Ortodoxa kyrkorna, östortodoxa kyrkorna eller bysantinskt ortodoxa kyrkorna[1] utgör den näst största kristna kyrkogemenskapen i världen, med uppemot 300 miljoner anhängare.[2] Tillsammans med de orientaliska kyrkorna och de katolska östkyrkorna utgör de tillsammans östkyrkan.

Ortodoxa kyrkorna
Östortodoxa kyrkorna
Bysantinskt ortodoxa kyrkorna
Sankt Savas tempel i Serbiens huvudstad Belgrad är världens största ortodoxa kyrka (dock inte den högsta, vilket är Kristus Frälsarens katedral i Moskva, Ryssland) och tillhör den serbisk-ortodoxa kyrkan.
Sankt Savas tempel i Serbiens huvudstad Belgrad är världens största ortodoxa kyrka (dock inte den högsta, vilket är Kristus Frälsarens katedral i Moskva, Ryssland) och tillhör den serbisk-ortodoxa kyrkan.
Anhängare idagCa 300 miljoner
Helig skriftBibeln
UtbredningÖsteuropa
Finland Finland
Ryssland Ryssland
Armenien Armenien
Cypern Cypern
Kazakstan Kazakstan
Kirgizistan Kirgizistan
Egypten Egypten
Syrien Syrien
Libanon Libanon
Indien Indien
Eritrea Eritrea
Etiopien Etiopien.
Kristus Frälsarens katedral i Moskva, Ryssland är världens högsta ortodoxa katedral.

Kyrkorna som ingår i den ortodoxa kyrkan har samma lära, liturgi och kyrkorätt. Den ortodoxa kyrkan är även en apostolisk kyrka.[3]

Den östortodoxa kyrkan erkänner, liksom romersk-katolska kyrkan, de sju ekumeniska koncilierna och dessutom Quinisextum (Konstantinopel 691).

HistoriaRedigera

Det romerska rikets huvudstad flyttades från Rom till Konstantinopel år 330, då staden även fick den officiella beteckningen Nya Rom. Därför kallar sig även den ortodoxa kyrkan "romersk", en terminologi som kan verka särskilt förvirrande då ortodoxa kyrkan även kallar sig "katolsk". I det heliga landet har detta symbolspråk fått särskilt tydliga uttryck, inte minst genom att det är de ortodoxa ("grekerna", "katolikerna" eller "romarna") som sedan sekler har huvudansvaret för till exempel den heliga gravens kyrka i Jerusalem och Födelsekyrkan i Betlehem. Romersk-katolska kyrkan benämns där av många som "latinarna"[källa behövs].

Bitter kamp mellan öst och väst

"Du har gjort din kyrka till satans synagoga." Så skrev påven i ett brev till den ortodoxa patriarken i Konstantinopel för omkring tusen år sedan. Genom historien har det varit motsättningar och fiendskap mellan de ortodoxa och katolska kyrkorna.

På ett stort kyrkomöte år 451 bestämdes det att biskopen i Rom och patriarken i Konstantinopel skulle ha samma ställning. Först på 500-talet blev biskopen i Rom erkänd som "den främste bland alla kristna biskopar". Hundra år senare kallades han allmänt för påve och var katolska kyrkans självklare ledare. Men de ortodoxa i öster ville absolut inte acceptera påven som sin ledare. Patriarken i Konstantinopel var själv en mäktig man och ansåg att hans kyrka var den enda sanna kyrkan. Patriarken tyckte att påven borde ändra katolska kyrkans lära.

UtbredningRedigera

FinlandRedigera

Den ortodoxa kyrkan i Finland är självständig, och är en av Finlands två folkkyrkor. Finlands ortodoxa kyrka har cirka 60 000 medlemmar och är liten jämfört med den protestantiska Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, som har cirka 3,8 (2019) miljoner medlemmar. Det finns två ortodoxa kloster i Finland, Valamo nya kloster (för män) i Heinävesi kommun i Savolax – och Lintula kloster (för kvinnor), som också ligger i Heinävesi kommun, 18 km från Valamo kloster.

