Sångboken (1998)

sångbok från 1998 använd av Frälsningsarmén i Sverige
(Omdirigerad från Sångboken 1998)

Sångboken är en sångbok som är utgavs 1998 av Frälsningsarmén. Boken innehåller 205 sånger och körer hämtade från Frälsningsarméns sångbok och andra sångsamlingar. Boken som innehåller de mest önskade sångerna är framtagen för att användas vid mindre samlingar och vid besök på olika hem och institutioner. Första upplagan trycktes 1996 och andra upplagan kom 1998.

Sångboken
Originalspråksvenska
LandSverige
Genrepsalmbok
Utgivningsår1998
Del i serie
Ingår i serieFrälsningsarméns sångbok
Föregås avFrälsningsarméns sångbok (1990)

Innehåll redigera

Nummer inom parentes anger nummer i Frälsningsarméns sångbok (1990), Sång och spel, Sjung inför Herren eller annan källa.

Sånger redigera

1     All ära till Gud    (478)
2     Använd de tillfällen Herren dig giver    (602)
3     Av häpnad och undran jag stannar    (386)
4     Bereden väg för Herran    (103)
5     Blott en dag Text   (249)
6     Bred dina vida vingar Text   (190)
7     De kommer från öst och väst Text   (323)
8     De skall komma från öst, de skall komma från väst    (676)
9     Den blomstertid nu kommer    (199)
10     Det enda som bär när allting annat vacklar    (533)
11     Det finns djup i Herrens godhet    (285)
12     Det finns en underbar källa    (331)
13     Det är ett fast ord    (332)
14     Det är saligt på Jesus få tro    (263)
15     Du skall inte tro att Gud dig överger    (333)
16     Då Jesus tog min skuld på sig    (536)
17     Då vi vandra med Gud, ledda helt av hans bud    (392)
18     En blick på den korsfäste livet dig ger    (334)
19     En folkhop mot Golgata drager    (729)
20     En nådastol Herren Gud oss givit    (335)
21     En vän jag har i Jesus    (541)
22     En vänlig grönskas rika dräkt    (201)
23     Fast såsom klippan är Guds löftesord    (609)
24     Fattiga, sorgbundna trälar    (337)
25     Finns det kraft uti källan av blod    (396)
26     Finns här ett ångerfullt hjärta    (338)
27     Framåt, Kristi stridsmän!    (611)
28     Framåt! Så ljuder vårt fältrop idag    (612)
29     Fruktar och tvivlar du ännu    (339)
30     Frälsare på korsets stam    (340)
31     Fyll jorden med lovsång    (483)
32     Gud är trofast! Så ljöd sången    (30)
33     Guds källa har vatten tillfyllest för törstande kvinnor och män    (546)
34     Guds kärlek den liknar en stor ocean    (401)
35     Guds kärlek har ej gräns    (487)
36     Guds ord och löften kan aldrig svika    (459)
37     Gå, Sion, din konung att möta    (108)
38     Gå till Jesus, vännen framför alla    (547)
39     Har du blodets kraft förnummit i din själ    (341)
40     Har du inte rum för Jesus    (342)
41     Har du kvar din barnatro    (från "100 sånger")
42     Helge Ande, kom från himlen    (404)
43     Hell dig, törnekrönte Konung    (730)
44     Herre, med kraft ifrån höjden bekläd mig    (276)
45     Herre, samla oss nu alla    (81)
46     Herren, vår Gud, är en konung    (2)
47     Hjärtat åstundar din närhet    (411)
48     Hälsa med jubel det budskap oss hunnit    (736)
49     Här växlar det av dagar, år    (687)
50     Härlig är jorden    (297)
51     Härligt nu skallar frälsningens bud    (344)
52     I denna ljuva sommartid    (200)
53     I sitt ord oss Herren själv ett löfte giver    (414)
54     Jag funnit en Frälsare, mäktig och god    (555)
55     Jag förtröstar varje dag    (557)
56     Jag giver mitt allt åt Jesus    (417)
57     Jag har hört om en stad ovan molnen    (690)
58     Jag har hört om Herren Jesus hur han gick på stormigt hav    (348)
59     Jag har kommit till Herrens välsignelsedal    (418)
60     Jag tjänar Herren Jesus    (496)
61     Jag vet en port som öppen står    (223)
62     Jag vet ett namn så dyrt    (497)
63     Jag vill skynda fram till nådens helga flod    (349)
64     Jag är din, o Gud    (421)
65     Jesus från Nasaret går här fram    (39)
66     Jesus kan allt förvandla    (350)
67     Jesus skall komma på himmelens sky    (695)
68     Jubla nu, mitt sälla hjärta    (503)
69     Just som jag är, ej med ett strå    (222)
70     Klippa, du som brast för mig    (230)
