Vad än dig möter, käre vän

psalm av Carl Lundgren

Vad än dig möter, käre vän (Urspr. Ehvad dig möter, käre vän) är en så kallad läsarsång från 1881 av Carl Lundgren med musik hämtad ur Hemlandstoner från 1884.[1] Psalmen har en uppmuntrande körtexten:

Och det skall ske, att vem som helst
av Herren nåd begär,
skall från all synd och död bli frälst
och vara där han är.

Carl Lundgren reste omkring och sjöng med hjälp av sitt psalmodikon, och det är troligt att även denna sång från början är en solosång. Texten består av fem 4-radiga verser samt den fyra rader långa körtexten till den första versen. Emil Gustafson valde bibelordet Apostlagärningarna 2: 21 "Hvar och en som åkallar Herrens namn skall varda frälst." för denna psalmtext i sin psalmbok Hjärtesånger 1895.

Melodin G-dur i 6/8-dels takt.

InspelningarRedigera

Publicerad iRedigera

Enbart körsångstexten Och det skall ske att vem som helst av Herren nåd begär är publicerad i

ReferenserRedigera

NoterRedigera

Texten till Vad än dig möter, käre vän finns på Wikisource.