Sång och spel är en sångsamling redigerad av Annie Petersson och Birger Oldermark, enligt utgivarna avsedd för den svenska folkskolans årskurser 3-4 och uppåt samt för realskolans och motsvarande stadier i därmed jämförliga skolformer. Den gavs ut år 1951 på Almqvist /Gebers förlag. Teckningar: Gun Nyberg-Karlsson. Notskrivare: Kapellmästare Ejnar Malmström. Flertalet sånger är enstämmiga, ibland med obligatstämma, quodlibet, eller ackompanjemang för orgel, piano eller gitarr. Övriga sånger är två- eller trestämmiga. Några engelska och tyska sånger finns, ibland med svensk text. Det som i dag gör den intressant är en förteckning över stamsångerna från 3:e till 8:e skolåret.

Sång och spel är en samling av sånger arrangerade för strängmusik, kör, solosång, duetter m.m. Denna sångsamling har sedan 1967 utgivits av Frälsningsarmén. Tidigare gavs denna samling ut med 2-4 häften/år men sedan ett tiotal år utkommer dess utgåvor i stället som lösblad. Den allmänna förkortningen är SoS, men här på Wikipedia är förkortningen och arbetsidentiteten SÅSP.