Jag förtröstar varje dag är en sång av Page Edgar Stites, vers 1 och 2 skriven (?) eller översatt (?) av Thorsten Kjäll.

Musiken är komponerad av Ira David Sankey.

Publicerad iRedigera