Heliga landet är en framför allt kristen beteckning på det bibliska Israel som Jesus var verksam i under romersk tid. Judarna beskrev i stället området som det förlovade landet. Enligt den judiska traditionen fick Abraham Guds befallning att flytta till Kanaan som skulle bli Abraham och hans efterföljares utlovade land. Efter århundraden i Egypten ska israeliterna under ledning av Moses ha kommit till landet Kanaan en andra gång, ett landområde som de etappvis erövrade från andra folk.

Det heliga landet för fyra världsreligioner: judendom, kristendom, islam och bahá'í.

Även andra världsreligioner har religiösa kopplingar till Heliga landet. För muslimerna handlar det i första hand om staden Jerusalem, som är den i Koranen omnämnda "bortest belägna böneplatsen" (al-Aqsa) som Muhammed ska ha besökt i en drömvision. Efter att Jerusalem på 600-talet blivit en muslimsk stad uppfördes en dom, Klippdomen, och en moské, Al-Aqsa.

För de bahá'í-troende hade det faktum att den fängslade iranske religionsgrundaren Bahá'u'lláh år 1868 tvångsförflyttades till 'Akká i Palestina, som då tillhörde Osmanska riket, medfört att en rad profetior i Gamla testamentet uppfylldes. Bahá'u'lláh är den som är "Underbar i råd", "Fredsfurste", "Härskarornas Herre" i Jesaja 9:2-7 och den som sätter igång den process som ska leda till världsfred: folken skall ej mer lyfta svärd mot varandra och icke mer lära sig att strida. (Jesaja 2:2—4). och en andlig världscivilisation: och Herren skall då vara konung över hela jorden; ja, på den tiden skall Herren vara en, och hans namn ett. (Zakarias 14:9). Så fort Bahá'u'lláh fick lov att röra sig utanför 'Akká reste han sitt tält på berget Karmel, några hundra meter från Elias grotta. Det internationella Bahá'í-samfundets centrum finns där Bahá'u'lláh lämnade detta liv, på berget Karmel invid Haifa, som ligger cirka 15 kilometer söder om 'Akká.

Externa länkar redigera