Kyrklig interiör är den utsmyckning och de inventarier som finns i kyrkan i form av altare, predikstol, nattvardskalkar, silverföremål, dopfuntar, tavlor, ljuskronor, skulpturer.

Därtill finns kyrkotextilier.

GalleriRedigera