Katolska östkyrkor eller östliga katolska kyrkor, orientaliska katolska kyrkor, unierade kyrkor, avser de autonoma, östliga delkyrkor med östlig rit som står i full kommunion med Romersk-katolska kyrkan.

Biskop som celebrerar den gudomliga liturgin i en grekisk-katolsk kyrka i Prešov i östra Slovakien

Gemensamt är att de till skillnad från de ortodoxa kyrkorna erkänner biskopen av Rom, påvens överhöghet och står i full kommunion med Heliga stolen. De katolska östkyrkorna tillämpar egen liturgisk rit och kyrkorätt men räknas som lika mycket en del av Katolska kyrkan som den västliga latinska kyrkan. Medlemmar av de katolska östkyrkorna kallas ibland uniater (ett nyord i 13:e upplagan av SAOL, 2006).

Äldst av dessa delkyrkor är maronitiska kyrkan i Libanon som själv anser att den andliga och juridiska unionen med Rom aldrig bröts, även om de formella banden återknöts på 1100-talet.

I Sverige existerar Vikariatet för de östkatolska kyrkorna i Sverige som självbestämmande mission sui juris för de av romersk-katolska kyrkans orientalisk-katolska kyrkor som finns representerade i landet.

Statistisk översiktRedigera

 
Countries that have headquarters for Eastern Catholic special churches (red: Byzantine rite, green: Alexandrian rite, yellow: other)
Katolska östkyrkor 2010 [1]
Namn Kyrkorättslig ställning Medlemskap Stift m m Biskopar Liturgisk tradition
Albanska grekisk-katolska kyrkan Biskopskyrka &&&&&&&&&&&03845.&&&&&03 845 1 1 Bysantinsk
Armenisk-katolska kyrkan Patriarkkyrka &&&&&&&&&0593459.&&&&&0593 459 17 15 Armenisk
Bulgariska grekisk-katolska kyrkan Biskopskyrka &&&&&&&&&&010000.&&&&&010 000 1 1 Bysantinsk
Kaldeisk-katolska kyrkan Patriarkkyrka &&&&&&&&&0490371.&&&&&0490 371 22 17 Antiokensk
Koptisk-katolska kyrkan Patriarkkyrka &&&&&&&&&0163630.&&&&&0163 630 7 10 Alexandrinsk
Etiopiska katolska kyrkan Metropolitkyrka &&&&&&&&&0229547.&&&&&0229 547 6 7 Alexandrinsk
Kroatiska grekisk-katolska kyrkan Biskopskyrka &&&&&&&&&&058915.&&&&&058 915 3 4 Bysantinsk
Grekisk-bysantinska katolska kyrkan Biskopskyrka &&&&&&&&&&&02525.&&&&&02 525 2 1 Bysantinsk
Ungerska grekisk-katolska kyrkan Biskopskyrka &&&&&&&&&0290000.&&&&&0290 000 2 2 Bysantinsk
Italiensk-albanska grekisk-katolska kyrkan Biskopskyrka &&&&&&&&&&061487.&&&&&061 487 3 2 Bysantinsk
Syrisk-maronitiska kyrkan Patriarkkyrka &&&&&&&&03290539.&&&&&03 290 539 25 41 Antiokensk
Melkitiska grekisk-katolska kyrkan Patriarkkyrka &&&&&&&&01614604.&&&&&01 614 604 25 30 Bysantinsk
Rumänska grekisk-katolska kyrkan Ärkebiskopskyrka &&&&&&&&&0707452.&&&&&0707 452 6 8 Bysantinsk
Rutenska grekisk-katolska kyrkan Metropolitkyrka (i USA) &&&&&&&&&0646243.&&&&&0646 243 6 7 Bysantinsk
Slovakiska grekisk-katolska kyrkan Metropolitkyrka &&&&&&&&&0239394.&&&&&0239 394 4 5 Bysantinsk
Syrisk-katolska kyrkan Patriarkkyrka &&&&&&&&&0158818.&&&&&0158 818 14 10 Antiokensk
Syro-malabariska kyrkan Ärkebiskopskyrka &&&&&&&&03828591.&&&&&03 828 591 27 40 Antiokensk
Syro-malankariska katolska kyrkan Ärkebiskopskyrka &&&&&&&&&0420081.&&&&&0420 081 6 8 Antiokensk
Ukrainska grekisk-katolska kyrkan(en) Ärkebiskopskyrka &&&&&&&&05350735.&&&&&05 350 735 31 44 Bysantinsk
Övriga jurisdiktioner Ordinariat &&&&&&&&&0147600.&&&&&0147 600 5 - ..

ReferenserRedigera

  1. ^ Ronald Roberson (source: Annuario Pontificio) (22 augusti 2010). ”The Eastern Catholic Churches 2010”. Catholic Near East Welfare Association. Arkiverad från originalet den mars 2, 2012. https://web.archive.org/web/20120302155251/http://www.cnewa.us/source-images/Roberson-eastcath-statistics/eastcatholic-stat10.pdf.