288

Länsväg 288 är en länsväg i Uppsala län som går från Uppsala genom Alunda och Gimo till korsningen med riksväg 76 vid Börstils kyrka nära Östhammar.

Länsväg 288 i södergående riktning. Foto taget i Gimo.

Vägen redigera

Vägen tar sin början i Uppsala vid Trafikplats Bärbyleden (avfart nummer 188) på E4. Där möter den också riksväg 55. Därifrån går vägen i en 2+1-väg i ungefär 1 km fram till en cirkulationsplats vid Vaksala-Eke. Därifrån går sträckan från Vaksala-Eke till orten Jälla och genom den. Efter sista korsningen till Jälla börjar den 2+1-sträcka som byggdes hösten 2012. Vägen passerar trafikplats Lindbacken, därefter fortsätter den på den gamla sträckningen. Vägen passerar Hovgården där Uppsala kommuns avfallsanläggning finns. Vid Älby/Örby går vägen i en ny östligare sträckning och kommer sedan till en korsning med Frötunavägen.

Vägen går förbi Vallby och Rasbokil vägskäl. Vid Gåvsta så möts den befintliga vägen och den gamla vägen mot Uppsala i en cirkulationsplats tillsammans med den gamla vägen mot Östhammar, vägen fortsätter sedan förbi cirkulationsplatsen där den går in på en till nybyggd del, som ligger väster om Gåvsta. Vid Hov så möts sedan den gamla vägen och den befintliga vägen i en korsning. Den nybyggda 2+1-vägen fortsätter sedan vidare till Alunda där den passerar tätorten i en cirkulationsplats, vägen fortsätter sedan till utkanten av Gimo där vägen byggts om på ställen som tidigare hade skarpa kurvor. Vid den gamla vägen, österut från Rasbo kyrka, efter Gåvsta, vid Lejsta så ansluter länsväg C 661 (Hallstaviksvägen) österut mot Faringe, länsväg 273 mot Arlanda och Alunda samt riksväg 76 vid Hallstavik.

Vid Skoby, strax söder om Alunda, ansluter länsväg 273 mot Almunge och Arlanda. Ytterligare en bit norrut passerar länsväg 288 förbi Alunda kyrka och rakt genom Alunda tätort. Vid södra infarten till Gimo, där den utbyggda 2+1-delen av vägen övergår i den äldre standarden, ansluter länsväg 292 från Hargshamn och löper gemensamt med väg 288 på en kort sträcka innan väg 292 viker av västerut mot Österbybruk, Tierp och E4.

I Gimo passerar vägen genom tätorten och förbi Skäfthammars kyrka. Här finns också en plankorsning med järnvägslinjen Örbyhus-Hallstavik, som endast har godstrafik och är glest trafikerad. Efter plankorsningen ligger avtagsvägen mot bruket, bron över Gimån och Sandvik Coromants stora fabrik.

Från Gimo går vägen rakt norrut till Hökhuvud, där den svänger av österut mot Östhammar och korsar Olandsån vid Hökhuvuds kyrka. På vägen österut passerar den sedan Uppskedika.

 
Bro över Olandsån vid Hökhuvuds kyrka.

Länsväg 288 har sin norra slutpunkt i korsningen med riksväg 76, vid Börstils kyrka, ungefär 1 km söder om Östhammarsrondellen. Vägen passerar genom fyra vattenskyddsområden: Uppsalaåsen, Gåvsta, Gimo och Östhammar. Väg 288:s sträckning mellan Uppsala och Östhammar har en standard på 8 m på merparten av sträckan, medan den nybyggda delen av vägen har en standard på 14 m (vilket anpassats till trafikmängden, som till en stor del utgörs av arbetspendlingstrafik). Vägen planeras att byggas ut med mötesseparering och även säkerheten vid vattentäkterna planeras att höjas.[1]

Ombyggnation av vägen (2010–) redigera

En ombyggnation av vägen påbörjades i februari 2010 med syfte att göra den till en mötesfri landsväg samt att öka framkomligheten och trafiksäkerheten.[2]

Första etappen mellan Jälla och Hov är 14 kilometer lång och blev till stora delar klar under hösten 2012.[2] Vägbygget präglades dock av vissa förseningar och vägen öppnades inte för trafik förrän oktober 2013.[3] Kostnaden uppgick till 355 miljoner kronor.[2]

Andra etappen mellan Hov och Alunda är också en sträcka på 14 kilometer. Ombyggnationen inleddes under våren 2014 med förberedande arbeten. De större arbetena börjades i augusti 2014. Vägen blev klar hösten 2015.