Ortodoxa kyrkobyggnader i Finland (exempel)

SverigeRedigera

I Sverige har ortodoxa samfund historiskt varit små. Genom freden i Stolbova 1617 gavs Ryssland rätt att upprätta ett handelshus i Stockholm med tillhörande kyrkoförsamling. Kristi förklarings ortodoxa kyrka i Stockholm räknar detta som sitt upphov. Det var både den första församlingen i Sverige som stod utanför Svenska kyrkan och den första utländska grenen av ryskortodoxa kyrkan. På 1930-talet räknar man med att det fanns ca 500 ortodoxa bekännare i Sverige.

Till följd av invandring, från 1960-talet och framåt, är läget annorlunda idag. Ortodoxa kyrkor tillhör de största frikyrkorna i landet. Vid 1980-talets mitt fanns det runt 90 000 medlemmar[4] och samfunden för inte längre en anonym tillvaro i Sverige. Olika kyrkor bedriver sin verksamhet i form av församlingar och kloster. Församlingar finns bland annat i Stockholm[5], Södertälje, Göteborg, Malmö, Uppsala, Västerås, Linköping och Umeå. Kloster finns bland annat i Bredared utanför Borås och i Grillby utanför Enköping.

Ortodoxa kyrkobyggnader i Sverige (exempel)Redigera

Andra länderRedigera

I följande länder bekänner sig majoriteten av befolkningen till någon form av ortodox kristendom: Serbien, Ryssland, Belarus, Bulgarien, Ukraina, Rumänien, Moldavien, Nordmakedonien, Montenegro, Armenien, Georgien, Grekland, Eritrea, Etiopien och Cypern. I andra länder med betydande andel ortodoxt kristna ärː Estland, Lettland, Litauen, Albanien, Serbiska republiken (Bosnien och Hercegovina), Kazakstan, Kirgizistan, Egypten, Syrien, Libanon och Indien.[6]

Ortodoxa kyrkobyggnader i andra länder (exempel)

Ortodoxa kyrkor i kyrkogemenskapRedigera

Östortodoxa kyrkor utanför kyrkogemenskap med ovanståendeRedigera

Lära och liturgiRedigera

Kyrkorummet ska gestalta och vara en försmak av himlens prakt och därför läggs stor vikt vid ritualens och inredningens estetiska former. Mässorna är mycket långa och bundna till gamla ritualer.

Ortodox kristendom är för många känd för sitt ikonmåleri. Ikonmåleriet ses som en helig handling där Jesus, Jungfru Maria (benämnd Theotokos, gudaföderskan) och olika helgon avbildas. Stilen är starkt stiliserad och bibehållen genom århundraden.

De ortodoxa kristna menar också att den ortodoxa kyrkan är den urpsungliga kyrkan.[3]

BilderRedigera

KällorRedigera

  1. ^ Store norske leksikon/ Den ortodokse kirke
  2. ^ Nationalencyklopedin, på internet, besökt 12 januari 2010, uppslagsord: ortodoxa kyrkor
  3. ^ [a b] ”Kortfattat om Ortodox tro”. Stockholms stift. https://www.ortodoxakyrkan.se/kortfattat. Läst 10 maj 2023. 
  4. ^ Ortodoxa kyrkans tro och liv - i Sverige, Per Artman, Kerstin Dolenga, Mona Jönsson och Karolina Ullenstav, Artos bokförlag, 1988
  5. ^ ”Heliga Annas Ortodoxa Kyrkoförsamling - Svensk Ortodox Kyrka i Stockholm”. Heliga Annas Ortodoxa Kyrkoförsamling. https://heligaanna.nu/. Läst 2 mars 2021. 
  6. ^ ”The World Factbook — Central Intelligence Agency”. www.cia.gov. Arkiverad från originalet den 24 december 2018. https://web.archive.org/web/20181224211645/https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2122.html%20. Läst 5 november 2016. 

Externa länkarRedigera