71     Kom med förnyelsens mäktiga dop    (428)
72     Kristus är uppstånden, fröjda dig, min själ    (737)
73     Kärlek från vår Gud    (29)
74     Kärlek utan gräns och mått    (671)
75     Ljuvligt och kärleksfullt Jesus hörs kalla    (356)
76     Låt frälsningsfanan vaja    (628)
77     Låt mig få höra om Jesus    (46)
78     Löftena kunna ej svika    (254)
79     Med bävande hjärta jag söker dig    (431)
80     Medan allting ler och blommar    (358)
81     Medan kärleken från korset talar    (699)
82     Mera om Jesus, Gud, mig lär    (432)
83     Min Frälsare mig sökte på fjärran villsam stig    (574)
84     Min gårdag är förbi. Den gav mig visshet    (575)
85     Min sång skall bli om Jesus    (509)
86     Nu natten svunnit, dagen grytt    (581)
87     Nu vid ditt kors jag böjer mig i lydnad för ditt bud    (435)
88     När den gyllne morgon randas klar och skön    (701)
89     När det en gång mot afton lider    (361)
90     När i egen kraft jag verkar och min tro är alltför svag    (Sång och spel 637a)
91     När invid korset jag böjde mig    (584)
92     O gränslösa frälsning    (226)
93     O Gud, all sannings källa    (209) (alternativ melodi: 647, Stå upp, stå upp för Jesus)
94     O Gud, du klara, rena låga    (436)
95     O Herre, kom, som du kom i fordom tid    (437)
96     O, hur saligt att få vandra    (300)
97     O, jag vet ett land bortom havets vreda brus    (703)
98     O, sprid det glada bud    (742)
99     O store Gud    (11)
100     O sällhet stor, som Herren ger    (262)
101     Om du och jag kan vara vänner    (673)
102     Om kors och nöd och lidande mig möter    (Sjung inför Herren del 2 nr, 33)
103     Oändlig nåd mig Herren gav    (231)
104     På en avlägsen höjd    (513)
105     På vägen uppåt skyndar jag    (469)
106     Runt kring jorden i öster och väster du Frälsningsarmén kan få se    (634)
107     Saliga visshet, Jesus är min    (259)
108     Se, jag vill bära ditt budskap, Herre    (89)
109     Se, löftesstjärnan står i öster    (725)
110     Se'n Gud till barn mig tog åt sig    (514)
111     Se på Jesus i växlande tider    (591)
112     Ser du himlen mörkna    (515)
113     Sjung, Guds folk, på pilgrimsvägen    (517)
114     Skynda till Jesus, Frälsaren kär    (221)
115     Som daggen kommer ur morgonrodnans famn    (471)
116     Som en härlig gudomskälla    (235)
117     Stilla invid Jesu hjärta får jag vila för min själ    (442)
118     Stor är din trofasthet    (520)
119     Så tag nu mina händer    (277)
120     Säg, känner du det underbara namnet    (47)
121     Säg, är han kommen hit till vår jord    (726)
122     Sänd, o Herre, en våg ifrån Golgata höjd    (446)
123     Tack att du, Herre, valt mig att tjäna    (523)
124     Tack, min Gud, för vad som varit    (261)
125     Tag mitt liv och helga mig    (447)
126     Tala till mig, o Herre    (473)
127     Till frälsningens saliga brunnar vi går    (448)
128     Till härlighetens höjder i tron jag ställt min färd    (710)
129     Trots molnen på min himmel ej jag fruktan hyser    (593)
130     Tänk, vilken underbar nåd av Gud    (653)
131     Under korsets fana fylkar sig Guds här    (655)
132     Underbar kärlek så stor    (524)
133     Var dag är en sällsam gåva    (180)
134     Var ej bekymrad vad än som sker    (596)
135     Var jag går i skogar, berg och dalar    (251)
136     Var stund jag dig behöver    (474)
137     Vem kan mig visa vägen hem till min Faders hus    (375)
138     Vem som helst kan bli frälst    (376)
139     Vi har ett budskap, ett enkelt budskap    (Sång och spel, nr 451)
140     Vi talar om sällhetens land    (714)
141     Vi ville vara Jesu händer som läker de slagnas sår    (661)
142     Vi är här inför Guds ord med öppna sinnen    (475)
143     Vilande i löftena som Herren gav    (476)
144     Vilken vän vi har i Jesus    (48)
145     Vill du från syndernas börda bli fri?    (377)
146     Vår Frälsare kom för att lösa var själ    (452)
147     Vår själ är fylld av heligt lov    (662)
148     Är det sant att Jesus är min broder    (250)
149     Är du bedrövad, av sorger trängd    (378)
150     Är du en sökande, längtande själ    (379)
151     Över mörka djup, invid branta stup    (601)

