelkottsvägen Hertonäs N, Kasåker
  Viksvägen Vik
  (endast österut) Filarvägen Kasåker
  (endast västerut) Maruddsvägen Östra centrum
  101 Ring I Ring I, Nordsjö, Botby gård, Botbyhöjden
170 Landsväg (2+2)
  Karhulavägen
  Borgherrevägen
170 Landsväg (1+1)
  Västerkullavägen Mellungsbacka
  Kallviksvägen Nordsjö
  50 Ring III Ring III, Kotka
170 Fortsätter som landsväg mot Borgå

Se även

redigera

Huvudstadsregionens ringvägar  

Huvudstadsregionens utfartsvägar