För liknande namn, se Ringbanan (olika betydelser).

Ringbanan (på finska Kehärata) är en fortsättning av Vandaforsbanan från Vandaforsen via Helsingfors-Vanda flygplats till Sandkulla där den ansluter till finska stambanan. Ringbanan, med en längd av 18 km, varav 8 km i tunnel under flygfältets landningsbanor, öppnades för trafik i juli 2015, och trafikeras av närtågslinjerna I och P.

Ringbanan
Ringbanan
Unknown BSicon "LSTR"
Till Helsingfors
Unknown BSicon "KBHFxe"
18,~ Vandaforsen
Unknown BSicon "SKRZ-Ao"
Ring III
Stop on track
Veckal
Stop on track
Petas (reservering)
Unknown BSicon "ABZgl" Unknown BSicon "exLSTRq"
Till Klövskog (planerad)
Unknown BSicon "SKRZ-Au"
Riksväg 3
Unknown BSicon "tSTRa"
Unknown BSicon "tBHF"
Kivistö
Unknown BSicon "tSTRe"
Stop on track
Lappböle (reservering)
Unknown BSicon "hKRZWae"
Vanda å
Unknown BSicon "tSTRa"
Unknown BSicon "tHST"
Vinikby (reservering)
Unknown BSicon "tBHF"
Aviapolis
Airport Unknown BSicon "tBHF"
Flygplatsen
Unknown BSicon "tHST"
Rödsand (reservering)
Unknown BSicon "tSTRe"
Station on track
Lejle
Unknown BSicon "ABZg+l" Unknown BSicon "LSTRq"
Till Uleåborg
Station on track
1,4 Sandkulla
Station on track
0,0 Dickursby
Unknown BSicon "LSTR"
Till Helsingfors

Historia och förverkligande redigera

Banans ursprungliga namn, Marjabanan, kom från finskans Martinlaakson radan jatke, vilket betyder Mårtensdalsbanans fortsättning. Vanda stadsfullmäktige beslöt i januari 2005 att banans namn ska ändras till Ringbanan. Namnen på stationerna kommer från historiska namn i stationens omnejd eller så beskriver det verksamheterna kring stationen.

Järnvägens grundsten murades 6 mars 2009 och det egentliga arbetet kom i gång i april.[1] Banan togs i bruk 1 juli 2015[2]

Ekonomi redigera

Enligt generalplanen kostar den nya järnvägsförbindelsen 590 miljoner euro[3], med ett kostnadsnyttoindex på 1,5. Av detta står staten för 68,5 % och Vanda stad för 31,5 %.[3] Staten har på våren 2008 reserverat 374 miljoner euro för åren 2009–2014 för byggandet i sin budgetram. Dessutom deltar Finavia i kostnaderna för flygterminalen med 30 miljoner euro.

Europeiska unionen bidrar med 17,76 miljoner euro till byggandet av Ringbanan. Stödet som betalas ut stegvis åren 2009-2013 gäller banlinjen, stationer och stationsarrangemang. Det är frågan om ett så kallat TEN-stöd (Trans-European Networks). En del av Finlands järnvägsnät hör till TEN-nätverket.[4]

Bildgalleri redigera

Externa länkar redigera

Källor redigera

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från finskspråkiga Wikipedia.