Körer redigera

152     Allt har blivit nytt, mörkrets makt från mig flytt    (Sjung inför Herren, del 1, nr 1)
153     Allt vad jag är, allt som kan ske    (Sjung inför Herren, del 2, nr 30)
154     Allting som jag har jag fått det av min Fader   
155     Ande, du som livet ger   , fall nu över mig (751)
156     Att bli lik Jesus   , det är min längtan (790)
157     Den sökande finner, den bedjande får    (754)
158     Det är lycka och frid    (813)
159     Det är sång idag    (814)
160     Det är underbart att gå med Gud    (815)
161     Ditt ord är mina fötters lykta    (817)
162     En tillflyktsort är urtidens Gud    (821)
163     Fadershanden leder mig    (822)
164     Friköpt jag är, men ej med silver    (Kören(refrängen) till 538, Ej silver, ej guld har förvärvat mig frälsning)
165     Fäst dina ögon på Jesus    (778)
166     Förr var jag blind, men nu jag ser    (826)
167     Gud kan ännu göra under    (Sjung inför Herren, del 1, nr 16A)
168     Guds nåd är underbar    (Kören till 490, Guds nåd är rik och underbar)
169     Halleluja, halleluja! Vår Herre och Gud är Kung    (Sjung inför Herren, del 1, nr 20)
170     Han frälste mig, gav mig sin frid    (Sjung inför Herren, del 1, nr 21)
171     Han går omkring, gör väl och hjälper alla    (779)
172     Han lade i min mun en ny sång    (833)
173     Han är kung, han är kung    (Halleluja nr 66)
174     Herren är här, var inte rädda    (Sjung inför Herren, del 1, nr 29)
175     Herren är min starkhet och min lovsång    (836)
176     Icke genom någon människas styrka    eller kraft skall det ske (794)
177     Jag behöver dig, helige Ande    (758)
178     Jag sjunger ut mitt lov till dig    (Sjung inför Herren, del 1, nr 37)
179     Jag vill vara din i mitt hjärta    (Sjung inför Herren, del 1, nr 41)
180     Jesus, du segrat, i ära regerar på tronen i evighet    (Sjung inför Herren, del 1, nr 43)
181     Jesus jag vill tillhöra    (846)
182     Jesus, jag vill följa dig var dag    (845)
183     Jesus, Jesus, Jesus, skönsta namn jag vet    (847)
184     Jesus väntar på dig    (783)
185     Kom, helig Ande, rör vid mitt liv    (Sjung inför Herren, del 1, nr 46)
186     Lova Herren, min själ    (851)
187     O, min Jesus, du är Herre    (Sjung inför Herren, del 1, nr 76)
188     Och det skall ske att vem som helst av Herren nåd begär    (784) (Refr. till nr 597 i Psalmer och sånger, Vad än dig möter, käre vän)
189     Sjung inför Herren av hela ditt hjärta    (Sjung inför Herren, del 1, nr 65)
190     Sällt det folk som jubelklangen förstår    (865)
191     Sörj ej för dagar som kommer, lämna den flyende tid    (866)
192     Vad jag älskar ditt tempel    (Sjung inför Herren, del 1, nr 63)
193     Vi ber alla om din frälsning    (Sjung inför Herren, del 2, nr 8)
194     Vi är Kristi sändebud    (Sjung inför Herren, del 1, nr 49)
195     Vår värld för Gud!    (870)
196     Vi ser ganska lika ut, vi har samma far!    (Profilhäfte nr 3)
197     Du är Guds tempel och Guds ande bor i dig    (Profilhäfte nr 3)
198     Här är jag till ditt förfogande    (Sjung inför Herren, del 2, nr 4)
199     Ge honom ära och tillbe vår Konung    (Sjung inför Herren, del 2, nr 11)
200     I din närhet har jag vila    (Sjung inför Herren, del 2, nr 14)
201     Majestät, ära och majestät tillhör Jesus    (Sjung inför Herren, del 2, nr 13)
202     Vi står nu på helig mark    (Sjung inför Herren, del 2, nr 41)
203     Jesus, du är konung mitt ibland oss    (Sjung inför Herren, del 2, nr 42)
204     Välkommen till denna plats    (Sjung inför Herren, del 2, nr 43)
205     Mitt hjärta flödar över av sköna ord jag säger    (Sjung inför Herren, del 2, nr 50)

Se även redigera