Tredje etappen mellan Alunda och Gimo planeras omfatta 3 km i ny sträckning och cirka 11 km breddning av nuvarande väg. Det har gjorts geotekniska undersökningar längs sträckan under våren 2014. Arbetena påbörjades mars 2016 och blev klar hösten 2017.[4] Invigningen av etappen var den 18 oktober 2017. Kostnaden för ombyggnationen av sträckan Alunda–Gimo blev ca 260 miljoner kronor. Vid invigningen hade ombyggnationen för hela vägsträckan Uppsala–Gimo kostat ca 800 miljoner kronor.[5]

Fjärde och sista etappen går från Gimo mot Börstils kyrka. Under 2017 hade lättare arbeten påbörjats för den nya sträckningen med till exempel trädröjning.[6] Enligt Trafikverket kan vägbygget av den sista etappen börja som tidigast år 2021 eller 2022, detta på grund av att finansiering saknas.[5] I nuläget planeras det för att vägen ska öppna år 2025.[7]

Tidigare vägnummer redigera

Vägen mellan Uppsala och Östhammar har haft många olika nummer genom åren. Fram till 1962 gick den under beteckningen länshuvudväg 284. I samband med den stora vägnummerreformen detta år blev den omklassad till riksväg och fick då nummer 79. Några år senare var det dags igen, då vägen mellan Holmsund och Umbukta vid norska gränsen fick europavägsstatus och då erhöll beteckningen E79. Riksvägen Uppsala-Östhammar fick då byta nummer från 79 till 78. 1985 skedde den senaste förändringen, då vägen återigen blev klassad som länsväg, nu med nummer 288.

Anslutningar och korsningar redigera

Nr Namn Skyltning
    Trafikplats Bärbyleden i Uppsala   Uppsala S Stockholm; Sundsvall      Strängnäs Uppsala N C
  Vaksalagatan Uppsala C
  vid Vaksala-Eke Vaksala-Eke, Vittulsberg
  i Jälla Norrhällby
  Trafikplats Lindbacken Lindbacken
  vid Örby Tibble Vallby; Bärby Frötuna
  Rasborondellen Tibble Vallby; Hallstavik Lejsta Gåvsta
  vid Hov Lejsta Hov
  Lydinge vägskäl Sunnersbol; Lydinge
  vid Gamla Gränome Stummelbol G:la Gränome
  vid Stavby Stavby by Stavby kyrka; Inninge Husby
  vid Tureberg Vattholma Kölinge
  vid Skeberga Österbybruk Morkarla
  vid Jönninge Skoby
  Spånga vägskäl       Almunge Tunaby
  vid Söderby Hjortslunda Modelljärnvägens hus
  vid Alunda kyrka Skyndelnvägen mot Alunda kyrka Löddby
  i Alunda Ekebyvägen mot Ekeby; Marmavägen mot Alunda centrum
  vid Marma Happstavägen mot Österbybruk
  vid Haberga Ingvasta
  vid Mälby Sydinge; Joneberg Syding Ösby
  vid Vettsta Vettsta
  vid Vettsta Lunda Onsby
  vid Knutsbol Lunda
  vid Knutsbol Fastbol
  Ekeby vägskäl Ekeby
  vid Gimo       Norrtälje Hargshamn Knutby
  vid Gimo       Gävle Söderfors Österbybruk
  Långgatan/Korsbrovägen i Gimo Korsbrovägen mot Risinge
  Björkvägen Gimo C
      Järnvägslinjen Örbyhus-Hallstavik
  Coromantvägen Bruksgymnasiet, Gimo IP, Sandvik Coromant Fabrik 1
  Bruksgatan Gimo bruk, Gimo herrgård, Gimobadet, Sandvik Coromant
  Valö vägskäl Valö
  vid Hökhuvuds kyrka Däcksta, Väddika avfallsanläggning
  vid Väddika Stockby
  vid Uppskedika Ånö
  Ånö vägskäl Ytter Nuttö, Ånö
  vid Börstils kyrka      Gävle Östhammar; Norrtälje Hargshamn

Källor redigera

Noter redigera

Se även redigera