Västerleden, Helsingfors

genomfart i Helsingfors

Västerleden (finska: Länsiväylä) är en motorväg från Helsingfors västerut till Kyrkslätt, genom bland annat Esbo. Västerleden har numreringen Stamväg 51 som fortsätter som landsväg till Karis.

Västerleden vid Hagalund
Västerleden vid Nöykis

Historik

redigera

Västerledens första avsnitt mellan Drumsö och Finno blev klart 1965. Två år senare byggdes Lappviks bro mellan Drumsö och Gräsviken, medan sträckan västerut från Finno till Stensvik blev klar 1969. Motorvägen byggdes till största delen på den gamla Jorvasvägen som färdigställdes på 1930-talet. Under 1990-talet breddades Västerleden i sin östra del, samtidigt som ramper byggdes om.

Åren 2010–2013 förlängdes motorvägsavsnittet ytterligare tio kilometer från Stensvik till Kyrkslätts centrum. Den planskilda korsningen och ett kort fyrfiligt avsnitt vid Kyrkslätt hade ändå byggts redan 1990. Motorvägen byggdes genom att bredda den existerande landsvägen från 1960-talet och genom att förverkliga korsningarna med planskilda lösningar.[1] Byggprojektet kostade 80 miljoner euro.[2] Ursprungligen beviljade regeringen 48 miljoner euro för ändamålet i sin budget för 2007 [3]. På grund av ändrade prioriteringar och förhöjda kostnader sköts den planerade byggstarten upp från 2008 till 2010.

Avfarter

redigera

Avfarter från Helsingfors centrum:

Nr Trafikplats Korsande väg Skyltning
  51 Motorväg (3+2)
  Porkalagatan centrum, Tölö, Kampen, Västra hamnen
  (endast västerut) Sundholmsgatan Gräsviken
  ' Lappviks bro längd 582 m färdigställd 1965
  51 Motorväg (3+3)
  Lemisholmsvägen Drumsö
  (endast västerut) Drumsövägen
  Hanaholmsknuten Hanaholmen
  Björnholmsknuten 101 Ring I Ring I, Otnäs
  Hagalundsknuten (endast österut) Tapiolavägen Hagalund, Westend
  51 Motorväg (4+4)
  Westendknuten (endast västerut) Sunnanvindsvägen Hagalund, Westend
  Gäddviksknuten (endast österut) Gäddviksgatan Gäddvik, Ängskulla
  51 Motorväg (3+3)
  Mattknuten 102 Ring II Ring II, Olars, Mattby
  Biskopsknuten (endast västeut) Biskopsbron Mattby, Olars
  51 Motorväg (3+2)
  Finnoknuten Finnobron Esbo centrum, Finno, Kaitans
  12 Esboviksknuten Mårtensbro Esboviken, Sommaröarna, Sökö, Nöykis
  51 Motorväg (2+2)
  Stensviksknuten 1130 Köklaxleden Köklax, Stensvik
  ' Stensviks bro
  Sundsbergsvägen Masaby, Sundsberg
  50 Ring III Ring III
  Jorvasbågen Jorvas
  Porkalavägen
  Kyrkslättsvägen Kyrkslätt
51 Landsväg Kyrkslätt–Karis

Se även

redigera
 

Huvudstadsregionens ringvägar

Huvudstadsregionens utfartsvägar

Källor

redigera